Zaměstnanci

Vedení

Ředitel školy

Mgr. Robert Kecskés

Email:
r.kesckes@zs-srbska.cz

Aprobace:
Matematika - Fyzika

Tajemnice školy

Miroslava Lacká

Kontakt:
m.lacka@zs-srbska.cz
596 737 772

Aprobace:
Vychovatelství

Zástupce ředitele školy

Mgr. Tomáš Olša

Email:
t.olsa@zs-srbska.cz

Aprobace:
Tělěsná výchova - Technická výchova


Ekonom školy

Lenka Výmolová

Email:
l.vymolova@zs-srbska.cz

Vedoucí školní jídelny

Jarmila Fuksová

Email:
j.fuksova@zs-srbska.cz

Výchovná poradkyně

Mgr. Bohdana Suchá

Email:
b.sucha@zs-srbska.cz

Aprobace:
Přírodopis - Tělěsná výchova

Vedoucí ŠD + ŠK

Miroslava Lacká

Kontakt:
m.lacka@zs-srbska.cz
596 737 772

Aprobace:
Vychovatelství

1. Stupeň

Mgr. Lenka Opočenská

Třídnictví I. A

Email:
l.opocenska@zs-srbska.cz

Aprobace:
Národní škola

Mgr. Blanka Minaříková

Třídnictví I. B

Email:
b.minarikova@zs-srbska.cz

Aprobace:
Národní škola

Mgr. Radmila Olšová

Třídnictví II. A

Email:
r.olsova@zs-srbska.cz

Aprobace:
Národní škola

Mgr. Jana Bednářová

Třídnictví II. B

Email:
j.bednarova@zs-srbska.cz

Aprobace:
Národní škola

Mgr. Vlasta Lindovská

Třídnictví III. A

Email:
v.lindovska@zs-srbska.cz

Aprobace:
Národní škola

Mgr. Hana Řepková

Třídnictví III. B

Email:
h.repkova@zs-srbska.cz

Aprobace:
Matematika - Anglický jazyk - Zeměpis

Mgr. Aleš Hruzík

Třídnictví IV. A

Email:
a.hruzik@zs-srbska.cz

Aprobace:
Národní škola - Biologie - Ekologie pro Zš a Sš

Mgr. Lucie Válková

Třídnictví IV. B

Email:
l.valkova@zs-srbska.cz

Aprobace:
Národní škola

Mgr. Ivana Vašíčková

Třídnictví V. B

Email:
i.vasickova@zs-srbska.cz

Aprobace:
Národní škola

2. Stupeň

Mgr. Lukáš Kosík

Třídnictví VI. A

Email:
l.kosik@zs-srbska.cz

Aprobace:
Zeměpis - Tělesná výchova
ICT koordinátor

Mgr. Kateřina Trnková

Třídnictví VI. B

Email:
k.trnkova@zs-srbska.cz

Aprobace:
Anglický jazyk - Občanská výchova

Mgr. Irma Navrátilová

Třídnictví VII. A

Email:
i.navratilova@zs-srbska.cz

Aprobace:
Český jazyk - Hudební výchova

Mgr. Petra Zemánková

Třídnictví VII. B

Email:
p.zemankova@zs-srbska.cz

Aprobace:
Český jazyk - Výtvarná výchova

Mgr. Šárka Feketsová

Třídnictví VIII. A

Email:
s.feketsova@zs-srbska.cz

Aprobace:
Německý jazyk - Dějepis

Mgr. Martina Hulenková

Třídnictví VIII. B

Email:
m.hulenkova@zs-srbska.cz

Aprobace:
Anglický jazyk - Tělesná výchova - Pěstitelské práce

Mgr. Tomáš Günter

Třídnictví IX. A

Email:
t.gunter@zs-srbska.cz

Aprobace:
Fyzika - Základy průmyslové výroby

Mgr. Kateřina Čechová

Třídnictví VIII. A

Email:
s.feketsova@zs-srbska.cz

Aprobace:
Chemie - Matematika

Mgr. Jan Nálepa

Netřídní

Email:
j.nalepa@zs-srbska.cz

Aprobace:
Matematika

Mgr. Jitka Klečková

Netřídní

Email:
j.kleckova@zs-srbska.cz

Aprobace:
Matematika - Výtvarná výchova

Mgr. Radovan Lokša

Netřídní

Email:
r.loksa@zs-srbska.cz

Aprobace:
Tělesná výchova - Výchova ke zdraví

Školní družina a školní klub

Magdaléna Kolarzová

Aprobace:
Vychovatelství

Miroslava Lacká

Aprobace:
Vychovatelství

Michaela Obůrková

Aprobace:
Vychovatelství

Dagmar Lacinová

Aprobace:
Vychovatelství

Dáša Pašková

Aprobace:
Vychovatelství

Školní jídelna

Pavla Chvostková

Jarmila Fuksová

Martina Míčková

Zdeňka Janků

Jarmila Celerinová

Správní zaměstnanci

Renata Šímonová

Uklízečka

Zdeňka Kolichová

Uklízečka

Marcela Záhoranská

Uklízečka

Iva Kubíková

Uklízečka

Vít Cikryt

Uklízeč

Anna Daranyi

Uklízečka

Ladislav Kopřiva

Školník