Sociální pedagog

Bc. Lenka Kubzová

Kontakt

l.kubzova@zs-srbska.cz

Pracovna

Hlavní budova, I. patro, č. dveří 118

Konzultační hodiny

Úterý a čtvrtek: 8:00 – 11:00 (V jiné hodiny či dny případně po předchozí domluvě)

Činnosti a kompetence

Vše naleznete níže

Sociální pedagog

 • zajišťuje pomoc sociálně znevýhodněným žákům
 • spolupracuje s policií, odborem sociálně právní ochrany dětí ( OSPOD), soudy, pedagogicko psychologickými poradnami a dalšími institucemi
 • spolupracuje s pedagogickými pracovníky, psychologem, speciálním pedagogem a ostatními zaměstnanci školy
 • pomáhá žákům při rozvoji v oblasti osobnostní a sociální výchovy

 


 

Žáci a sociální pedagog:

 • zprostředkovává pomoc odborných poradenských pracovišť
 • věnuje se žákům s výchovnými obtížemi a se sociálním a kulturním znevýhodněním
 • výchovně pracuje se všemi žáky, posiluje efektivitu preventivního působení na žáky
 • provádí sociálně právní poradenství
 • konzultace směrem k vztahovým problémům ve třídách a k žákům vykazujícím dlouhodobě problémové chování (kázeňské prohřešky, neplnění školních povinností)

 


 

Rodiče a sociální pedagog:

 • nabízí konzultace a poradenskou činnost v sociální oblasti

 • poskytuje pomoc rodinám, ve kterých nejsou podmínky pro domácí přípravu žáků do školy (zprostředkování přípravy na vyučování, přijímací zkoušky)

 • pomáhá při spolupráci v konceptu: žák, rodič, škola

 • nabízí řešení konfliktních situací a poradenské činnosti

 • zabývá se rodinnou situací žáka (nastavení domácí přípravy do školy, začlenění dítěte do třídního kolektivu, rodinné a existenční problémy a poradenství v oblasti spolupráce s dalšími subjekty)

 • osobní konzultace k seznámení s výsledky šetření (např. šikany apod.)

 • provádí mediaci konfliktů jak mezi žáky a pedagogickými pracovníky, ale zejména mezi rodinou a pedagogickými pracovníky

 • motivuje k návaznému preventivnímu působení

Tento web používá soubory cookies, aby vám zajistil co nejlepší zážitek z webových stránek.