Školní jídelna 

Jídelníček

> Zobrazit aktuální jídelníček <

Aplikace

Aplikace Strava.cz lze stáhnout pro mobilní zařízení iOS i Android

Telefon

596 737 972
736 680 457

Základní informace

 řád školní jídelny

1. 9. – 2. 9 – výdej obědů 11:40 – 13:00

Prodej obědů a svačin 2022 (1) 

Ceny obědů

Informace ke stravování pro nové strávníky:

Aby se mohl nový žák stravovat ve školní jídelně, je potřeba navštívit vedoucí školní jídelny (budova vedle obchodu Hruška, vstup ze dvora – červené dveře). V kanceláři vedoucí školní jídelny vyplníte přihlášku ke stravování, zaplatíte stravné (pouze v hotovosti, platební karty nepřijímáme) a obdržíte kartu pro strávníka, s kterou se bude strávník chodit stravovat.

Prodej obědů se vždy provádí poslední dva pracovní dny školního vyučování v měsíci na měsíc další 7.00 – 8.00, 12.00 – 15.00

___

Informační leták

Plakát pro školy

Výběr a odhlášky

Od ledna 2018 nabízí školní jídelna dva druhy obědů, a proto dochází ke změně odhlašování a výběru stravy. Druh obědu se dá změnit do 14 hodin, nejpozději dva dny předem. Odhláška obědu zůstává nadále do 14 hodin, nejpozději den předem. Pokud počet obědů č. 2 bude menší než 20 porcí, tak se tento druh nebude vařit a strávník bude upozorněn včas u výdejního okénka. Tato změna je platná od 12. 9. 2018.

Ceny

Dle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování ze dne 25. února 2005 se dělí kategorie dle věkových skupin. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle níže uvedených kategorií.

Ceník stravného
Přesnídávky
Kategorie 7 – 10 let -> 18,- Kč
Kategorie 11 – 14let -> 21,- Kč
Kategorie 15 a více let -> 21,- Kč

Obědy
Kategorie 7 – 10 let -> 34,- Kč
Kategorie 11 – 14 let -> 36,- Kč
Kategorie 15 a více let -> 38,- Kč
Zaměstnanci ZŠ -> 38,- Kč
Cizí strávníci -> 93,- Kč

Výdej do jídlonosiče

– pro cizí strávníky od 11.00 – 11.30 hodin 

– pro žáky 11.30 – 14.00 hodin

Pravidla pro účastníky

1. Při první platbě obdrží strávník za úplatu laminátovou kartu, která slouží k jeho identifikaci a
kontrole při vsunutí do čtecího zařízení, propojeného s počítačem, zda má na daný den oběd
přihlášen a jaká je velikost jeho porce podle věkové kategorie.

2. Tato karta platí po celou dobu stravování, pokud není ztracená, poškozená nebo zničená.

3. V těchto případech je nutno neprodleně zakoupit kartu novou, v odběru jídla se dále pokračuje
bez nutnosti platit obědy znovu.

4. Náklady na pořízení nové karty za kartu ztracenou, poškozenou či zničenou nese strávník.

5. Do čtecího zařízení je zakázáno zasouvat karty jakkoliv poškozené!

6. Při ukončení stravování se karta nevrací a nejsou za ni také vráceny peníze.

7. Odběr svačinek a obědů se uskutečňuje výhradně po projetí karty strávníka čtecím zařízením.

8. BEZ KARTY NENÍ STRAVA VYDÁNA!!!

9. Za včas neodhlášené a nevyzvednuté svačinky a obědy se neposkytuje žádná náhrada.

10. V případě, že strávník kartu zapomene a nemá možnost si pro ni zajít domů (přespolní), bude
mu oběd vydán až v době od 13.50 do 14.00 hodin po kontrole v evidenci přihlášených obědů.

11. Vstup do kanceláře školní jídelny přes prostory školní družiny a kuchyň není možný!

12. Podpisem na Přihlášce ke stravování, kterou strávník dostane při prvním placení na nový školní
rok, dávají rodiče a zákonní zástupci najevo, že se s pravidly pro účastníky školního stravování
seznámili a že je budou bez výhrady respektovat.

13. Tato pravidla nabývají platnosti od 1. 9. 2016.

Návod k odhlašování stravy po internetu

1. Vyhledavač – www.strava.cz

2. Zadejte číslo jídelny – 3047.

3. Zadejte přihlašovací jméno ve formátu „prijmeni.jmeno“, vše malými písmeny, bez čárek a háčků.

4. Zadejte heslo – při prvním přihlášení uvedete heslo z informačního letáčku, jedná se o
evidenční číslo strávníka, pak kliknete na „ Přihlásit se“. Toto heslo lze kdykoliv změnit v „Nastavení“.

5. Při přihlášení hned v úvodu vidíte stav konta strávníka.

6. V „Objednávkách“ pak odhlašujete stravu tak, že v zeleně orámovaném políčku zrušíte zatržítko, případně při zpětném přihlašování v prázdném zeleně orámovaném políčku klikem se zatržítko objeví. V červeně orámovaném políčku již odhlašovat ani přihlašovat nelze.
Provedené úpravy pak klikem na políčko „Odeslat“ odešlete do systému. Pokud tak bude provedeno do 14.00 hod., bude odhláška na další den akceptována. V případě, že bude odesláno po 14. hodině, systém odhlášku na nejbližší další den neprovede, (tj.neprovede např. v úterý odhlášku na středu, ale jsou – li odhlášeny další dny, tyto odhlásí). Odhlášky na pondělí lze provést nejpozději v pátek do 14.00 hod. O provedení či neprovedení odhlášky vás systém informuje.

7. Systém neumožní přihlašovat stravu na dluh (do mínusové částky)!

8. Políčko „Výdej“ informuje, zda a kdy strávník oběd vyzvedl (kdy projel kartou čtecím zařízením)

9. Políčko „Platby“ informuje o datu, částce a způsobu úhrady. Pro odchod ze systému klikněte na „Odhlásit se“.

Strávníci, kteří platí převodem z účtu, mají automaticky přihlašované obědy od 1. dne v měsíci, tak jako tomu bylo dosud. Nyní není nutné je přihlašovat! Prostřednictvím internetu lze provádět odhlašování obědů, případně i svačinek. Termínem „objednávání stravy“ je myšleno v budoucnu objednávání jídla, když bude jídlo na výběr.

V případě dotazů kontaktujte vedoucí jídelny na tel. č. 596737972.

Aplikace Strava.cz

Aplikace Strava.cz lze stáhnout pro mobilní zařízení iOS i Android

Odkaz pro Android ZDE.
Odkaz pro IOS ZDE.

Prodej obědů a svačin

Certifikát: Zdravá školní jídelna

Naše jídelna získala certifikát Zdravá školní jídelna.

Tento web používá soubory cookies, aby vám zajistil co nejlepší zážitek z webových stránek.