O škole

Naše škola ve zkratce:

(Sportovní třídy)

Krátký popis

iPady v hodinách

Krátký popis

Hodiny v atriu ....

Krátký popis

Další info o škole: