Nová Škola-Login

Odkaz k interaktivním učebnicím

Odkaz slouží k přihlašování, nikoliv k registraci.

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php

Každý žák obdržel do žákovského emailu pozvánku pro přístup k využívání Multimediálních interaktivních učebnic (MIUč+) vydávaných nakladatelstvím NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Registrace

Po kliknutí na odkaz v emailu a provedení registrace budete zařazeni pod Vaši školu pro využívání MIUč+.

Tento web používá soubory cookies, aby vám zajistil co nejlepší zážitek z webových stránek.