Oznámení o přijetí uchazečů k základnímu vzdělávání

„Po ukončení přijímacího řízení zveřejní ředitel školy na webových stránkách školy a na vstupu budovy školy Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024, kde bude prostřednictvím registračních čísel zveřejněn výsledek správního řízení – seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání na zdejší škole. V případě nepřijetí dítěte obdrží zákonný zástupce dítěte do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí.

Proti tomuto rozhodnutí pak může podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy.“

Tento web používá soubory cookies, aby vám zajistil co nejlepší zážitek z webových stránek.