O škole

Podstránky:

Základní škola byla zřízena usnesením Zastupitelstva Městského obvodu Ostrava – Jih č. 580/13 ze dne 14. 9. 2000.

Základní škola Ostrava – Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace je úplná základní škola s devíti postupnými ročníky. Všechny ročníky jsou obvykle tvořeny dvěma paralelními třídami. Kapacita školy je 612 žáků.

Pracoviště základní školy jsou umístěna ve dvou budovách, které jsou situovány na jižním okraji města Ostravy, přičemž pozemek hlavní budovy hraničí přímo s lesoparkem Bělský les. Uvedená lokalita je poměrně dobře dostupná linkami tramvajové i autobusové městské hromadné dopravy.

Ostrava – Výškovice jsou součástí městského obvodu Ostrava – Jih a jeho území tvoří také spádovou oblast školy.

Škola má svá pracoviště umístěna ve dvou ne příliš vzdálených budovách. Hlavní budova školy je na ulici Srbská 2 a v této budově sídlí ředitelství školy a učebny pro žáky třetího až devátého ročníku a vedlejší budova je na ulici Výškovická 165, ve které v dopoledních hodinách probíhá výuka žáků prvního a druhého ročníku, v odpoledních hodinách ji pro své aktivity využívá školní družina a školní klub. Ve vedlejší budově je rovněž kuchyň se školní jídelnou zabezpečující stravování žáků i zaměstnanců naší školy.

Pro výuku využíváme vlastní tělocvičnu s vnitřním doskočištěm pro skok daleký, vlastní hřiště umístěné mezi hlavní a vedlejší budovou školy.

V obou budovách je zřízena počítačová síť s připojením každého pracovního místa na internet a tato pracovní místa jsou v každé kmenové učebně, ve všech odborných učebnách, ve dvou počítačových učebnách a ve všech kabinetech a kancelářích školy. V jedné počítačové učebně je k dispozici interaktivní tabule. V současné době má naše škola všechny kmenové učebny i odborné učebny vybaveny počítači a dataprojektory.

Pro výuku využíváme odborné učebny fyziky, chemie, dějepisu, přírodopisu, cizích jazyků, hudební výchovy, literární výchovy a výtvarné výchovy, školních dílen, skleníku exotických květin i cvičné kuchyně.

Tento web používá soubory cookies, aby vám zajistil co nejlepší zážitek z webových stránek.