Testování žáků na Covid 19 od 17. 1. 2022

Pravidla a doporučení

Stále probíhá plošné testování žáků v celé ČR. Preventivní plošné testování antigenními testy ve školách se v období od 3. ledna do 16. ledna provádí každé pondělí a čtvrtek (2 x týdně).

Následně od 17. ledna se testování bude opět provádět 1 x týdně, a to každé pondělí.

Nejsou-li určené dny vyučovacím dnem, provede se test den následující.

Testování se týká žáků základních škol a základních škol speciálních, žáků denní formy vzdělávání konzervatoře nebo denní formy vzdělávání střední školy.

Škola může antigenní testy nahradit testy PCR, v takovém případě se test provádí 1 x týdně.

Testování se týká všech žáků, bez ohledu na to, zda jsou očkovaní či spadají do ochranné lhůty po prodělání nemoci. Test provedený ve škole lze nahradit RT-PCR testem (ne starším než 72 hod.) či RAT antigenním testem (ne starším než 24 hod.) provedeným poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem.

Případně čestným prohlášením o negativním výsledku testu provedeném ve škole (např. navštěvuje-li žák více školských zařízení).

V případě, že žák odmítne podstoupit test:

  • musí mít ve vnitřních prostorách po celou dobu nasazenou ochranu nosu a úst (respirátor např. FFP2, KN 95) a ve venkovních prostorách v případě nemůže-li dodržet rozestup 1,5 m. V případě dětí do 15 let postačí rouška. Nemusí ho také mít na pokoji v rámci škol v přírodě atp. Nadále platí i pro tyto žáky výjimka v případě vážných zdravotních důvodů, pokud mají lékařské potvrzení,
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorách (venku pouze za dodržení rozestupu),
  • nesmí zpívat, pokud nedodrží rozestup 2 m,
  • používá zvláštní hygienické zařízení (pokud takové je),
  • při konzumaci jídla a pití sedí u stolu/v lavici s rozestupem 1,5 m.

V případě pozitivního výsledku jej škola oznámí zákonnému zástupci, vydá žákovi potvrzení na příslušném formuláři (viz. Příloha opatření). Žák musí bezodkladně opustit školu, nemůže-li žák samostatně opustit školu oddělí jej od ostatních žáků, než jej vyzvedne zákonný zástupce. Dále je potřeba zákonným zástupcem kontaktovat praktického lékaře dítěte. Následně je potřeba provést konfirmační RT-PCR test.

Škola také zašle výsledek testu hygienické stanici, a to pomocí aplikace Covid Forms Application (na základě těchto údajů je vystavena žádanka na konfirmační RT-PCR test), případně vyrozumí zákonného zástupce žáka o nutnosti podstoupení konfirmačního RT-PCR testu, kterému je žák povinen. Pokud je i tento test pozitivní, žák či zákonný zástupce musí kontaktovat svého praktického lékaře a žáku je nařízena izolace.

Žáci, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením testu v jedné třídě, oddělení nebo skupině se školou pozitivně testovaným žákem, pouze v tento den se budou následně prokazovat negativním testem provedeným každý den před vyučováním až do výsledku konformačního RT-PCR testu (tzv. režim „test to stay“). Tito žáci také dodržují tzv. režimová opatření, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili testování.

Je-li konfirmační RT-PCR test pozitivní posupuje se standardně, jako při jakémkoliv zjištění pozitivity.

Přestože nadále v některých zařízení platí zpřísněná hygienická pravidla pro žáky a dozorující osoby platí výjimka z povinnosti prokázání jedné ze skutečností O-N-(T), při návštěvě: 

  • zoologických, botanických zahrad, muzeí, galerií, hvězdáren a planetárií atp.
  • tělocvičen, kurtů, posiloven a dalších vnitřních sportovišť atp.
  • zájmového vzdělávání a jiných volno-časových aktivit (zejména různých kroužků)
  • koncertů, divadelních, filmových a obdobných představení
  • ubytovacích služeb (např. školy v přírodě, školní výlety)

A to vše i v počtu vyšším než 20 osob. Stejně tak pro ně neplatí povinnost dodržovat rozestup 1,5 metru.

To samé platí i v případě plavání v rámci školních aktivit, pokud jsou přítomni pouze žáci jedné školy, či je prostor oddělen.

Dítě s pozitivním výsledkem testu nebo s příznaky koronaviru nebude k výuce připuštěno.

Tento web používá soubory cookies, aby vám zajistil co nejlepší zážitek z webových stránek.