Předškoláci

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

První školní den – prvňáčci

Schůzka 1. třída

Základní škola Ostrava – Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace

ZŠ Srbská 450/2, 700 30 Ostrava – Výškovice

Vážení rodiče,

v úterý 28. 6. 2022 v 16.00 hodin proběhne informativní schůzka s rodiči budoucích prvňáčků. Schůzka bude probíhat na budově B, Výškovická 165 ve školní jídelně.

 Těší se paní učitelky budoucích 1. tříd


Info pdf.

Zápis (prezenčně) 2022

Den otevřených dveří

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Zápis letos proběhne 4. a 5. dubna 2022. Týká se i rodičů, jejichž dítě mělo loni odklad školní docházky.

ZÁPIS ČI ODKLAD

a) Pokud chcete zapsat své dítě do 1. třídy, potřebujete si stáhnout, vyplnit a podepsat: 

1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

vzor žádost

2. Zápisní list

zápisní list

b) Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, potřebujete stáhnout, vyplnit a podepsat:

 1. ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

žádost o odklad povinné školní docházky 

K odkladu je nutno doložit dvě přílohy, které jsou uvedeny v žádosti o odklad (vyjádření příslušného školského poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře / klinického psychologa), nejpozději do 30. 6. 2022.

Jak se pozná dítě připravené do školy?

Doporučení pro zákonné zástupce

Dokumenty ke stažení

Doc.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

vzor žádost

Zápisní list

zápisní list

  Žádost o odklad povinné školní  docházky

žádost o odklad povinné školní docházky 

Předškoláci – 1. hodina

Naše 1. setkání proběhlo v budově družiny, kde se děti seznámily s prostředím školy. Paní učitelky připravily program zaměřený na dramatizaci v pohádkovém světě, úkoly s důrazem na procvičování ruky, povídání o škole a básničky o zvířátkách. 

Předškoláci – 2. hodina

Během  této vyučovací hodiny si zopakovali roční období  a měsíce v roce. Přiřazovali obrázky věcí, které jsou typické pro dané roční období.  Některé obrázky potom pečlivě vybarvili. Všichni byli moc šikovní, dostali za odměnu razítko a bonbon.

Předškoláci – 3. hodina

Další vyučovací hodina předškoláků byla věnována písmenkům. Děti si k vybraným písmenům si poslechly pohádku, potom je vyhledávaly na tabuli a zkusily si písmeno napsat. Dále vytleskávaly slabiky u slov a určovaly počáteční písmeno daného slova. Nakonec si zazpívaly jejich oblíbené písničky.

Předškoláci – 4. hodina

Čtvrté setkání předškoláků bylo věnováno matematice. V pracovních listech děti počítaly zajíčky, ježky a květinky. Dokreslovaly přesné počty jablíček a hrušek.  Porovnávaly čísla a také poznávaly číslice od 1 do 5. Zahrály si hru na čísla a zase si zazpívaly. Všichni byli moc šikovní a hodní. Dostali velkou pochvalu.

Tento web používá soubory cookies, aby vám zajistil co nejlepší zážitek z webových stránek.