Předškoláci

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

KAFE S ŘEDITELEM 8. 11. 2022

 

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Zápis letos proběhne 4. a 5. dubna 2022. Týká se i rodičů, jejichž dítě mělo loni odklad školní docházky.

ZÁPIS ČI ODKLAD

a) Pokud chcete zapsat své dítě do 1. třídy, potřebujete si stáhnout, vyplnit a podepsat: 

1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

vzor žádost

2. Zápisní list

zápisní list

b) Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, potřebujete stáhnout, vyplnit a podepsat:

 1. ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

žádost o odklad povinné školní docházky 

K odkladu je nutno doložit dvě přílohy, které jsou uvedeny v žádosti o odklad (vyjádření příslušného školského poradenského zařízení a vyjádření odborného lékaře / klinického psychologa), nejpozději do 30. 6. 2022.

Jak se pozná dítě připravené do školy?

Doporučení pro zákonné zástupce

Dokumenty ke stažení

Doc.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

vzor žádost

Zápisní list

zápisní list

  Žádost o odklad povinné školní  docházky

žádost o odklad povinné školní docházky 

Předškoláci – 1. hodina

Naše 1. setkání proběhlo v budově družiny, kde se děti seznámily s prostředím školy. Paní učitelky připravily program zaměřený na dramatizaci v pohádkovém světě, úkoly s důrazem na procvičování ruky, povídání o škole a básničky o zvířátkách. 

Předškoláci – 2. hodina

Během  této vyučovací hodiny si zopakovali roční období  a měsíce v roce. Přiřazovali obrázky věcí, které jsou typické pro dané roční období.  Některé obrázky potom pečlivě vybarvili. Všichni byli moc šikovní, dostali za odměnu razítko a bonbon.

Předškoláci – 3. hodina

Další vyučovací hodina předškoláků byla věnována písmenkům. Děti si k vybraným písmenům si poslechly pohádku, potom je vyhledávaly na tabuli a zkusily si písmeno napsat. Dále vytleskávaly slabiky u slov a určovaly počáteční písmeno daného slova. Nakonec si zazpívaly jejich oblíbené písničky.

Předškoláci – 4. hodina

Čtvrté setkání předškoláků bylo věnováno matematice. V pracovních listech děti počítaly zajíčky, ježky a květinky. Dokreslovaly přesné počty jablíček a hrušek.  Porovnávaly čísla a také poznávaly číslice od 1 do 5. Zahrály si hru na čísla a zase si zazpívaly. Všichni byli moc šikovní a hodní. Dostali velkou pochvalu.

Tento web používá soubory cookies, aby vám zajistil co nejlepší zážitek z webových stránek.