Základní škola 
Ostrava-Výškovice
Srbská 2
příspěvková organizace

Home

Najważniejsze jest to, że każda opcja płatności różni się w kwestii czasu przetwarzania transakcji, opłat i prowizji, a także innych aspektów. Te zmienne będą różnić się też w zależności od miejsca zamieszkania, tego, czy wpłacasz czy wypłacasz, a także od kasyna. Bezpieczeństwo i prywatność też nie są problemem. Kasyna internetowe – te uczciwe – używają technologii szyfrowania, która chroni Twoje danych tak samo jak w bankach. Dzięki temu hakerzy ich nie ukradną. Niektórzy ludzie obawiają się hazardu w kasynach online na prawdziwe https://bestcasinos.pl/ i po prostu grają w gry kasynowe, aby zabić swój czas w sieci, nawet nie próbując wygrać gotówki. Ale czemu nie skorzystać z bezprecedensowych możliwości, jakie stwarza nam Internet, a jeśli, powiedzmy, jesteś rezydentem Polski, po prostu wybierz strony internetowe najlepszych kasyn online i zacznij uprawiać hazard w odpowiednim znaczeniu tego słowa.

Co nás čeká ve škole


Povinnost nosit respirátory nebo zdravotnické roušky

Od pondělí 1. 3. 2021 vláda nařídila povinnost nosit respirátory nebo zdravotnické roušky. Týká se to žáků i zaměstnanců.


Informace MŠMT

Odkaz:

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021


Školní jídelna – změna výdejní doby do jídlonosičů

Změna výdejní doby do jídlonosičů (z rampy jídelny)

Od 1. 3. 2021 budou obědy vydávány od 12:00 – 14:00

Cizí strávníci 11.15 – 11.40

Žáci, kteří měli obědy přihlášené a nebudou je chtít odebírat, si je musí odhlásit. Pondělní oběd můžete odhlásit

emailem j.fuksova@zs-srbska.cz

nejpozději v pondělí do 7:00.

Školní jídelna – prodej obědů

Prodej obědů a svačinek březen


Ošetřovné

Všechny důležité informace naleznete v přiloženém odkazu:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu  

 
 Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. 

Časový rozvrh přijímacích zkoušek

Časový rozvrh přijímacích zkoušek


Uvolněné úlohy ČŠI

V záložce distanční výuka jsou vloženy odkazy na uvolněné úlohy České školní inspekce.


Vzdělávání žáků s SVP v době distanční výuky

Během distanční výuky mají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nárok na poskytování podpůrných opatření školou a školským poradenským zařízením

Škola během distanční výuky poskytuje žákům možnost zúčastnit se předmětů speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence, do kterých je žák na základě doporučení školského poradenského zařízení zařazen. Tyto hodiny probíhají nejčastěji on-line jako videokonference přes aplikaci Meet nebo osobní konzultací ve škole. Hodiny organizují učitelé pověření vedením tohoto podpůrného opatření. Hodiny probíhají v rozsahu stanoveném školským poradenským zařízením.

Po celou dobu uzavření škol je k dispozici žákům či jejich zákonným zástupcům školní poradenské pracoviště, které má kompetence k řešení individuálních potřeb žáka či jeho zákonného zástupce.

Kontakty: výchovná poradkyně b.sucha@zs-srbska.cz, dále speciální pedagog Mgr. Kateřina Kopřivová k.koprivova@zs-srbska.cz, školní psycholog Mgr. Alžběta Al Seify a.alseify@zs-srbska.cz a sociální pedagog Bc. Lenka Kubzová l.kubzova@zs-srbska.cz.

Žákům je možné na dobu distanční výuky zapůjčit potřebné kompenzační pomůcky a to s podmínkou, že je zákonný zástupce povinen uhradit jejich případné poškození nebo zničení. Realizace půjčení konkrétní pomůcky nebo učebnice záleží na individuální domluvě se školou. Většinou je sepsána smlouva o výpůjčce.

Podstatou individuálních konzultací není výklad učiva, ale pouze podpora při plnění úkolů zadaných vyučujícími na dobu distanční výuky. Zaměstnanci školního poradenského pracoviště nevzdělávají žáky ani je nedoučují.

V případě, že žák se speciálními vzdělávacími potřebami není schopen plnit zadané učivo, je nutné, aby zákonný zástupce nebo žák komunikoval s příslušnými vyučujícími a o této skutečnosti je informoval.


Školní družina

V případě vyhlášení stupně PES 5, bude prezenční výuka (chodí do školy dle předešlých pravidel) povinná pouze pro žáky 1. a 2. ročníků. Při tomto stupni PES 5 můžeme poskytovat  družinu tedy pouze žákům 1. a 2. ročníků.
Pro ostatní žáky 3. až 9. ročníků by platila povinná distanční výuka.
 
Děkujeme za pochopení.
 
Mgr. Robert Kecskés, ředitel školy.
 
 
 

Veletrh středních škol

VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL

Termíny ONLINE Veletrh SŠ MSK 2021


Opatření PES ve školství

Opatření PES ve školství


Platba a vyúčtování školní družiny 2020/2021

Platba a vyúčtování školní družiny 2020-2021


Pronájem tělocvičny

Od pátku 18. 12. 2020 platí dle nařízené vlády opět uzavření vnitřních sportovišť. Děkujeme za pochopení.

 

Informace – školní stravování

„Obědy do škol IV.“ rozhodné období leden 2021

informační leták

plakát pro školy

 

Návody, instruktážní videa, odkazy

V záložce distanční výuka najdete návody, instruktážní videa a odkazy na Google Classroom, Kalendář, Meet.

Projekt E – bezpečí

https://www.e-bezpeci.cz/

Národní projekt prevence rizikového chování v on line prostředí.


Dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy

doporučené odkazy


Informace k přijímacímu řízení na střední školy 2020/2021

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2021 (2)


„Doučování“


Společně tvoříme Jih

http://www.spolecnetvorimejih.cz/


Sběrová akce

Vážení rodiče a žáci.

Vážíme si Vaší pomoci při sběru starého papíru, který pod záštitou školy jsme tradičně sbírali společně již několik let.

V současné době jsou podmínky výkupu papíru mizerné. Dochází k situaci, že škola musí třídit papír před jeho uložením do kontejneru. Ceny, za které sběrny papír vykupují, jsou v současné době velice nízké. Některé druhy papíru sběrny nevykupují, v případě odevzdání určitého druhu papíru sběrna škole odečítá určitou finanční částku.

V současné době Vám sděluji informaci, že nejsme zapojeni do soutěže ve sběru starého papíru, dokud se nezvýší jeho výkupní ceny. Z tohoto důvodu nebudeme ve škole shromažďovat žádný starý papír.

Děkujeme Vám moc za energii a vstřícnost, kterou jste doposud této školní akci věnovali.

V případě opětovného zapojení naší školy do sběru starého papíru Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení.


NNTB

Naše škola je zapojena do projektu NENECH TO BÝT.

Bojíš se promluvit o šikaně? Nenech to být, anonymně pomoz skrz webovou či mobilní aplikaci.

Odkaz na webový formulář: https://www.nntb.cz/s/52ec63c


Aplikace Bakalář

V případě problému přihlášením se do aplikace bakalář v mobilu, je nutno aplikaci odinstalovat a nainstalovat znovu a překontrolovat, zda výchozí adresa má podobu

https://bakalari.zs-srbska.cz/bakaweb/next/login.aspx


Nábor do tříd s rozšířenou výukou Tv

Vážení rodiče žáků, kteří nechodí na naší školu. V současnosti ještě přijímáme žáky do třídy s rozšířenou výukou Tv.

Pro školní rok 2020/21 přijímáme žáky do sportovních tříd

6. ročníku (rozšířená výuka Tv – 5. hod. týdně)

7. ročníku (rozšířená výuka Tv – 3 hod. týdně)

8. ročníku (rozšířená výuka Tv – 3 hod. týdně)

kontakt: tel. 596 737 461, email: zs-srbska@zs-srbska.cz

sport míče