Školní klub

Základní informace o ŠK:

Školní klub je školským zařízením pro zájmové vzdělávání žáků Základní školy Srbská 2 v Ostravě-Výškovicích.

Účastníky činnosti školního klubu jsou přednostně žáci 2. Stupně naší školy, účastníkem může být výjimečně i žák. 1. Stupně, pokud není přijat k pravidelné denní docházce do školní družiny.

Činnost ve školním klubu se organizuje pro přihlášené žáky pravidelnou i nepravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností ve dnech školního vyučování, v době mimo pravidelný rozvrh i ve dnech volna.

Jeho cílem je smysluplné využití volného času žáků, rozvoj jejich všestranných zájmů, je jedním z nástrojů prevence výskytu sociálně patologických jevů.

Posláním ŠK je motivovat, podporovat a vést děti k všestrannému rozvoji osobnosti, a to pestrou nabídkou aktivit v bezpečném prostředí pod profesionálním vedením.

V rámci své výchovně-vzdělávací činnosti nabízí ŠK dětem denní volnou odpočinkovou relaxaci, pravidelnou zájmovou činnost i nepravidelné společenské, zájmové i vzdělávací aktivity.

Činnosti

Volná činnost – ŠK je denně přístupný přihlášeným žákům, kterým se v klubovně nabízí otevřená nabídka spontánních činností – četba knih, časopisů, hraní společenských her, relaxace, poslech hudby, komunikace s ostatními žáky, apod.

Pravidelná zájmová činnost – bude se realizovat v oblasti sportovně-rekreační, výtvarně – estetické, osobnostního rozvoje, případně v dalších oblastech dle zájmu dětí.

Příležitostná činnost – jedná se o aktivity z výše uvedených oblastí, které se budou konat v takových časových intervalech, které budou určeny zájmem účastníků, nejméně však jedna akce měsíčně.

Poplatek za ŠK

Poplatek za školní klub je 80 Kč měsíčně (platí se za celý školní rok, po písemném odhlášení žáka ze ŠK, se zbytek peněz vrací).

O přijetí účastníka k činnosti šk. klubu se rozhoduje na základě písemné přihlášky, kterou získáte ve školní družině (budova šk. jídelny).

Pravidelné zájmové činnosti ŠK

Florbal (velká tělocvična) – možnost zapůjčení florb. holí

Máte možnost se přihlásit do kroužků: šachů, francouzštiny, vaření, keramiky a nebo si přijít zacvičit na hodinu bodyformingu (vše se uskutečňuje v budově šk. družiny) a také nově badminton (velká tělocvična)

Vychovatelka ŠK

Magdaléna Kolarzová
Kontakt: m.kolarzova@zs-srbska.cz

Fotky

Tento web používá soubory cookies, aby vám zajistil co nejlepší zážitek z webových stránek.