Školní družina

Aktuální informace:

Od pondělí 17. 5. 2021 školní družina přechází na běžný provoz, jako na začátku školního roku.

To znamená, že děti prvního stupně mají možnost navštěvovat školní družinu v čase od 6,00 hodin ráno do začátku vyučování a následně po vyučování do 17,00 hodin. Jedná se taky především o aktivní činnost vašich dětí v zájmových kroužcích, do kterých byly přihlášeny a docházely na začátku školního roku.

Den a čas nabízených kroužků se téměř nezměnil, celkový přehled najdete na nástěnce školní družiny. Jsme přesvědčeni, že dětem v této době prospěje kontakt s vrstevníky, pohyb a činnosti pro ně připravené. Navíc jsou pro děti připraveny v ŠD projektové dny, ve kterých mají možnost vyzkoušet techniku zažehlování korálků, pískování, zúčastnit se společenských her a testů formou soutěží s pěknými cenami pro nejlepší. V době, kdy nám počasí alespoň trošku dopřává, využíváme možnost pohybu na čerstvém vzduchu. Věřím, že se uskuteční alespoň pár výletů z mnoha, které jsme připravily.

Pro žáky 6. – 9. tříd zahájil svou činnost i Školní klub. Vaření, PC, Badminton ve stejných časech jako na začátku školního roku. Novinkou je kruhový tréning, který můžete navštěvovat každou středu od 15,30 hodin.

Přihlásit se do školní družiny a školního klubu můžou ještě nezaevidované děti denně u vedoucí vychovatelky v prostorách ŠD.

Co naše školní družina nabízí?

Vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, prokládané odpočinkem a relaxací, výchovu hrou.

U žáků podporujeme citlivé vztahy k lidem, přírodě, učíme je chránit si své zdraví. Vedeme je k otevřené komunikaci, schopnosti spolupracovat a respektovat druhé.

Chceme, aby byl prostor školní družiny pro všechny příjemný a napomáhal vytvářet přátelskou atmosféru.
Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti žáků. Školní družina nabízí vhodné prostory pro zájmovou i relaxační činnost.

Personální a pedagogické zajištění

Všechny vychovatelky mají potřebnou odbornou kvalifikaci. Pedagogové se sebevzdělávají, k dalšímu vzdělávání přistupují aktivně. Služby jsou rozvrženy tak, aby byla dětem zajištěna optimální pedagogická péče. V zájmových činnostech využíváme specializace vychovatelek.

Spoluúčast rodičů na mimoškolním vzdělávání

Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči se snažíme o oboustrannou důvěru, otevřenost, vstřícnost, porozumění a respekt. Sledujeme konkrétní potřeby jednotlivých dětí, respektive rodin a snažíme se jim porozumět a vyhovět.

Řád školní družiny

Příležitostné akce

září – turnaj v petanque, turnaj v člověče, nezlob se! malování na chodníku, školní knihovna

říjen – haloweenská noc, výtvarná soutěž

listopad – předvánoční dílna: S čerty nejsou žerty

prosinec – Mikulášské vystoupení masek a dětí kroužku zobcové flétny ve třídách školy, loutkové divadlo, jarmark – prezentace kroužků školní družiny(taneční a zobcová flétna), rozsvícení vánočního stromečku, výroba dárků k zápisu do 1.tříd

leden – turnaj ve vybíjené, výtvarná soutěž, zápis do 1. tříd
únor – pěvecká soutěž ŠD: Slavík, canisterapie, maškarní ples

březen – výstava keramických výrobků ŠD, výtvarná soutěž na jarní téma malované vejce: pracovní dílny

duben – soutěž kulinářských výrobků, vědomostní soutěž, kontaktní kreslení v ŠD – malíř a kreslíř p. Dobeš

květen – turnaj v petanque, turnaj ve florbalu

červen – sportovní den ŠD, minigolf

příležitostně – návštěvy kina, divadla, výstav pro děti, planetária, výlety na hory a na krytý bazén i o sobotách a nedělích

Platba a vyúčtování školní družiny

Akce školní družiny a školního klubu

Fotky