Přihlášení a hesla do školních aplikací

V případě, kdy žák nebo zákonný zástupce zapomene heslo do školou používaných aplikací, prosíme postupujte takto:

Google učebna:

Pro obnovení hesla kontaktujte ICT koordinátora Lukáše Kosíka.

l.kosik@zs-srbska.cz

Školní informační systém a žákovská knížka Bakalář:

Svůj požadavek napište třídnímu učiteli, který Vám zašle heslo, které bylo žákovi a Vám vygenerováno. V případě, že jste si heslo změnily, je třeba o tomto informovat třídního učitele a ten nechá vygenerovat heslo nové. Kontakty na vyučující naleznete v záložce –

zaměstnanci.

Přihlášení do aplikace Nová škola:

Pokud žáci používají materiály v aplikaci Nová škola, rovněž o nové heslo zažádejte ICT koordinátora Lukáše Kosíka.

l.kosik@zs-srbska.cz

Tento web používá soubory cookies, aby vám zajistil co nejlepší zážitek z webových stránek.