Základní škola 
Ostrava-Výškovice
Srbská 2
příspěvková organizace

Home

Najważniejsze jest to, że każda opcja płatności różni się w kwestii czasu przetwarzania transakcji, opłat i prowizji, a także innych aspektów. Te zmienne będą różnić się też w zależności od miejsca zamieszkania, tego, czy wpłacasz czy wypłacasz, a także od kasyna. Bezpieczeństwo i prywatność też nie są problemem. Kasyna internetowe – te uczciwe – używają technologii szyfrowania, która chroni Twoje danych tak samo jak w bankach. Dzięki temu hakerzy ich nie ukradną. Niektórzy ludzie obawiają się hazardu w kasynach online na prawdziwe https://bestcasinos.pl/ i po prostu grają w gry kasynowe, aby zabić swój czas w sieci, nawet nie próbując wygrać gotówki. Ale czemu nie skorzystać z bezprecedensowych możliwości, jakie stwarza nam Internet, a jeśli, powiedzmy, jesteś rezydentem Polski, po prostu wybierz strony internetowe najlepszych kasyn online i zacznij uprawiać hazard w odpowiednim znaczeniu tego słowa.

Co nás čeká ve škole


Instruktážní video MŠMT – testování žáků
 

 

 
Informace k nástupu žáků do školy

Vážení rodiče, informuji Vás o organizaci otevření školy od 12. 4. 2021.

V 1. fázi od 12. 4. 2021 nastupují do školy žáci pouze 1. stupně za těchto podmínek:

Organizace vyučování

 • Výuka probíhá v týdenních rotacích.
 1. týden od 12. 4. do 16. 4. 2021 výuka ve škole (prezenční) pouze pro třídy 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A.

třídy 1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 5. B se v tomto týdnu učí doma, škola pro tyto třídy poskytuje pro ně povinnou distanční výuku

 1. týden od 19. 4. do 23. 4. 2021 výuka ve škole (prezenční) pouze pro třídy 1. B, 2. B, 3. B, 4. B, 5. B

třídy 1. A, 2. A, 3. A, 4. A, 5. A v tomto týdnu učí doma, škola pro tyto třídy poskytuje pro ně povinnou distanční výuku

                         

 • Vstupy do školy

budova ŠD          1. A v 7.40  1. B v 7.40

                            2. A v 7.50  2. B v 7.50

budova Srbská    3. A v 7.40  3. B v 7.40

                            4. A v 7.45  4. B v 7.45

                            5. A v 7.50  5. B v 7.50

 • Výuka probíhá dle platného rozvrhu.
 • Při pobytu ve škole je žák povinen nosit chirurgickou roušku (respirátor).

Organizace školní družiny

 • Školní družina bude zajištěna v daném týdnu pro žáky, kteří se v tomto týdnu účastní výuky ve škole.
 • Ranní družina bude zajištěna od 6.00h pouze pro žáky 1. a 2. ročníků v homogenních skupinách.
 • Odpolední družina bude zajištěna do 17.00 pro žáky 1. až 5. ročníků v homogenních skupinách.

Organizace školního stravování

 • Konzumace obědu ve školní jídelně v daném týdnu je povolena pouze pro žáky, kteří se v tomto týdnu účastní výuky ve škole.
 • Žáci vstupují do školní jídelny v homogenních skupinách a dodržují přísná hygienická pravidla.
 • Ostatní žáci si obědy vyzvedávají v jídlonosičích jako dosud. Výdej bude od 12. 4. v termínu 00h – 14.00h.
 • Svačinky budou poskytovány pouze pro žáky, kteří se účastní výuky v daném týdnu ve škole. Svačinky budou rozvezeny i na hlavní budovu pro žáky 3. až 5. ročníků.

Testování žáků

 • Testování žáků bude probíhat formou AG (antigenní) testu ve škole.
 • K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 •  
 • Povinnost testování

Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. Platí i pro žáka s pozitivním výsledkem testování.

 • Co se stane, když dítě do školy nepošlete?

Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žáku distanční způsob vzdělávání podle zákona. V tomto případě poskytneme přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů s názvem učiva a domácích úkolů.

 • Průběh testování

„Vybrané testy jsou pro odběr velmi jednoduché, jde o takové „pošťourání“ v nose.“ U testování bude ovšem vždycky někdo, kdo dětem všechno vysvětlí a pomůže jim, pokud to budou potřebovat.

V případě testování mladších žáků 1. a 2. tříd nebo v individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Jestli byl test použit špatně, výsledek je neplatný (bude to v testu zřejmé). Test si žák provede znovu.

Celá procedura testování bude trvat o pár minut déle, výsledek testu bude znám do 15 minut.

 • Kdy se žák nemusí testovat

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

 • Četnost testování

Testování žáků a se provádí v určený den na začátku vyučovacího dne a bude se konat pravidelně 2x týdně (pondělí a čtvrtek) podle rozvrhu, který si určí škola, s odstupem minimálně dvou a maximálně tří dnů školního týdne.

 • Co když žák nestihne testování

Pokud žák nebude přítomný při testování na začátku vyučování a dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

 • Postup při pozitivním výsledku testu

Škola kontaktuje zákonné zástupce žáka, aby si pro své dítě přišli. Zákonný zástupce žáka, následně kontaktuje praktického lékaře a požádá o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu RT-PCR ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je žák pozitivní, bude následně v domácí izolaci. Žák nemůže po zjištění pozitivního výsledku testu konzumovat oběd ve školní jídelně.

 • Co když má pozitivní test někdo jiný v rámci třídy?

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, všichni žáci, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu při vyučování (včetně školní družiny) během některého z předchozích 2 dnů, musí čekat na vyzvednutí zákonným zástupcem spolu s ostatními spolužáky.

V případě výskytu pozitivního AG testu třída takto identifikovaných kontaktů čeká na informaci o potvrzení pozitivně testovaného konfirmačním RT-PCR testem.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u původně pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje všechny původně indikované kontakty. Všechny dotyčné osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.

 • Hlášení pozitivního výsledku testu

Škola vydá pozitivně testovanému žáku potvrzení o tom, že byl pozitivně testován antigenním testem. Zákonný zástupce pozitivně testovaného žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost, který je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

 • Návrat po pozitivním výsledku testu

Žák s pozitivním výsledkem se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního testu RT-PCR, nebo po skončení povinné izolace. Potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

V Ostravě dne 7. 4. 2021                                                          Mgr. Robert Kecskés – ředitel školy


Informace ke školnímu stravování

Vážení rodiče,
od 12. 4. 2021 nastoupí žáci 1. stupně do škol. Žáci, kteří se budou učit ve škole, se budou stravovat v jídelně podle daného rozpisu tříd (viz příloha). Žáci na distanční výuce si budou moci vyzvednout oběd do jídlonosičů (z boční strany jídelny) a to pouze od 13.00 – 14.00 hodin. Tentokráte budeme připravovat svačiny pro všechny třídy.

Zkontrolujte si prosím, zda Vaše dítě má přihlášené/odhlášené obědy a svačiny. Stravu si můžete přihlásit přes web www.strava.cz nebo emailem j.fuksova@zs-srbska.cz


Zápis

Vážení rodiče,
v souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude zápis realizován
bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

1. Zápis (bez přítomnosti) pdf

Dokumenty ke stažení

Doc.

zápisní list

vzor žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

žádost o odklad povinné školní docházky

Pdf.

zápisní list

vzor žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

žádost o odklad povinné školní docházky

Pro příjem žádosti o přijetí k povinné školní docházce můžete využít delší časový úsek v rámci období od 1. 4. do 30. 4. 2021. Je totiž možné, že někteří rodiče mohou mít v době konání zápisu nařízenou karanténu či izolaci, popř. jiný důvod.


Pohádkový les


ZŠ Srbská podporuje Tomáše Smažáka

Náš bývalý žák a reprezentant ČR je zapojen do projektu Hendikepovaná sportovní Naděje. Hlasovat pro Tomáše můžete v odkaze níže. Hlasovat můžete vždy 1x denně.

https://jankowitch.com/hsn2021/tomas-smazak


Veřejná sbírka

Informace ohledně veřejné sbírky – exploze a požár domu na ul. Provaznická 76 v Ostravě-Hrabůvce. Výtěžek veřejné sbírky, kterou organizuje městský obvod Ostrava-Jih, obyvatelům domu pomůže především s nezbytnou rekonstrukcí a nákupem nového vybavení bytů.

Pokud máte zájem, můžete se zapojit.


Povinnost nosit respirátory nebo zdravotnické roušky

Od pondělí 1. 3. 2021 vláda nařídila povinnost nosit respirátory nebo zdravotnické roušky. Týká se to žáků i zaměstnanců.


Informace MŠMT

Odkaz:

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021


Školní jídelna – změna výdejní doby do jídlonosičů

Změna výdejní doby do jídlonosičů (z rampy jídelny)

Od 1. 3. 2021 budou obědy vydávány od 12:00 – 14:00

Cizí strávníci 11.15 – 11.40

Žáci, kteří měli obědy přihlášené a nebudou je chtít odebírat, si je musí odhlásit. Pondělní oběd můžete odhlásit

emailem j.fuksova@zs-srbska.cz

nejpozději v pondělí do 7:00.

Školní jídelna – prodej obědů

Prodej obědů a svačinek březen


Ošetřovné

Všechny důležité informace naleznete v přiloženém odkazu:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. 

Časový rozvrh přijímacích zkoušek

Časový rozvrh přijímacích zkoušek


Uvolněné úlohy ČŠI

V záložce distanční výuka jsou vloženy odkazy na uvolněné úlohy České školní inspekce.


Vzdělávání žáků s SVP v době distanční výuky

Během distanční výuky mají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nárok na poskytování podpůrných opatření školou a školským poradenským zařízením

Škola během distanční výuky poskytuje žákům možnost zúčastnit se předmětů speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence, do kterých je žák na základě doporučení školského poradenského zařízení zařazen. Tyto hodiny probíhají nejčastěji on-line jako videokonference přes aplikaci Meet nebo osobní konzultací ve škole. Hodiny organizují učitelé pověření vedením tohoto podpůrného opatření. Hodiny probíhají v rozsahu stanoveném školským poradenským zařízením.

Po celou dobu uzavření škol je k dispozici žákům či jejich zákonným zástupcům školní poradenské pracoviště, které má kompetence k řešení individuálních potřeb žáka či jeho zákonného zástupce.

Kontakty: výchovná poradkyně b.sucha@zs-srbska.cz, dále speciální pedagog Mgr. Kateřina Kopřivová k.koprivova@zs-srbska.cz, školní psycholog Mgr. Alžběta Al Seify a.alseify@zs-srbska.cz a sociální pedagog Bc. Lenka Kubzová l.kubzova@zs-srbska.cz.

Žákům je možné na dobu distanční výuky zapůjčit potřebné kompenzační pomůcky a to s podmínkou, že je zákonný zástupce povinen uhradit jejich případné poškození nebo zničení. Realizace půjčení konkrétní pomůcky nebo učebnice záleží na individuální domluvě se školou. Většinou je sepsána smlouva o výpůjčce.

Podstatou individuálních konzultací není výklad učiva, ale pouze podpora při plnění úkolů zadaných vyučujícími na dobu distanční výuky. Zaměstnanci školního poradenského pracoviště nevzdělávají žáky ani je nedoučují.

V případě, že žák se speciálními vzdělávacími potřebami není schopen plnit zadané učivo, je nutné, aby zákonný zástupce nebo žák komunikoval s příslušnými vyučujícími a o této skutečnosti je informoval.


Školní družina

V případě vyhlášení stupně PES 5, bude prezenční výuka (chodí do školy dle předešlých pravidel) povinná pouze pro žáky 1. a 2. ročníků. Při tomto stupni PES 5 můžeme poskytovat  družinu tedy pouze žákům 1. a 2. ročníků.
Pro ostatní žáky 3. až 9. ročníků by platila povinná distanční výuka.
 
Děkujeme za pochopení.
 
Mgr. Robert Kecskés, ředitel školy.
 
 
 

Veletrh středních škol

VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL

Termíny ONLINE Veletrh SŠ MSK 2021


Opatření PES ve školství

Opatření PES ve školství


Platba a vyúčtování školní družiny 2020/2021

Platba a vyúčtování školní družiny 2020-2021


Pronájem tělocvičny

Od pátku 18. 12. 2020 platí dle nařízené vlády opět uzavření vnitřních sportovišť. Děkujeme za pochopení.

 

Informace – školní stravování

„Obědy do škol IV.“ rozhodné období leden 2021

informační leták

plakát pro školy

 

Návody, instruktážní videa, odkazy

V záložce distanční výuka najdete návody, instruktážní videa a odkazy na Google Classroom, Kalendář, Meet.

Projekt E – bezpečí

https://www.e-bezpeci.cz/

Národní projekt prevence rizikového chování v on line prostředí.


Dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy

doporučené odkazy


Informace k přijímacímu řízení na střední školy 2020/2021

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2021 (2)


„Doučování“


Společně tvoříme Jih

http://www.spolecnetvorimejih.cz/


Sběrová akce

Vážení rodiče a žáci.

Vážíme si Vaší pomoci při sběru starého papíru, který pod záštitou školy jsme tradičně sbírali společně již několik let.

V současné době jsou podmínky výkupu papíru mizerné. Dochází k situaci, že škola musí třídit papír před jeho uložením do kontejneru. Ceny, za které sběrny papír vykupují, jsou v současné době velice nízké. Některé druhy papíru sběrny nevykupují, v případě odevzdání určitého druhu papíru sběrna škole odečítá určitou finanční částku.

V současné době Vám sděluji informaci, že nejsme zapojeni do soutěže ve sběru starého papíru, dokud se nezvýší jeho výkupní ceny. Z tohoto důvodu nebudeme ve škole shromažďovat žádný starý papír.

Děkujeme Vám moc za energii a vstřícnost, kterou jste doposud této školní akci věnovali.

V případě opětovného zapojení naší školy do sběru starého papíru Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení.


NNTB

Naše škola je zapojena do projektu NENECH TO BÝT.

Bojíš se promluvit o šikaně? Nenech to být, anonymně pomoz skrz webovou či mobilní aplikaci.

Odkaz na webový formulář: https://www.nntb.cz/s/52ec63c


Aplikace Bakalář

V případě problému přihlášením se do aplikace bakalář v mobilu, je nutno aplikaci odinstalovat a nainstalovat znovu a překontrolovat, zda výchozí adresa má podobu

https://bakalari.zs-srbska.cz/bakaweb/next/login.aspx


Nábor do tříd s rozšířenou výukou Tv

Vážení rodiče žáků, kteří nechodí na naší školu. V současnosti ještě přijímáme žáky do třídy s rozšířenou výukou Tv.

Pro školní rok 2020/21 přijímáme žáky do sportovních tříd

6. ročníku (rozšířená výuka Tv – 5. hod. týdně)

7. ročníku (rozšířená výuka Tv – 3 hod. týdně)

8. ročníku (rozšířená výuka Tv – 3 hod. týdně)

kontakt: tel. 596 737 461, email: zs-srbska@zs-srbska.cz

sport míče