Základní škola 
Ostrava-Výškovice
Srbská 2
příspěvková organizace

Home

Co nás čeká ve škole

facebook1youtube

Ředitelské volno: Volby do Poslanecké sněmovny ČR – 20. 10. 2017

!Zkrácená výuka – příprava tříd k volbám! – 19. 10. 2017

1. stupeň: 4 vyučovací hodiny, 2. stupeň: 5 vyučovacích hodin, odpolední výuka odpadá

Keramický workshop – 20. 10. 2017, 8:00 – 11:40, budova B

Přihláška k účasti nutná

!přihlášky odevzdat paní vychovatelce Lacinové!


Volby člena do školské rady z řad zákonných zástupců žáků

Volby proběhnou dne 21. 11. 2017 v době třídních schůzek na budově ŠD a hlavní budově A.

Zásady zřizování školských rad, volební řád školské rady

 Organizace a průběh voleb


Oznámení školy

Vážení rodiče. V součinnosti s PČR Vás informujeme, že dne 6. 10. 2017 v ranních hodinách bylo našemu žáku při cestě do školy vyhrožováno zbraní neznámou osobou. Toto řeší PČR. Byli jste dnes informováni prostřednictvím e-mailu, webových stránek a žákovské knížky.
Seznamte své děti s možnými riziky (kontakt s cizími lidmi), které mohou nastat například při cestě do školy nebo při pobytu venku.
Žáci byli poučeni dnes 6. 10. 2017 ve škole vyučujícími.


Přehled akcí 16. 10. – 22. 10. 2017

Čtení v MŠ Srbská – 16. 10. 2017, 12:00 – 13:00

Ukázková hodina basketbal – 17. 10. 2017, 8:00 – 8:45, 2. B, 8:55 – 9:40, 3. B, 10:00 – 10:45, 2. A

Čtení v MŠ Staňkova – 17. 10. 2017, 12:00 – 13:00

Německé divadlo – 18. 10. 2017, 10:30 – 13:30, 9. A, 9. B

Canisterapie: akce ŠD – 18. 10. 2017, 13:30 – 15:00

Plavání – 19. 10. 2017, 9:30 – 10:15, 3. A, 10:15 – 11:00, 3. B

Keramický workshop – 20. 10. 2017, 8:00 – 11:40, budova B, přihlášky odevzdat paní vychovatelce Lacinové

! Zkrácená výuka – příprava tříd k volbám! – 19. 10. 2017, 1. stupeň: 4 vyučovací hodiny, 2. stupeň: 5 vyučovacích hodin, odpolední výuka odpadá

Ředitelské volno: Volby do Poslanecké sněmovny ČR – 20. 10. 2017


Canisterapie

Canisterapie


Dotace pro školu

Poskytovatel grantu – dárce: BONATRANS GROUP a.s.

 Název grantového programu: BONAGRANTY PRO ZAMĚSTNANCE 2017

 Název našeho projektu: Příroda pod drobnohledem

 Výše poskytnutého daru: 19.500,–Kč vč. DPH

 Délka kontrolovaného období dárcem: 1.8.2017-1.8.2022

 Zakoupený dar: 3 mikroskopy značky Researcher ICD 20x-80x LED ACCU

BONATRANS_LOGO

 foto

Sponzorský dar   3  kusy  Mikroskop Bresser RESEARCHER ICD 20-80x společnost BONATRANS GROUP a.s.

     Děkujeme za hodnotný a velmi praktický dar pro naše žáky. Naše škola dlouhodobě nabízí odbornou praktickou činnost pro malé přírodovědce a mladé chovatele,pěstitele tropických rostlin.

     Stereoskopický mikroskop Bresser RESEARCHER ICD 20-80x  je výborný přístroj pro pozorování drobných přírodnin a mikrosvěta. Z našeho pohledu má nesporné výhody – plynule zvětšení od malého po dostatečně velké, jednoduché ovládání, výbornou optiku s ostrým obrazem.

      Darované tři sady – mikroskopy budeme pravidelně využívat ve výuce přírodovědy a přírodopisu, v předmětu přírodovědná praktika a předmětu člověk a příroda. Možnost napájení světelného zdroje baterií nám umožňuje pozorovat přírodniny přímo při terénním pozorování v Bělském lese, možnost připojení na elektrickou síť využijeme při pozorování mikrosvěta v ekologické učebně. Za nespornou výhodu považujeme schopnost mikroskopů kvalitně zobrazovat objekt nezávisle na venkovním zdroji světla.

       Žáky pozorování drobných přírodnin mikroskopem velmi baví. Toto „vědecké“ pozorování a nákres jednotlivostí pozorovaného objektu do sešitu rozvíjí jejich znalosti o okolním světě, schopnost soustředění a radost z objevování mikrosvěta. V praktické činnosti jsme si ověřili, že se jedná o velmi kvalitní přístroj umožňující dosáhnout při pozorování přírodnin výborných výsledků.

      Děkujeme firmě BONATRANS GROUP a.s. za podporu odborné činnosti ve výuce přírodovědných předmětů.

P1100753  P1100729 P1100708 P1100705 P1100696


stravacz_ikona_velka

Přihlašování a odhlašování obědů je možno přes aplikaci Strava.cz (možno stáhnou v Google Play). Na návod se dostanete kliknutím na ikonu.


Třídy ve školním roce 2017/2018

1. A, 1. B

2. A, 2. B

3. A, 3. B

4. A, 4. B

5. A, 5. B

6. A – rozšířená výuka TV

7. A

7. B – rozšířená výuka TV

8. A

9. A, 9. B


Dopravní situace u budovy školní družiny

Vážení rodiče,

jedná se o situaci, kdy zejména v ranních hodinách při cestě do ranní družiny a nástupu do školy (1. a 2. třídy) a následně při vyzvedávání dětí po obědě ze školy či odpoledne družiny, jezdí rodiče dětí velmi rychle a to v pěší zóně.

Pro všechny řidiče platí omezení rychlosti vyplývající z § 39  Zákona č. 361/2000, Sb. na nejvýše 20 km/hod.

Žádám všechny řidiče, aby k družině nejezdili. Možnost parkování je ve dvoře mezi Hruškou a rampou školní kuchyně nebo u bývalé Budoucnosti. Vím, že toto Vám rodičům zabere asi 10 minut navíc, ale uvědomte si, že cennější než čas je lidský život.

Mgr. Robert Kecskés

ředitel školy


Nábor do sportovních tříd

Pro školní rok 2017/18 přijímáme žáky do sportovních tříd – 7. ročníku (rozšířená výuka Tv)

kontakt: tel. 596 737 461, email: zs-srbska@zs-srbska.cz

sport míče


Seznam žáků 1. tříd, kteří byli přijati k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018


Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

EU-MŠMT

Naše škola je zapojena v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“,

reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách http://socialnizaclenovani.ostrava.cz/vzvdelavani/projekt-rozvoj-rovneho-pristupu/

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání), státního rozpočtu České republiky a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy.

OV-vzděláváníRRPV


Ovoce a zelenina do škol, mléko do škol

Žáci dostávají dvakrát do měsíce čerstvé ovoce a zeleninu v rámci evropského projektu Ovoce a zelenina do škol. Nově bude žákům rozdáváno nejen mléko, ale i jiné mléčné výrobky.

image001


Spolupráce školy s BK Snakes Ostrava

Máš rád sport? Chceš zkusit hrát basketbal?

Basketbalová přípravka při ZŠ Srbská

děti 1. – 3. třída

Trénink pro začínající basketbalisty: Pondělí: 16:40 – 17:40 (tělocvična ZŠ Srbská)

Trenér: Kleinová Nikola mobil: 775 100 355, Nikola.Kleinova@BKSnakes.cz

Celoroční soutěž pro přípravky: Snakes liga

Garant klubu při škole: Mgr. Kosík Lukáš

snakes1