Povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorech.

Žáci musí ve společných prostorech nosit ochranu dýchacích cest dle nařízení ministerstva zdravotnictví. Ve výuce ochranu dýchacích cest mít nemusí.