Základní škola 
Ostrava-Výškovice
Srbská 2
příspěvková organizace

Předškoláci

 

Aktuální informace k zápisu do 1. tříd

Vážení rodiče,
v souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude zápis realizován
bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

1. Zápis (bez přítomnosti) pdf

 

Pro příjem žádosti o přijetí k povinné školní docházce můžete využít delší časový úsek v rámci období od 1. 4. do 30. 4. 2021. Je totiž možné, že někteří rodiče mohou mít v době konání zápisu nařízenou karanténu či izolaci, popř. jiný důvod. 

Dokumenty k zápisu do 1. tříd budou znovu zveřejněny. 

Dokumenty ke stažení

Doc.

zápisní list

vzor žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

žádost o odklad povinné školní docházky

Pdf.

zápisní list

vzor žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o předčasné přijetí k základnímu vzdělávání – word

Žádost o předčasné přijetí k základnímu vzdělávání – pdf.

INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

TĚŠÍME SE DO ŠKOLY – PROGRAM

První výuková hodina programu Těšíme se do školy proběhne

  1. 1. 2020. Téma pohádkové hraní se slovy.

Pitný režim zajištěn, přezůvky s sebou. Do třídy Vás doprovodí žáci naší školy.

Další hodiny s předškoláky se budou konat: 29. 1., 5. 2., 19. 2., 4. 3., 18. 3. 2020. Čas 16:00 – 16:45 hodin. Program jednotlivých lekcí bude upřesněn.

JAK SE POZNÁ DÍTĚ PŘIPRAVENÉ DO ŠKOLY?

DOPORUČENÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

 

Předškoláci  – 1. hodina

Kliknutím na fotografii budete přesměrováni do galerie.

Naše 1. setkání proběhlo v budově družiny, kde se děti seznámily s prostředím školy. Paní učitelky připravily program zaměřený na dramatizaci v pohádkovém světě, úkoly s důrazem na procvičování ruky, povídání o škole a básničky o zvířátkách.

Předškoláci  – 2. hodina

Během  této vyučovací hodiny si zopakovali roční období  a měsíce v roce. Přiřazovali obrázky věcí, které jsou typické pro dané roční období.  Některé obrázky potom pečlivě vybarvili. Všichni byli moc šikovní, dostali za odměnu razítko a bonbon.

Předškoláci – 3. hodina

Další vyučovací hodina předškoláků byla věnována písmenkům. Děti si k vybraným písmenům si poslechly pohádku, potom je vyhledávaly na tabuli a zkusily si písmeno napsat. Dále vytleskávaly slabiky u slov a určovaly počáteční písmeno daného slova. Nakonec si zazpívaly jejich oblíbené písničky.

 

Předškoláci – 4. hodiny

Čtvrté setkání předškoláků bylo věnováno matematice. V pracovních listech děti počítaly zajíčky, ježky a květinky. Dokreslovaly přesné počty jablíček a hrušek.  Porovnávaly čísla a také poznávaly číslice od 1 do 5. Zahrály si hru na čísla a zase si zazpívaly. Všichni byli moc šikovní a hodní. Dostali velkou pochvalu.