Základní škola 
Ostrava-Výškovice
Srbská 2
příspěvková organizace

Home

Najważniejsze jest to, że każda opcja płatności różni się w kwestii czasu przetwarzania transakcji, opłat i prowizji, a także innych aspektów. Te zmienne będą różnić się też w zależności od miejsca zamieszkania, tego, czy wpłacasz czy wypłacasz, a także od kasyna. Bezpieczeństwo i prywatność też nie są problemem. Kasyna internetowe – te uczciwe – używają technologii szyfrowania, która chroni Twoje danych tak samo jak w bankach. Dzięki temu hakerzy ich nie ukradną. Niektórzy ludzie obawiają się hazardu w kasynach online na prawdziwe https://bestcasinos.pl/ i po prostu grają w gry kasynowe, aby zabić swój czas w sieci, nawet nie próbując wygrać gotówki. Ale czemu nie skorzystać z bezprecedensowych możliwości, jakie stwarza nam Internet, a jeśli, powiedzmy, jesteś rezydentem Polski, po prostu wybierz strony internetowe najlepszych kasyn online i zacznij uprawiać hazard w odpowiednim znaczeniu tego słowa.

 


Co nás čeká ve škole

Ředitelské volno

Vážení rodiče a žáci,
na den 27. 9. 2021 (pondělí) jsem vyhlásil ředitelské volno z důvodu stavebních
úprav, které zasáhnou do žákovských společných prostor. Dále v tento den
nebude zajištěna strava ze strany školní kuchyně, která nám tuto stravu
dodává v období rekonstrukce naší školní jídelny.
Školní družina bude dne 27. 9. 2021 v provozu na budově Srbská 2 v čase 6.00
– 17.00. Upozorňuji, že nebude zajištěna strava. Zájemci o družinu
kontaktujte paní Miroslavu Lackou.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Robert Kecskés
ředitel školy


Přehled akcí 13. 9. – 19. 9. 2021
15. 9. 2021
8:00 – 16:30 Sběr, balíčky sběru noste svázané ! Děkujeme.
 
16. 9. 2021
3. A plavecká výuka – 10:15 – 11:00
4. A plavecká výuka – 11:00 – 11:45

Rozvrhy tříd

Třídní schůzky 

Vážení rodiče, třídní schůzky v novém školním roce se uskuteční v úterý 7. 9. 2021

  • pro 2. třídy od 16.00 do 16.50
  • pro 3. – 9. ročníky od 17.00 do 18.00

Schůzky budou probíhat ve třídách.

Termíny třídních schůzek a konzultací

7. 9. 2021

23. 11. 2021

4. 1. 2022 – konzultace

12. 4. 2022

24. 5. 2022 – konzultace


Sběr

15. 9. 2021

10. 11. 2021

12. 1. 2022

20. 4. 2022

Balíčky sběru noste svázané. Děkujeme


Školní stravování

Ceny stravného pro školní rok 2021/2022

7-10 let – cena v září 26 Kč – cena po rekonstrukci 28 Kč
11 – 14 let – cena v září 30 Kč  – cena po rekonstrukci 30 Kč
15 a více let – cena v září 34 Kč – cena po rekonstrukci 32 Kč
cizí strávníci  75 Kč

Upozornění rodičům

Ve smyslu § 4, odst. 9 Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, má strávník
nárok na odebrání oběda za dotovanou cenu pouze v době, kdy je přítomen ve vyučování
a pouze první den jeho neplánované nepřítomnosti ve škole.

Zakoupené obědy na následující dny je nutné odhlásit, a to nejpozději do 12.00 hodin
předchozího dne. V případě, že obědy odhlášeny nebudou, bude školní jídelna
na základě sledování absence žáka ve škole nucena doúčtovávat režijní náklady
všech neodhlášených obědů dle kalkulace mzdových a věcných nákladů na 1 oběd,
který činí od 1. 9. 2020 38,- kč.


Hygienická pravidla k zahájení školního roku 2021/22 a informace k testování žáků

Vážení rodiče, sdělujeme Vám pokyny k zahájení nového školního roku:

Společná pravidla
 Ve všech prostorech organizace je k dispozici dezinfekce, pravidelně bude zajištěno větrání a
průběžný úklid.
 Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.
 Ve společných prostorech se všechny osoby pohybují se zakrytím dýchacích cest.
 Při výuce ve třídách žáci roušku nenosí.


 
Školní stravování
 
 

V současné době probíhá rekonstrukce školní kuchyně. Během této rekonstrukce školní jídelna nebude připravovat svačiny. Obědy (dovážené ze školní jídelny Šeříková)se budou vydávat stále ve školní jídelně. Po dobu rekonstrukce nebude funkční webová stránka strava.cz, veškeré odhlášky je třeba řešit s vedoucí kuchyně na tel. 736 680 457. 

Stravné a přihlášení nových žáků bude probíhat v budově školní družiny (1. patro, před vstupem do družiny) ve dnech 30.8. – 31.8.2021 od 7.00 – 17.00 hodin a 1.9.2021 od 7.00 – 15.00 hodin. K přihlášení nových žáků je třeba vyplnit přihlášku, která je ke stáhnutí na stránkách školy nebo k dostání u vedoucí školní jídelny.

„Obědy do škol IV.“ rozhodné období leden 2021

informační leták

plakát pro školy


Školní družina a klub
 
 
Přehled kroužků ŠD a ŠK

Čestné prohlášení o negativním testu
 
V aplikaci Bakalář si nyní můžete sami vytisknout čestné prohlášení o negativním testu, například pro potřebu kroužků.
 

    Vzdělávání žáků s SVP v době distanční výuky

Během distanční výuky mají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nárok na poskytování podpůrných opatření školou a školským poradenským zařízením

Škola během distanční výuky poskytuje žákům možnost zúčastnit se předmětů speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence, do kterých je žák na základě doporučení školského poradenského zařízení zařazen. Tyto hodiny probíhají nejčastěji on-line jako videokonference přes aplikaci Meet nebo osobní konzultací ve škole. Hodiny organizují učitelé pověření vedením tohoto podpůrného opatření. Hodiny probíhají v rozsahu stanoveném školským poradenským zařízením.

Po celou dobu uzavření škol je k dispozici žákům či jejich zákonným zástupcům školní poradenské pracoviště, které má kompetence k řešení individuálních potřeb žáka či jeho zákonného zástupce.

Kontakty: výchovná poradkyně b.sucha@zs-srbska.cz, dále speciální pedagog Mgr. Kateřina Kopřivová k.koprivova@zs-srbska.cz, školní psycholog Mgr. Alžběta Al Seify a.alseify@zs-srbska.cz a sociální pedagog Bc. Lenka Kubzová l.kubzova@zs-srbska.cz.

Žákům je možné na dobu distanční výuky zapůjčit potřebné kompenzační pomůcky a to s podmínkou, že je zákonný zástupce povinen uhradit jejich případné poškození nebo zničení. Realizace půjčení konkrétní pomůcky nebo učebnice záleží na individuální domluvě se školou. Většinou je sepsána smlouva o výpůjčce.

Podstatou individuálních konzultací není výklad učiva, ale pouze podpora při plnění úkolů zadaných vyučujícími na dobu distanční výuky. Zaměstnanci školního poradenského pracoviště nevzdělávají žáky ani je nedoučují.

V případě, že žák se speciálními vzdělávacími potřebami není schopen plnit zadané učivo, je nutné, aby zákonný zástupce nebo žák komunikoval s příslušnými vyučujícími a o této skutečnosti je informoval.


Návody, instruktážní videa, odkazy

V záložce distanční výuka najdete návody, instruktážní videa a odkazy na Google Classroom, Kalendář, Meet.

Projekt E – bezpečí

https://www.e-bezpeci.cz/

Národní projekt prevence rizikového chování v on line prostředí.


NNTB

Naše škola je zapojena do projektu NENECH TO BÝT.

Bojíš se promluvit o šikaně? Nenech to být, anonymně pomoz skrz webovou či mobilní aplikaci.

Odkaz na webový formulář: https://www.nntb.cz/s/52ec63c


Aplikace Bakalář

V případě problému přihlášením se do aplikace bakalář v mobilu, je nutno aplikaci odinstalovat a nainstalovat znovu a překontrolovat, zda výchozí adresa má podobu

https://bakalari.zs-srbska.cz/bakaweb/next/login.aspx


Nábor do tříd s rozšířenou výukou Tv

Vážení rodiče žáků, kteří nechodí na naší školu. V současnosti ještě přijímáme žáky do třídy s rozšířenou výukou Tv.

Pro školní rok 2020/21 přijímáme žáky do sportovních tříd

6. ročníku (rozšířená výuka Tv – 5. hod. týdně)

7. ročníku (rozšířená výuka Tv – 3 hod. týdně)

8. ročníku (rozšířená výuka Tv – 3 hod. týdně)

kontakt: tel. 596 737 461, email: zs-srbska@zs-srbska.cz

sport míče