Základní škola 
Ostrava-Výškovice
Srbská 2
příspěvková organizace

Home

Najważniejsze jest to, że każda opcja płatności różni się w kwestii czasu przetwarzania transakcji, opłat i prowizji, a także innych aspektów. Te zmienne będą różnić się też w zależności od miejsca zamieszkania, tego, czy wpłacasz czy wypłacasz, a także od kasyna. Bezpieczeństwo i prywatność też nie są problemem. Kasyna internetowe – te uczciwe – używają technologii szyfrowania, która chroni Twoje danych tak samo jak w bankach. Dzięki temu hakerzy ich nie ukradną. Niektórzy ludzie obawiają się hazardu w kasynach online na prawdziwe https://bestcasinos.pl/ i po prostu grają w gry kasynowe, aby zabić swój czas w sieci, nawet nie próbując wygrać gotówki. Ale czemu nie skorzystać z bezprecedensowych możliwości, jakie stwarza nam Internet, a jeśli, powiedzmy, jesteś rezydentem Polski, po prostu wybierz strony internetowe najlepszych kasyn online i zacznij uprawiać hazard w odpowiednim znaczeniu tego słowa.

Co nás čeká ve škole


Přítomnost žáků 2. stupně v budově školy od 8. 6. 2020

Pdf.

Přítomnost žáků 2. stupně v budově školy od 8. 6. 2020

Docx.

Přítomnost žáků 2. stupně v budově školy od 8. 6. 2020


 

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti


Společně tvoříme Jih

Do 30. června probíhá podávání návrhů v participativním rozpočtu, Společně tvoříme Jih. Kompletní informace i on-line přihlašovací formulář najdete na http://www.nasjih.cz.  


Vyúčtování ozdravných pobytů

Peníze za ozdravné pobyty budeme odesílat průběžně do 30. 6. 2020, podle vrácení záloh od zařízení, které měly ozdravné pobyty poskytnout.

Informace ke stravování

Informace ke stravování

Prodej obědů a svačinek červen


Informace k otevření školy pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020

Info 25.5.2020


Přijímací zkoušky červen 2020

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ČERVEN 2020


Výukové materiály

1. A    1. B

2. A    2. B

3. A    3. B

4. A   4. B

5. A   5. B

6. A   6. B

7. A   7. B

8. A

9. A   9. B

Speciální pedagog


Pokyny pro žáky 9. tříd k nástupu do školy – příprava na přijímací zkoušky na střední školy a rozdělení do skupin

POKYNY PRO ŽÁKY DEVÁTÝCH TŘÍD


Pronájem tělocvičny a provoz venkovního hřiště

 Od 11. 5. 2020 pronajímáme tělocvičnu dle smluv pouze nájemcům, kteří nevyužívají sprchy a šatny. Venkovní hřiště je k dispozici dle provozního řádu od 25. 5. 2020.


Oznámení o výsledcích zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020 – 2021

Oznámení o výsledcích zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020-2021


Mapa školy – SCIO

Prosíme všechny rodiče a žáky školy, kteří ještě nevyplnili dotazník týkající se klima školy, aby tak učinili. Dotazník naleznete na stránce https://www.mapaskoly.cz .Přihlašovací údaje byly rozeslány v březnu přes systém bakalář. Pokud je budete potřebovat zaslat znovu, napište na email l.kosik@zs-srbska.cz  a údaje Vám budou přeposlány. Do mailu uveďte třídu a jméno žáka. Děkujeme.


Obědy do škol

Vážení rodiče, sděluji Vám, že naše škola ve školním roce 2020/2021 bude zapojena v projektu Obědy do škol. Jedná se o projekt potravinové pomoci dětem, jejichž rodiče se nacházejí v hmotné nouzi. Pro školní rok 2020/2021 je ministerstvem stanoveno období červen až září 2020 a leden 2021. Tuto situaci bude posuzovat příslušný úřad práce. Pokud tedy rodiče budou chtít pro své dítě získat obědy zdarma, musí se během června až září 2020 dostavit k vyřízení na úřad práce.

Rodiče, kteří za stanovených podmínek máte zájem se zapojit do tohoto projektu, mi toto sdělte elektronicky 

zs-srbska@zs-srbska.cz NEJPOZDĚJI DO 15. 4. 2020 (STŘEDA).

Uveďte jméno a příjmení dítěte, datum jeho narození a třídu. Do předmětu e-mailu uveďte „OBĚDY DO ŠKOL“

Toto sdělení jsme Vám zasílali na e-maily a rovněž je vyvěšeno na Bakalářích v sekci Koments na elektronické nástěnce všech tříd od 2. 4. 2020

Vaše sdělení jsou důvěrná.


Zápisové lístky na střední školy

Tato informace se týká oborů bez maturitní zkoušky, tzn. středních škol a učebních oborů, kde se nekoná jednotná státní forma přijímací zkoušky a střední škola nevyžaduje ani školní přijímací zkoušku. V takovém případě se PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ USKUTEČNÍ VE STÁVAJÍCÍM REŽIMU, tzn. příslušná střední škola již během DUBNA či KVĚTNA rozhodne o přijatých studentech. V takovém případě ředitel dané střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na svých webových stránkách do 5 pracovních dnů ode dne ukončení hodnocení pod daným registračním číslem, které každý uchazeč před přijímacím řízením obdrží. Ostatním uchazečům pošle ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ. POZOR!!! ŽÁK BUDE ODEVZDÁVAT ZÁPISOVÝ LÍSTEK až v době, kdy bude znát výsledek z OBOU ŠKOL (oborů), na které se hlásí, protože ZÁPISOVÝ LÍSTEK MŮŽE POUŽÍT POUZE JEDNOU!!!!

Proto žádám žáky, kterých se výše zmíněné informace týkají (hlásí se na učební či studijní obor bez přijímacího řízení), aby se dostavili pro ZÁPISOVÝ LÍSTEK k paní Lacké na sekretariát školy, a to v termínu od 14. 4. do 17. 4. 2020 – vždy mezi 9. a 12. hodinou. S paní Lackou je možno si telefonicky dohodnout i jiný termín. 

ŽÁKŮ, KTEŘÍ BUDOU DĚLAT JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU ČI ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU, SE TATO INFORMACE NETÝKÁ. TITO ŽÁCI SI VYZVEDNOU ZÁPISOVÝ LÍSTEK AŽ PO OTEVŘENÍ ŠKOL, JELIKOŽ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU BUDOU VYKONÁVAT AŽ 14 DNŮ PO OTEVŘENÍ ŠKOL.


Aktuální informace k zápisu do 1. tříd

Oznámení o výsledcích zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020 – 2021

Oznámení o výsledcích zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020-2021

Vážení rodiče, chceme Vám vyjít vstříc. Od 6. 4. 2020 můžete žádost k zápisu v pracovních dnech předat i osobně na sekretariátu školy, každý pracovní den od 9.00h do 16.00h.  Možnost předání prostřednictvím naší schránky označené  „Zápis“, platí dále – prodloužili jsme čas do 16.00h.

Přečtěte si pozorně

Informační leták – pdf.

Zápisní list 2020 – word

Zápisní list 2020 – pdf.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – word

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – pdf.

Žádost o odklad povinné školní docházky – word

Žádost o odklad povinné školní docházky – pdf

Žádost o předčasné přijetí k základnímu vzdělávání – word

Žádost o předčasné přijetí k základnímu vzdělávání – pdf.


Česká školní inspekce připravila opakovací a procvičovací testy k výuce v pořadu učitelka
 

MŠMT – nejčastější dotazy k aktuálním opatřením ke koronaviru


Informace pro rodiče a žáky k online výuce

Určitě jste zaregistrovali na naších webových stránkách množství odkazů na možnost online výuky. Jednou z možností, kterou jsme pro žáky zřídili je aplikace google classroom (učebna). V této aplikaci je možno se v reálný čas připojit a komunikovat se žáky, zadávat jim úkoly a písemné práce, vytvářet testy, které žáci řeší, nahrávat dokumenty. Je možno komunikovat buď přes konverzační chat (tak jako kdybyste psali sms, nebo i propojit skrz videohovor). Prozatím byl každému žákovi 2. stupně vytvořen e-mail, který bude moc používat k přihlášení do aplikace a komunikaci s vyučujícím. Skládá se stejně jako přihlášení v počítačové učebně z 5 písmen příjmení a 3 písmen ze jména (příklad Nováček Petr bude mít e-mail novacpet@zs-srbska.cz). Zasílám odkazy na videa na stránce youtube, kde je dopodrobna vysvětleno, jak se systémem pracovat jak z pozice učitele, tak z pozice žáka. Navíc si můžete google class stáhnout i jako aplikaci do mobilu. Přihlašovací údaje byly zaslány rodičům přes aplikaci Bakalář.

Nemusíte mít obavy. Máme dostatek času systém vyzkoušet. Bude se nám hodit do budoucna například při dlouhodobější absenci žáka. Výhodou je, že všichni žáci budou mít jasně stanovený e-mail s doménou školy zs-srbska po celou dobu studia na naší ZŠ.  Podívejte se na přiložená videa.

Zatím tuto možnost online výuky budeme testovat. Úkoly se pořád zadávají vložením na webové stránky školy, nebo přes aplikaci Bakalář.

Pokud by rodiče přihlašovací údaje nepředali, můžete mne kontaktovat buď přes zprávu v Bakaláři, nebo napište na můj email l.kosik@zs-srbska.cz a já Vám přihlašovací údaje zašlu znova.

Instruktážní videa

Návod pro žáky

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXGwauS5zHVaXgSQ3TgP6kqDVtfYSu6aS

Návod pro učitele

https://www.youtube.com/watch?v=vd-sVZZBQwM

https://www.youtube.com/watch?v=BQu660fBkYQ


Výukové materiály

Vážení rodiče.
Na našich internetových stránkách doplňujeme výukové materiály pro Vaše děti. Materiály slouží k procvičování učiva. V dokumentech naleznete i nové učivo.
V některých předmětech je samozřejmě zapotřebí vysvětlení učiva. pedagogem. Dohlédněte, aby děti úkoly plnily a snažily se nové učivo naučit.

Děkujeme za spolupráci.

Aplikace Bakalář

Rodiče žáků 1. stupně obdrželi na své e-maily přihlašovací údaje do aplikace bakalář. Rodiče a žáci 2. stupně již své přihlašovací údaje znají. Pro přihlášení používejte odkaz Bakaláři-login, nebo je možné využít mobilní aplikaci. 

!Žádáme všechny rodiče a žáky, aby sledovali zprávy, které jsou jim v aplikaci zaslány!

Testování SCIO – klima školy

Naše škola je zapojena do testování společností SCIO. V současné době probíhá testování klima školy. Prosíme všechny rodiče, aby vyplnili krátký dotazník a dohlédli, aby dotazníky vyplnili i žáci. Děkujeme. Dotazník najdete na www.mapaskoly.cz, přihlašovací údaje pro rodiče i žáky byly rozeslány v aplikaci Bakalář. 

1. A    1. B

2. A    2. B

3. A    3. B

4. A   4. B

5. A   5. B

6. A   6. B

7. A   7. B

8. A

9. A   9. B

Speciální pedagog

Odkazy na internetové stránky, které lze využít v procesu domácího online vzdělávání

Koronavirus aneb psychická hygiena a tipy na domácí vzdělávání

Koronavirus_otázky_a_odpovědi_pro_malé_školáky

MŠMT připravilo web pro podporu vzdělávání na dálku

S ohledem na uzavření škol a školských zařízení a následné vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky z 12. března 2020 připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nový web jako podporu pro školy a učitele při vzdělávání žáků a studentů na dálku.

Na webu nadalku.msmt.cz naleznou učitelé a školy rozcestník online vzdělávacích nástrojů, aktuální informace, zkušenosti a stejně tak inspirace z oblasti vzdělávání na dálku. Cílem je poskytnout základní orientaci v dostupných nástrojích a zdrojích informací, jejichž využití usnadňuje vzdělávání s pomocí digitálních technologií.

Na jednom místě se tak nachází tipy na užitečné nástroje pro komunikaci, které mohou učitelé využít k zadávání úkolů, distribuci a opravě testů nebo domácích úkolů, ale stejně tak i ke sdílení dobré praxe. Zároveň se zde nachází i online vzdělávací zdroje, které mohou žáci při výuce na dálku využívat. K dispozici jsou také odkazy na weby, kde je možné si učivo procvičovat. V neposlední řadě web obsahuje i odkazy na metodické portály s výukovými materiály a rovněž užitečné tipy na vzdělávací programy pro učitele.

Web bude postupně rozšiřován o další užitečné odkazy, informace a příklady dobré praxe.

Česká školní inspekce

InspIS SET – modul pro školní a domácí testování je aplikací navazující na systém pro národní zjišťování výsledků vzdělávání žáků, která je k dispozici školám. Aplikace umožňuje školám a široké veřejnosti využít testy a úlohy zpřístupněné Českou školní inspekcí nebo zadat a využít testy a úlohy vlastní. Systém je možné využít pro testování přímo v hodinách při výuce i pro domácí přípravu. Umožní školám, žákům i rodičům získávat dle vlastního uvážení zpětnou vazbu o jimi dosažené úrovni znalostí a dovedností.

Videomanuál 1 – Úvod k modulu Domácího testování

Ve videomanuálu se dozvíte:

co je to domácí testování v systému InspIS SET, jak se do modulu registrujete, jak se přihlásíte, o profilu a nastavení profilu uživatele, jak postupovat při ztrátě hesla

Videomanuál 2 – Realizace testu I. v domácím testování 

Ve videomanuálu se dozvíte: 

jak vybrat test z veřejné nabídky testů, jak vygenerovat vybraný test, jak test realizovat a zjistit výsledky, jak vymazat výsledky testu

Videomanuál 3 – Realizace testu II. v domácím testování 

Ve videomanuálu se dozvíte:

jak procházet test a vybírat odpovědi, na jaké typy úloh můžete narazit, jak se test ukončí a vyhodnotí

Scio

www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/on-line-kurzy/

Procvičovací testy 

https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

Procvičování českého jazyka a matematiky pomocí krátkých testů pro děti od 3. do 9. třídy ZŠ a I. až IV. ročníku SŠ. V průběhu objednávání vyberte kterýkoliv způsob platby, po dokončení bude objednávka automaticky zaplacena (nebude třeba nic platit). Po dokončení objednávky obdržíte do hodiny e-mail s přístupem do aplikace ScioDat.

www.sciodat.cz

Cermat

Testová zadání k procvičování

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

https://skolaposkole.cz/prijimaci-zkousky-ss/prijimaci-zkousky-ss-testy-cermat

Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in, finanční gramotnost zase Zlatka.in (1.,2. stupeň ZŠ a SŠ), češtinu Gramar.in (1.-6. třída ZŠ a 4. ročník SŠ) a zeměpis Geograf.in.

  Nabla.cz se zaměřuje na biologii, fyziku, matematiku, češtinu, chemii a programování.

Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.

Nová škola

Milí žáci 1. ročníku,

pan učitel Miloš Novotný pro Vás zahájil online vysílání přes YouTube.

Dnes 16. 3. 2020 se můžete seznámit s písmenem B:

Živá vysílání pro Vás připravujeme na YouTube kanálu Online výuka každý den od 9:00.

Dívat se můžete i kdykoli později.

Pan učitel k výuce používá multimediální interaktivní učebnici Slabikář, 2. díl, Čteme a píšeme s Agátou, kterou si můžete také bezplatně pustit pomocí na www.ucebnice-online.cz.

Naše nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., žákům, rodičům i učitelům nabízí bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství i anglický jazyk. MIUč+ zahrnují – kromě obsahu totožného s tištěnou učebnicí – více než 10 000 interaktivních cvičení a množství doplňkového materiálu jako jsou videa, zajímavosti atd.

K bezplatnému používání se stačí pouze zaregistrovat a kteroukoli MIUč+ pak mohou žáci, rodiče i učitelé zdarma používat 30 dní. Pokud by uzavření škol trvalo déle, licence prodloužíme do 30. 6. 2020.

Všechny MIUč+ lze používat zdarma na www.ucebnice-online.cz nebo přes instalovaný program Media Creator.

Matyskova matematika

Bezplatně poskytujeme rovněž více než  5 000 výukových videí pro matematiku v 1. až 5. ročníku na www.matyskova-matematika.cz. Volně přístupná videa obsahují výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic a lze je využít i v případě, kdy žáci používají jiné učebnice – probírané učivo je obdobné. Žáci tak mají možnost učit se matematiku z domova s učitelským výkladem.

Včelka

www.vcelka.cz

Včelka pro všechny na 6 týdnů zdarma!
Všem rodičům nyní plošně nabízíme použití aplikace Včelka a to na 6 týdnů zcela zdarma.

Jak mohou vaši žáčci Včelku získat?
Jednoduše! Pošlete jejich rodičům unikátní promo kód UCIMESEDOMA, společně s krátkým návodem, jak se do Včelky registrovat / přidat licenci zdarma.

Instrukce, jak použít promo kód UCIMESEDOMA:
1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz
2. Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace
3. Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci
4. Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře
5. Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře
6. Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód
7. Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít
8. Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů!
 
Abaku Education

rádi bychom vás informovali, že vzhledem k uzavření všech škol na území ČR jsme se rozhodli pro vás zpřístupnit zdarma naši online aplikaci Abaku Education do konce školního roku.

Pro přihlášení stačí kliknout na odkaz na našem webu https://abaku.cz/

Jazyky online

Dovolujeme si Vám představit projekt  www.jazyky-online.info

Výuku 8 světových jazyků online pro děti a žáky zdarma naleznete na www.jazyky-online.info


Ošetřovné

Škola bude nyní zasílat elektronicky na vaše e-mailové adresy žádosti k ošetřovnému opatřené elektronickým podpisem. Rodiče a zákonní zástupci, kteří budou žádat ošetřovné, pište dle instrukcí na zs-srbska@zs-srbska.cz

elektronické zasílání žádosti o ošetřovné

Lidé budou moct čerpat náhradu ošetřovné po celou dobu uzavření škol pro děti až do 13 let

https://www.mpsv.cz/-/lide-budou-moct-cerpat-nahradu-za-osetrovne-po-celou-dobu-uzavreni-skol-pro-deti-az-do-13-let

19_03 TZ ošetřovné AKTUÁLNĚ

kontakty na Českou správu sociálního zabezpečení Ostrava

https://www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/moravskoslezsky-kraj/ostrava#obsah


Vyúčtování ozdravných pobytů

Peníze za ozdravné pobyty budeme odesílat průběžně do 30. 6. 2020, podle vrácení záloh od zařízení, které měly ozdravné pobyty poskytnout.

Ozdravné pobyty

Vážení rodiče, s politováním Vám sdělujeme dle dnešní informace z MŠMT, že od 13.3.2020 se ruší všechny ozdravné pobyty . Vyúčtování proběhne formou, kterou jste nám ozdravné pobyty zaplatili.


Oznámení

Základní škola Ostrava – Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace

Oznamujeme Vám, že dle rozhodnutí vlády bude naše škola od 11. 3. 2020 (středa) zcela uzavřena. Uzavření se týká rovněž jídelny a školní družiny. 

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020

Mimořádné_opatření_-_zákaz_konání_akcí_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._3._2020

Karanténa a ošetřovné: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení

Ošetřovné

Škola bude nyní zasílat elektronicky na vaše e-mailové adresy žádosti k ošetřovnému opatřené elektronickým podpisem. Rodiče a zákonní zástupci, kteří budou žádat ošetřovné, pište dle instrukcí na zs-srbska@zs-srbska.cz

elektronické zasílání žádosti o ošetřovné

Lidé budou moct čerpat náhradu ošetřovné po celou dobu uzavření škol pro děti až do 13 let

https://www.mpsv.cz/-/lide-budou-moct-cerpat-nahradu-za-osetrovne-po-celou-dobu-uzavreni-skol-pro-deti-az-do-13-let

19_03 TZ ošetřovné AKTUÁLNĚ

kontakty na Českou správu sociálního zabezpečení Ostrava

https://www.cssz.cz/web/cz/kontakty/region/ossz/moravskoslezsky-kraj/ostrava#obsah

Vážení rodiče,
na nástěnce školy máte informaci o návrhu MPSV o změně ošetřovného. 
Vláda bude projednávat dnes 16. 3. 2020..

Tisková zpáva MPSV-ošetřovné

Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny odhlásí všem strávníkům po dobu uzavření školy obědy.

 Při obnovení provozu školní jídelny, zůstávají strávníkům přihlášené obědy (není nutno znovu přihlašovat). Bližší informace na tel. 596 737 972, 736 680 457 v pracovní dny od 8.00 – 12.30 hodin.


Doporučení k aktuální epidemiologické situaci

Doporučení Krajské hygienické stanice, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí Itálie, kterými aktuálně jsou: Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto.

 Koronavirus – doporučení pro školy a školská zařízení v MSK.pdf

 Informace ke koronaviru pro školy a školská zařízení v MSK.pdf

Doporučeni MŠMT ke koronaviru

Informace pro školy ke koronaviru – MŠMT

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občany

http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviru

http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Kontakty na Krajské hygienické stanice

http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Odkazy na důležité weby

www.mzcr.cz

www.szu.cz


Přehled akcí

4. 5. – 10. 5. 2020 (19. týden)

Mimořádné opatření – epidemiologická situace, uzavření školy


Informace k LLVZ

Vzhledem ke špatným sněhovým podmínkám se lyžařský kurz ruší. Peníze budou v plné výši vráceny na účet rodičům (zákonným zástupcům).


Tradiční večírek Rady rodičů

Z důvodu současné zdravotní situace v ČR Rada rodičů přesouvá Tradiční večírek z 13. 3. 2020 na měsíc květen 2020. Datum bude upřesněno.


NNTB

Naše škola je zapojena do projektu NENECH TO BÝT

Bojíš se promluvit o šikaně? Nenech to být, anonymně pomoz skrz webovou či mobilní aplikaci.

Odkaz na webový formulář: https://www.nntb.cz/s/52ec63c


Sportovní učebna

V měsíci březnu se pro žáky naší školy otevře nová sportovní učebna.


Sběr

            Vážení rodiče, jsme nuceni reagovat na propad výkupních cen odpadního papíru. Lepenkové obaly (kartóny) a smíšené papíry (proložky, výkresy, atd.) již nelze odebírat. Pokud jako škola předáme firmě takový materiál, bude o něj částka pro děti ponížena. Popřípadě bude škole naúčtována penalizace, což by pak znamenalo, že děti za nasbíraný papír nic nedostanou. Naopak ještě škola bude muset za tento sběr zaplatit.

     Od 1. 2. 2020 firma vykupuje POUZE NOVINY, ČASOPISY, LETÁKY, KATALOGY, KANCELÁŘSKÝ PAPÍR A KNIHY BEZ TVRDÝCH VAZEB. Tudíž JEN takový SVÁZANÝ papír – NE V KRABICÍCH – budeme vybírat. 

            Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci.


Předškoláci – Těšíme se do školy

Z důvodu zrušení výuky je program 18. 3. 2020 zrušen.


Zimní atletický čtyřboj

V měsících prosinec, leden a únor bude probíhat na naší škole již 2. ročník Zimního atletického čtyřboje. Výsledky a fotky naleznete na našich stránkách v sekci Atletický čtyřboj.

 


Aplikace Bakalář

V případě problému přihlášením se do aplikace bakalář v mobilu, je nutno aplikaci odinstalovat a nainstalovat znovu a překontrolovat, zda výchozí adresa má podobu

https://bakalari.zs-srbska.cz/bakaweb/next/login.aspx


Nábor do tříd s rozšířenou výukou Tv

Vážení rodiče žáků, kteří nechodí na naší školu. V současnosti ještě přijímáme žáky do třídy s rozšířenou výukou Tv.

Pro školní rok 2019/20 přijímáme žáky do sportovních tříd

  • 6. ročníku (rozšířená výuka Tv – 5. hod. týdně)
  • 7. ročníku (rozšířená výuka Tv – 3 hod. týdně)

kontakt: tel. 596 737 461, email: zs-srbska@zs-srbska.cz

sport míče


Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz image004 (1)

                                             

Naše škola je zapojena v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III“,

reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577

Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí na území města Ostravy, město bude zároveň působit v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách https://socialnizaclenovani.ostrava.cz/vzdelavani/

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání), státního rozpočtu České republiky a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy.

image001

image006


Ostravské sportovní hry

 

Do těchto her je zapojeno celkem 53 škol z celé Ostravy.

Ve školním roce 2019/20 se budou utkávat v různých sportovních odvětvích a školy budou mezi sebou bojovat o „NEJLEPŠÍ SPORTOVNÍ ŠKOLU“.

Za každé umístění budou na sportovních akcích dostávat školy body.

Deset škol s nejvyšším počtem bodů se zúčastní slavnostního vyhlášení.

Jak si stojí v bodování naše škola, můžete sledovat zde: https://orostrava.assk.cz/data/12/2019/10/bodovani-skol-510.pdf

Ambasadoři


Ovoce a zelenina do škol, mléko do škol

Žáci dostávají dvakrát do měsíce čerstvé ovoce a zeleninu v rámci evropského projektu Ovoce a zelenina do škol. Nově bude žákům rozdáváno nejen mléko, ale i jiné mléčné výrobky.

image001

ovoce jpg


Sazka olympijský víceboj

Naše škola je zapojena do projektu Sazka olympijský víceboj.

viceboj

Instruktážní videa

Třídy, které se zapojily do SOV: 3. A, 3. B, 4. A, 4. B, 5. A, 5. B, 6. A, 7. A ,  8. B, 9. A

Olympijský víceboj – GDPR


Zkuste orientační běh

logoMOV


Spolupráce školy s BK Snakes Ostrava

Máš rád sport? Chceš zkusit hrát basketbal?

Basketbalová přípravka při ZŠ Srbská

děti 1. – 3. třída

Trénink pro začínající basketbalisty: Pondělí: 16:40 – 17:40 (tělocvična ZŠ Srbská)

Trenér: Kleinová Nikola mobil: 775 100 355, Nikola.Kleinova@BKSnakes.cz

Celoroční soutěž pro přípravky: Snakes liga

Garant klubu při škole: Mgr. Kosík Lukáš

snakes1


Spolupráce školy s dívčím basketbalovým klubem BASKET OSTRAVA

Chceš hrát basket? Poznat nové kamarádky? SPORTOVAT v kolektivu, který táhne za jeden provaz? Nebo prostě jen zkusit něco nového?

Basketbalová přípravka ZŠ Srbská pro dívky z 1. – 4. tříd

Tréninky:

Pondělí od 17:30 do 19:00

Čtvrtek od 16:30 do 18:00

Trenéři:

Závodná Anna; tel.: 731 846 203; e-mail: zavodna@basketostrava.cz

Magnusek Ludvík; tel.: 777 162 314; e-mail: magnusek@basketostrava.cz

http://www.basketostrava.cz/

Garant klubu při škole: Mgr. Kosík Lukáš

Basket Ostrava


Spolupráce s házenkářským klubem SOKOL OSTRAVA

Kluci, holky chcete hrát mini házenou ? Poznat nové kamarády ? Přijďte na trénink do tělocvičny na ZŠ Srbská.

Tréninky mini házené:

Úterý 15.00 h. – 16.00 h.

Čtvrtek 15.00 h. – 16.00 h.

Trenér:

Luděk Novotný, tel.: 737 238 512, email: novotny@technoma.cz, hazenaostrava@gmail.com

http://www.handballostrava.cz

Garant klubu při škole: Mgr. Tomáš Olša

customLogo