Školní družina

Aktuální informace:

Co naše školní družina nabízí?

Vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, prokládané odpočinkem a relaxací, výchovu hrou.

U žáků podporujeme citlivé vztahy k lidem, přírodě, učíme je chránit si své zdraví. Vedeme je k otevřené komunikaci, schopnosti spolupracovat a respektovat druhé.

Chceme, aby byl prostor školní družiny pro všechny příjemný a napomáhal vytvářet přátelskou atmosféru.
Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti žáků. Školní družina nabízí vhodné prostory pro zájmovou i relaxační činnost.

Personální a pedagogické zajištění

Všechny vychovatelky mají potřebnou odbornou kvalifikaci. Pedagogové se sebevzdělávají, k dalšímu vzdělávání přistupují aktivně. Služby jsou rozvrženy tak, aby byla dětem zajištěna optimální pedagogická péče. V zájmových činnostech využíváme specializace vychovatelek.

Spoluúčast rodičů na mimoškolním vzdělávání

Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči se snažíme o oboustrannou důvěru, otevřenost, vstřícnost, porozumění a respekt. Sledujeme konkrétní potřeby jednotlivých dětí, respektive rodin a snažíme se jim porozumět a vyhovět.

Řád školní družiny

Příležitostné akce

září – turnaj v petanque, turnaj v člověče, nezlob se! malování na chodníku, školní knihovna

říjen – haloweenská noc, výtvarná soutěž

listopad – předvánoční dílna: S čerty nejsou žerty

prosinec – Mikulášské vystoupení masek a dětí kroužku zobcové flétny ve třídách školy, loutkové divadlo, jarmark – prezentace kroužků školní družiny(taneční a zobcová flétna), rozsvícení vánočního stromečku, výroba dárků k zápisu do 1.tříd

leden – turnaj ve vybíjené, výtvarná soutěž, zápis do 1. tříd
únor – pěvecká soutěž ŠD: Slavík, canisterapie, maškarní ples

březen – výstava keramických výrobků ŠD, výtvarná soutěž na jarní téma malované vejce: pracovní dílny

duben – soutěž kulinářských výrobků, vědomostní soutěž, kontaktní kreslení v ŠD – malíř a kreslíř p. Dobeš

květen – turnaj v petanque, turnaj ve florbalu

červen – sportovní den ŠD, minigolf

příležitostně – návštěvy kina, divadla, výstav pro děti, planetária, výlety na hory a na krytý bazén i o sobotách a nedělích

Platba a vyúčtování školní družiny

Akce školní družiny a školního klubu

Fotky

Tento web používá soubory cookies, aby vám zajistil co nejlepší zážitek z webových stránek.