Školní psycholog

Kontakt

@zs-srbska.cz

Pracovna

Hlavní budova, I. patro, č. dveří 118

Konzultační hodiny

Dle rozvrhu. V jiné hodiny či dny případně po předchozí domluvě.

Činnosti a kompetence

Vše naleznete níže

Školní psycholog

 • Pracoviště psychologa je na naší škole zřízeno od září 2016. Školní psycholog nabízí své služby žákům ZŠ Srbská, jejich rodičům, pedagogům a ostatním zaměstnancům školy.

 • Provádí psychodiagnostiku žáků s cílem zjistit příčiny školního neúspěchu nebo vyhledat žáky nadané

 • Poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výukovými nebo výchovnými obtížemi

 • Poskytuje psychologické poradenství rodičům a zákonným zástupcům v rámci individuální podpory žáka

 • Spolupracuje s pedagogy a podporuje je při řešení specifických problémů žáků

 • Poskytuje krizovou intervenci

 


 

Žáci se mohou obrátit na školního psychologa, když:

 • jim nejde učení tak, jak by chtěli

 • mají problém se spolužáky a neví, jak jej řešit

 • mají pocit, že se k nim ve škole někdo nechová tak, jak by měl

 • je trápí něco osobního

 • se doma něco děje a oni to nemají komu říct

 • si prostě potřebují o něčem popovídat

 


 

Rodiče se mohou obrátit na školního psychologa, když:

 • se něco nedaří ve výchově jejich dítěte

 • mají pocit, že mu to ve škole nejde tak, jak by mělo

 • mají podezření, že se ve škole jejich dítěti děje něco, co by se dít nemělo

 • se v rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které by mohly mít dopad na psychiku dítěte

 • má dítě jakékoli psychické problémy

 


 

Jak spolupráce s psychologem probíhá?

 • Školní psycholog s žáky pracuje skupinově (práce s celým třídním kolektivem) nebo individuálně. Spolupráce se odvíjí od konkrétní zakázky, může mít jednorázový nebo dlouhodobý charakter. Vždy ovšem probíhá na základě souhlasu žáka, zákonných zástupců a podle konkrétní dohody s psychologem.

 • Vyskytne-li se potřeba individuální psychologické pomoci, jsou o tom rodiče nejprve informováni a na základě dohody posléze podepisují individuální souhlas s psychologickou péčí o jejich dítě. Teprve na základě tohoto individuálního souhlasu může psycholog s dítětem systematicky individuálně pracovat. Výjimku z tohoto pravidla tvoří tzv. krizové intervence, kdy je nezbytné okamžitě reagovat na akutní problém žáka, se kterým za psychologem přichází.

 • Obsah veškerých konzultací je důvěrný, jakékoli výstupy směrem ke škole nebo dalším institucím jsou vázány výslovným souhlasem žáka a jeho zákonných zástupců. Veškerá dokumentace školního psychologa je archivována a přístup k ní mají pouze zákonní zástupci žáka (popřípadě pouze žáci).

Tento web používá soubory cookies, aby vám zajistil co nejlepší zážitek z webových stránek.