Základní škola 
Ostrava-Výškovice
Srbská 2
příspěvková organizace

Předškoláci

 

PŘEDŠKOLÁCI 2019/2020

POZVÁNKA K ZÁPISU

Aktuální informace k zápisu do 1. tříd

Oznámení o výsledcích zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020 – 2021

Oznámení o výsledcích zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020-2021

Vážení rodiče, chceme Vám vyjít vstříc. Od 6. 4. 2020 můžete žádost k zápisu v pracovních dnech předat i osobně na sekretariátu školy, každý pracovní den od 9.00h do 16.00h.  Možnost předání prostřednictvím naší schránky označené  „Zápis“, platí dále – prodloužili jsme čas do 16.00h.

Přečtěte si pozorně

Informační leták – pdf.

Zápisní list 2020 – word

Zápisní list 2020 – pdf.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – word

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – pdf.

Žádost o odklad povinné školní docházky – word

Žádost o odklad povinné školní docházky – pdf

Žádost o předčasné přijetí k základnímu vzdělávání – word

Žádost o předčasné přijetí k základnímu vzdělávání – pdf.

INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

TĚŠÍME SE DO ŠKOLY – PROGRAM

Z důvodu zrušení výuky je program 18. 3. 2020 zrušen.

První výuková hodina programu Těšíme se do školy proběhne

  1. 1. 2020. Téma pohádkové hraní se slovy.

Pitný režim zajištěn, přezůvky s sebou. Do třídy Vás doprovodí žáci naší školy.

Další hodiny s předškoláky se budou konat: 29. 1., 5. 2., 19. 2., 4. 3., 18. 3. 2020. Čas 16:00 – 16:45 hodin. Program jednotlivých lekcí bude upřesněn.

JAK SE POZNÁ DÍTĚ PŘIPRAVENÉ DO ŠKOLY?

DOPORUČENÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

 

Předškoláci  – 1. hodina

Kliknutím na fotografii budete přesměrováni do galerie.

Naše 1. setkání proběhlo v budově družiny, kde se děti seznámily s prostředím školy. Paní učitelky připravily program zaměřený na dramatizaci v pohádkovém světě, úkoly s důrazem na procvičování ruky, povídání o škole a básničky o zvířátkách.

Předškoláci  – 2. hodina

Během  této vyučovací hodiny si zopakovali roční období  a měsíce v roce. Přiřazovali obrázky věcí, které jsou typické pro dané roční období.  Některé obrázky potom pečlivě vybarvili. Všichni byli moc šikovní, dostali za odměnu razítko a bonbon.

Předškoláci – 3. hodina

Další vyučovací hodina předškoláků byla věnována písmenkům. Děti si k vybraným písmenům si poslechly pohádku, potom je vyhledávaly na tabuli a zkusily si písmeno napsat. Dále vytleskávaly slabiky u slov a určovaly počáteční písmeno daného slova. Nakonec si zazpívaly jejich oblíbené písničky.

 

Předškoláci – 4. hodiny

Čtvrté setkání předškoláků bylo věnováno matematice. V pracovních listech děti počítaly zajíčky, ježky a květinky. Dokreslovaly přesné počty jablíček a hrušek.  Porovnávaly čísla a také poznávaly číslice od 1 do 5. Zahrály si hru na čísla a zase si zazpívaly. Všichni byli moc šikovní a hodní. Dostali velkou pochvalu.