Školní kroužky

Badminton

Kroužek badmintonu probíhá ve velké tělocvičně.

 

Florbal 1

Je určen pro žáky 1. tříd. Probíhá v tělocvičně ŠD. Děti se seznámí se základními pravidly florbalu. Učíme se vést míček na holi a trefovat se do brány. Děti se také učí rozeznávat roli obránce a útočníka.

Florbal 2

Je určen pro žáky 2. a 3. tříd. Probíhá vždy v tělocvičně hlavní budovy. Děti si procvičí pravidla florbalu. Učí se spolupracovat v družstvech a podpoří si své kolektivní cítění. V nepodstatné řadě také prohloubí svou tělesnou zdatnost.

Florbal 3 – školní družina

pro žáky 1. stupně

pravidla hry, manipulace s holí, nácvik střelby z různých vzdáleností a úhlů, přihrávky v pohybu, hra v duchu fair play, poznat různé přestupky a naučit se na ně adekvátně reagovat

školní turnaje

Florbal 4 – školní klub

pro žáky 2. Stupně

pravidla hry, manipulace s holí, nácvik střelby z různých vzdáleností a úhlů, přihrávky v pohybu, hra v duchu fair play, poznat různé přestupky a naučit se na ně adekvátně reagovat

návštěva školní posilovny pro získání síly a kondice

školní turnaje

Plavání – školní družina a klub

pro žáky 1. i 2. stupně

adaptace na vodní prostředí

relaxační a otužovací činnosti v zásadách zdravé školy

rozvoj plavecké vytrvalosti, hry a jízda na tobogánu

vstup za akční cenu 30 Kč

Sportovní hry 1

Jsou určeny pro žáky 1. a 2. tříd.

Probíhají v tělocvičně ŠD. Děti si zopakují hry z MŠ, naučí se ale také nové.

Nacvičí si základy správného chytání a házení míče.

Zacvičíme si i na žíněnkách a lavičkách.

Sportovní hry 2

pro žáky 1. stupně ( 3. – 5. Ročníky)

osvojení pravidel kolektivních her (vybíjená, košíková, přehazovaná, házená, florbal, stolní tenis apod.)

dodržování pravidel fair play

školní turnaje

Hobby klub

pro žáky 2. stupně

klade důraz především na rekreační a pohybové činnosti (individuální společenské hry, možnost hudební a video produkce, spontánní komunikace a hry ve skupině, možnost studia a doučování, využití PC

vaření různých dobrot

plánování a realizace různých školních akcí (diskotéky, sportovní turnaje apod.)

nově badminton, šachy, keramika

Výtvarný kroužek

kroužek nejen o malování

děti si užijí legraci a naučí se spoustu nových výtvarných technik

práce s různými druhy materiálů

výtvory jsou vystaveny ve školní družině a potom rozdány zpět dětem

Výtvarná výchova

Pro žáky od 2. – 5. tř.

Cílem tohoto kroužku je rozvoj estetického cítění dětí a jejich kladnému vztahu k výtvarným věcem

Používáme různé techniky, nejvíce na práci s papírem

Vyrábíme k různým příležitostem jako např. významné svátky, zápis do 1. tříd apod.

Šikovné ruce

pro žáky 1. -5. ročníku

vyšívání, háčkování, drhání, pletení

osvojování základních dovedností a návyků, radost z vlastnoručně vykonané práce

využití volného času k práci i příjemnému povídání s kamarády

Keramický kroužek

Práce s hlínou je pro děti velmi atraktivní a uklidňující

Cílem je rozvoj jejich fantazie a estetického cítění

Výrobky dětí bývají velmi pěkné, je možné je darovat jako dárek ( Vánoce, narozeniny apod.)

Vaření

Kroužek je určen především pro žáky prvního stupně. Na základě jednoduchých receptů se děti seznamují s kouzlem vaření. V průběhu roku zvládnou přípravu pomazánek, salátů zeleninových i ovocných, jednoduchých sladkých dezertů, toustů, pizzy apod.

Flétna

pro žáky 1.-5.třídy

složení hodiny-pískání na flétnu

dechová cvičení a dramatické hry

vzbudit zájem o písničku lidovou i umělou,posilovat lásku dětí k hudbě,kterou samy provozují

Angličtina hrou

pro děti 1. a 2. ročníků

žáci jsou rozděleni do skupin po třídách (1x týdně)

základní témata: představování, barvy, rodina, zvířata, tělo atd.)

výuka nenásilnou formou her (malování, křížovky, pracovní listy apod.)

Francouština

pro 3. – 7. ročník

zvládnout základy této řeči

naučit se pozdravit, poděkovat, položit jednoduchou otázku

seznámit se s Francií a hlavním městem Paříží

naučit se 3 písničky a 2 říkadla

Tento web používá soubory cookies, aby vám zajistil co nejlepší zážitek z webových stránek.