Základní škola 
Ostrava-Výškovice
Srbská 2
příspěvková organizace

Vedení

Ředitel školy

Mgr. Robert Kecskés
Aprobace: Matematika – Fyzika
Rozvrh hodin

r.kecskes@zs-srbska.cz

Zástupce ředitele školy

Mgr. Tomáš Olša
Aprobace: Tělesná výchova – Pracovní činnosti
Rozvrh hodin

t.olsa@zs-srbska.cz

Vedoucí školní družiny a školního klubu

Miroslava Lacká
Aprobace: Vychovatelství

596 737 772

m.lacka@zs-srbska.cz

Vedoucí školní jídelny

Jarmila Fuksová

j.fuksova@zs-srbska.cz

Tajemnice školy

Miroslava Lacká

m.lacka@zs-srbska.cz

Ekonom školy

Lenka Výmolová

l.vymolova@zs-srbska.cz

Výchovná poradkyně

Mgr. Bohdana Suchá
Aprobace: Přírodopis – tělesná výchova
Rozvrh hodin

b.sucha@zs-srbska.cz