Školní družina

Aktuální informace:

Co naše školní družina nabízí?

Vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, prokládané odpočinkem a relaxací, výchovu hrou.

U žáků podporujeme citlivé vztahy k lidem, přírodě, učíme je chránit si své zdraví. Vedeme je k otevřené komunikaci, schopnosti spolupracovat a respektovat druhé.

Chceme, aby byl prostor školní družiny pro všechny příjemný a napomáhal vytvářet přátelskou atmosféru.
Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti žáků. Školní družina nabízí vhodné prostory pro zájmovou i relaxační činnost.

Personální a pedagogické zajištění

Všechny vychovatelky mají potřebnou odbornou kvalifikaci. Pedagogové se sebevzdělávají, k dalšímu vzdělávání přistupují aktivně. Služby jsou rozvrženy tak, aby byla dětem zajištěna optimální pedagogická péče. V zájmových činnostech využíváme specializace vychovatelek.

Spoluúčast rodičů na mimoškolním vzdělávání

Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči se snažíme o oboustrannou důvěru, otevřenost, vstřícnost, porozumění a respekt. Sledujeme konkrétní potřeby jednotlivých dětí, respektive rodin a snažíme se jim porozumět a vyhovět.

Řád školní družiny

Platba a vyúčtování školní družiny

Přímá platba školní družiny a klubu je 800 Kč na rok.

Akce školní družiny a školního klubu

Fotky

Tento web používá soubory cookies, aby vám zajistil co nejlepší zážitek z webových stránek.