Akce naší školy 2022/2023

Sazka olympijský víceboj - sportovní den školy

Už jste někdy přemýšleli o tom, v jakém sportu byste byli asi nejlepší? V úterý 23. 5. 2023 to mohli
žáci ze Základní školy Srbská 2 ve Výškovicích zjistit. Tento den se zúčastnili Sazka olympijského
víceboje, největšího školního sportovního projektu, který prověřil jejich schopnosti, co se týče síly,
rychlosti, vytrvalosti, obratnosti a dalších. Hned ráno proběhlo zahájení v tělocvičně, kdy byli žáci
druhých až osmých ročníků rozděleni do smíšených družstev, ve kterých po celé dopoledne soutěžili
nejen v tělocvičně, ale i na školní zahradě a hřišti. Ani deváté ročníky však nezahálely. Tito žáci měli za
úkol zajišťovat hladký průběh na stanovištích v průběhu akce a pomáhat s organizací. Po celou dobu
konání akce navštívily děti celkem 16 stanovišť – hod kriketovým míčkem, skok daleký, skok z místa,
hluboký předklon, shyby, kliky, dribling, pavoučí běh, skákání přes švihadlo, hod medicinbalem, běh a
další. Výsledkem celé akce byl pro děti nejen dobrý pocit z výkonu, ale na konci roku každý žák obdrží
diplom, v němž budou informace o tom, který sport je pro něj nejlepší a bude mít k dispozici taktéž
celkové umístění v rámci celé ČR dané věkové kategorie v jednotlivých disciplínách.

Učíme se venku

S postupným oteplováním a slunečným počasím můžeme opět využívat venkovní učebnu, která slouží žákům i učitelům jak k samotné výuce, tak i k relaxaci. Žáci se na učení na zahradě vždycky těší, učí se pracovat v prostředí, které s sebou přináší specifické rušivé vlivy jako je zpěv ptáků, létající hmyz, ale také zvědavé kolemjdoucí. I přes tyto situace je výuka v přírodním prostředí pro všechny příjemnější, nežli je to v samotné školní třídě, zvláště pro svůj čerstvý vzduch a přímé sluneční paprsky a také živou přírodou všude kolem. Jsme velmi rádi, že takovou možnost ve škole máme.

Den s 155

15. 5. 2023 se žáci 7. a 8. ročníku zúčastnili dne otevřených dveří a osvěty záchranářů Moravskoslezského kraje s názvem DEN SE 155. Žáci si mohli vyzkoušet, zopakovat si, či se dozvědět velmi podrobné a jejich věku přiměřené informace,jakým způsobem volat na tísňovou linku, jak efektivně provádět masáž srdce, seznámili se s vybavením sanitek, využitím a účelům jednotlivých pomůcek a přístrojů, seznámili se s fungováním a využitím letecké záchranné služby. Tento preventivní program, který se týkal nácviku a procvičení jak teoretických, tak i praktických znalostí a dovedností našich žáků, výborně a hlavně odborně a v “terénu” doplnil výuku přírodopisu a výchovy ke zdraví, kde se žáci s těmito tématy setkávají ve školních lavicích.

Revolution train

Vlakovou soupravu REVOLUTION TRAIN tvoří celkem šest vagonů. Vagony jsou uzpůsobeny do podoby multimediálních sálů, v nichž se v několika rovinách odehrává příběh o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti. Vybrané sekce (dialog s výkladem a výstavní prostor) představují konkrétní rizikový nebo jiný běžně špatně dostupný prostor, jako je například drogové doupě, vězení, místo automobilové havárie (v důsledku zneužití drog) nebo léčebny pro drogově závislé. V těchto prostorech – vizuálně, zvukově, teplotně i pachově odlišných – se v několika rovinách odehrává příběh, který svou působivostí slouží jako impulz k zamyšlení a vědomá i podvědomá inspirace k pozitivním životním volbám. Návštěvníci vlaku se zde setkávají s lektorem, jenž naváže na právě zhlédnutou část příběhu.

Vnitřní design vlaku svou konstrukcí odpovídá křehkosti a genialitě lidského těla a kontrastuje s vnější „ocelovou agresí“. Nejsložitější živý stroj, lidské tělo, v kombinaci s nejmodernější technologií se jeví jako ideální spojení pro tento projekt. Tento kontrast prohlídku dynamizuje a umocňuje tak možnost pozitivního ovlivnění.Mezi hlavní sdělení filmu patří:

  • apel na zachování zdraví (návykové látky a závislosti zdraví ničí),
  • význam osobní svobody (návykové látky na sebe navazují závažnou sekundární drogovou trestnou činnost, za kterou následují nepodmíněné tresty),
  • ten, kdo prodává, sleduje své vlastní cíle, ne dobro těch, kteří kupují
  • odpovědnost za vlastní bezpečí
  • rozhodování ve zlomových okamžicích je klíčové, špatná rozhodnutí mají fatální důsledky

Archív města Ostravy

Dne 18. května 2023 navštívila třída 7. B v rámci výuky dějepisu Archív města Ostravy, kde se seznámila s činností této instituce.

Vitamínový den

Dne 22. května 2023 se uskutečnil ve třídě 3. B projekt Vitamínový den. Tento projekt byl sponzorován firmou MK Fruit s.r.o., která dodala odšťavňovač,  ovoce a zeleninu pro přípravu moštu a smoothie.

Soutěž OVAK - 5. B

Atletický trojboj

Ve čtvrtek 18. 5. 2023 se naši žáci ze 4. A a 5. A účastnili  atletických závodů.

Na atletickém trojboji se aktivně podílelo 29 družstev ze ZŠ Porubská. ZŠ Srbská měla v soutěži 2 družstva. Družstvo B (ve složení Matyáš Matěj, Rostislav Šlejhar, Klára Zmeškalová a Jana Stryjová) skončilo na krásném 7. místě. Družstvo A (ve složení Matěj Šeděnka, Matyáš Kohoutek, Karolína Valošková a Tereza Štěpánová) vybojovalo 3. místo. Všem závodníkům gratulujeme.

Obvodní kolo v minifotbalu

Naši chlapci 8.a 9. tříd ve složení Kuba Řehák, Matěj Suchý, Maxim Knopp, Viktor Mišán, Vojta Sedláček, Sebastián Sýkora, Samuel Lorenc a Jirka Minařík se zúčastnili obvodního kola v Minifotbalu a umístili se na krásném 2. postupovém místě do Okresního finále.
Chlapcům moc blahopřejeme.

Ozdravný pobyt Čarták - 9. A, 9. B, 8. A, 8. B

Pohár rozhlasu

Dne 4. 5. 2023 se naše dvě družstva zúčastnila závodů v lehké atletice – POHÁR ROZHLASU 2023.

Družstvo mladších žákyň skočilo na krásném 3. místě. Kluci děvčata napodobili a ve stejné kategorii skončili rovněž na 3. místě.  Všem našim závodníkům gratulujeme.

Volejbal - okresní kolo

V úterý 4. 4. 2023 se naše děvčata zúčastnila okresního kola ve volejbale v Polance. Děvčata vybojovala krásné 3. místo.

Zápis

Volejbal - obvodní kolo

V úterý 28. 3. 2023 se naše děvčata zúčastnila obvodního kola ve volejbale na ZŠ Dvorského. V konkurenci 5 družstev vybojovala krásné 2. místo. Tímto umístěním si holky zajistily postup do okresního kola.

Štafetový pohár

Štafetový pohár – okresní kolo

Ve středu 19. 4. 2023 jsme se v chladném počasí zúčastnili atletických závodů pro 1. stupeň. Štafetový pohár se běžel na základní škole Porubské za účasti 7 škol z Ostravy. Naši závodníci vybojovali krásné 3. místo. Všem závodníkům blahopřejeme.

Virtuální realita - 3D brýle

Házená do škol

Ve středu 26. 4. 2023 se v hale Dubina naši žáci zúčastnili dalšího turnaje zařazeného do projektu Házená do škol. V turnaji obsadilo družstvo A 3. místo a družstvo B 6. místo.

Házená

V pátek 31. 3. 2023 se naši žáci z 2. A zúčastnili už třetího přípravného turnaje v házené. opět změřili síly s jinými školami a v měsíci červen je čeká poslední turnaj.

Zdobení velikonočních květináčů

Šviháci na Srbské

Ve čtvrtek 30. 3. 2023 nás navštívili bratři Tomáš a Marek Vaněčkovi – ostravští ŠVIHÁCI a sportovci, kteří v posledních letech inspirují dospělé i děti, muže i ženy k pohybu, ke sdílení a hlavně, ke švihání. Žáci shlédli ukázku šviháků, se kterou soutěží, kluci dětem vysvětlili, jak si správně vybrat délku švihadla, ukázali rozdíly ve skákání přes švihadlo z pvc lanka a korálkového švihadla. Naučili jsme se počítat mega rychlé přeskoky přes tzv. speed švihadlo. Žáci sportovních tříd 6. A a 7. A pak mohli zakusit workshop a skákání triků přes korálková švihadla, zpotili se, užili si legraci a naučili se i spoustu zajímavých triků. Bylo vidět, že oba bráchové berou sport jako důležitou součást svých životů a jejich zapálení a smysl pro rozvoj poctivé české práce ovlivňuje čím dál více lidí napříč generacemi i mimo hranice naší Ostravy. Posuďte sami z videí a fotek.

MŠ Staňkova v minizoo

Autogramiáda hráčů Baník Ostrava

Lyžařský kurz - Malenovice

Okresní kolo ve florbalu

Ve středu 15. 2. 2023 kluci 6. a 7. tříd vybojovali 5. místo v okresním kole ve florbalu  ostravských základních škol. Po vítězství v základním kole, které se konalo v prosinci na naší škole, postoupili  kluci do okresního  kola, které se konalo ve Sportovním centru Dubina. Nestačili na favorizované týmy škol z  Poruby  a Dubiny zastoupené hráči hokeje a florbalu, ale i  tak vybojovali alespoň jednu výhru a tak si zajistili 5. místo. Všem klukům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů jak na poli sportovním, tak i ve škole.

Dějepisná olympiáda

Školní pébéčko

Pébéčko na Srbské

Druhý ročník celoškolního projektu participativního rozpočtu Pébéčko na Srbské jsme zahájili v květnu školního roku 2021/2022 a ukončili v prosinci školního roku 2022/2023. Žáci pátých až devátých ročníků společně se svými učiteli měli možnost podat svůj vlastní návrh, jak zlepšit prostředí a atmosféru v naší škole. K dispozici byla celková částka ve výši 30.000 Kč, maximální částka na jeden návrh byla 30.000 Kč. O podaných návrzích se hlasovalo během 3 dnů v listopadu online prostřednictvím unikátních kódů a vítězné projekty byly na naší škole realizovány ihned po zjištění výsledků a dodání zboží výrobci. 

O svých návrzích žáci diskutovali společně v třídnických hodinách se svými třídními učiteli, o přestávkách s ostatními, ale i v hodinách výchovy ke zdraví a výchovy k občanství s vyučující, která měla na starosti organizaci Pébéčka na Srbské. Navrženo bylo 6 návrhů. 3 návrhy nebyly schváleny pro nemožnost realizace – projekt Venkovní zábava, jehož záměrem bylo pořídit venkovní pingpongový stůl, dále pak Automat na zdravé svačinky a pitíčka a třetí nepřijatelné projekt s názvem Vylepšení žákovských šaten. Do hlasování tedy postoupily 3 projekty. Jednalo se o Vzdušný hokej, projekt Akce čisté a suché ruce, jehož záměrem byl nákup papírových ručníků do tříd a na toalety a třetím přijatým projektem byly Atletické překážky a další drobné sportovní pomůcky. 

Hlasování bylo velmi těsné, proto do poslední chvíle nebylo jasné, který z návrhů nakonec vyhraje. Nakonec 70 hlasů získaly Atletické překážky, čímž o těsné 3 body vyhrály nad Akcí čisté a suché ruce a ty také o pouhé 3 body získaly druhé místo před Vzdušným hokejem. Před vánočními svátky jsme tak žákům mohli slavnostně předat atletické překážky, gymnastický klín, outdoorové pouzdro na iPad s tužkou na iPad, drobné sportovní vybavení a také papírové ručníky a stolní vzdušný hokej.

Už při předávání vítězných projektů přicházeli někteří žáci s novými nápady a dotazy, zda se budou moci zúčastnit následujícího ročníku s odhodláním, že ho chtějí vyhrát.

Děkujeme tímto ÚMOB Jih za možnost zapojit se do projektu, učit děti cílevědomosti, trpělivosti a také zodpovědnosti a spolupráci při tvorbě jejich projektů a také následné propagaci a hlasování.

Vánoční sportování

Ve čtvrtek 21. 12. 2022 jsme dětem z 1. stupně připravili v tělocvičně školy VÁNOČNÍ SPORTÁNÍ. Žáci
soutěžili v družstvech v netradičních disciplínách. Kdo vyhrál, nebylo důležité. Důležitá byla dobrá
nálada poslední den v roce 2022.

Kdo skáče výš?

Kdo skáče výš?
 
Atletická soutěž ve skoku vysokém.

Házená do škol

Projekt – Házená do škol
 
Turnaje se zúčastnily dvě družstva složena z hráčů naší školy. Družstvo A obsadilo krásné 2. místo, družstvo B 4. místo. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme k úspěchu.

Florbal – obvodní kolo kategorie IV.

V pátek 9. 12. 2022 se naše škola zúčastnila obvodního kola ve
FLORBALU (kategorie IV.). Naši kluci z 8. a 9. třídy vybojovali v silné
konkurenci krásné 1. místo a vybojovali postup do okresního kola. Vítězné
družstvo bylo ve složení: Sebastián Sýkora, Alexandr Jelen, Matěj Plánka,
Matěj Suchý, Vojtěch Sedláček, Viktor Mišán, Max Knopp, Ondřej Černík a

Pavel Masný.

 
 

Gymnastika

 
 
Velký úspěch našich dívek
Ve Frýdku – Místku se konalo krajské finále ve sportovní gymnastice. Naše holky dosáhly velkého úspěchu, vyhrály a staly se KRAJSKÝMI PŘEBORNICEMI v kategorii 8. a 9. tříd. Také v soutěži jednotlivkyň zářily. Zoe Kolářová se stala vítězkou v kategorii 4.a 5. tříd a Anetka Neničková vyhrála v kategorii starších holek a hned za ní na krásném 2. místě skončila Terezka Gromnicová.
Děvčatům moc blahopřejeme.
 

Florbal - obvodní kolo, kategorie III.

 

Florbal – obvodní kolo kategorie III.

V pondělí 5. 12. 2022 se naše škola zúčastnila obvodního kola ve
FLORBALU (kategorie III.). Naši kluci z 6. a 7. třídy vybojovali v silné
konkurenci krásné 1. místo a vybojovali postup do okresního kola. Vítězné
družstvo bylo ve složení: Tadeáš Adamec, Dominik Stöcker, Štěpán
Kusiak, Jonáš Forman, Jan Dorotík, Sebastián Vach, Šimon Pelikán,
Tobiáš Kohoutek a Pavel Stryja.

 
 

Dějepisná olympiáda

 
 
 

Vánoční stromeček

Vánoce jsou na naší škole již v plném proudu. Světýlka a další ozdůbky již pár dní zdobí chodby i třídy, ale teď přišel čas na to hlavní – vánoční stromeček. Ten dodal škole tu pravou atmosféru Vánoc. Všichni žáci přidali ruku k dílu a v úterý 6. prosince v dopoledních hodinách na něj vyráběli ozdoby všeho druhu, kterými poté stromeček společně vyzdobili. Tradiční akce tak proběhla úspěšně, jak se můžete přesvědčit na fotkách. 
 
 
 

Projekt Ptačí budky

V úterý 29. 11. 2022 skupina žáků 7. A – PČ dílen uskutečnila pod vedením Mgr. Tomáš Güntera projekt „Ptačí budka„ v prostorách školních dílen.

Samotné výrobky žáků – ptačí budky – budou instalovány v blízkosti naší školy.

Všem se práce dařila, což je vidět na samotných výrobcích žáků.

Projekt - Házená do škol

Projekt
Házená do škol

V pátek 11. 11. 2022 žáci 2. A vyrazili směr hala Dubina, aby poměřili svoje
házenkářské dovednosti s jinými školami. Během celého dopoledne si naši malí
házenkáři zahráli 4 zápasy v házené a vyzkoušeli si i jiné sportovní dovednosti.
Další turnaj je naplánovaný na měsíc leden.

Překladatelský tygr

Přátelské setkání s rodiči žáků 3. B

Přátelské setkání s rodiči žáků 3. B

Poslední listopadový den proběhlo na naší škole jíž druhé neformální setkání rodičů s třídním
učitelem jejich dětí.
Program začal společným sportováním ve školní tělocvičně, kdy se děti a jejich rodiče utkali ve
vybíjené či basketbalu. Velkým finále pak byla soutěž ve skocích přes švihadlo, kterou si děti
dobrovolně vybraly, aby mohly ukázat, co všechno se v hodinách tělocviku naučily.
Po náročných sportovních aktivitách bylo třeba doplnit energii, a proto se všichni přesunuli do třídy,
kde bylo pro každého připraveno malé občerstvení, na kterém se podíleli rodiče. Zatímco si děti
užívaly pikniku, mohli si rodiče v klidu popovídat a neformálně se zeptat na vše potřebné třídní
učitelky a sociální pedagožky.
Společně strávené odpoledne se všem velmi líbilo a věříme, že bude mít pozitivní ohlasy nejen u
třídních učitelů, ale také především u žáků a jejich rodičů.

Lucie Válková, Lenka Kubzová

Kafe s ředitelem

Šachový turnaj

Ve středu 19. října jsme se zúčastnili šachového turnaje o Pohár starosty Ostravy-Jihu. Turnaj byl sedmikolový, bodování podle švýcarského systému. Většina z našich osmi žáků se umístila v první polovině. Mikulášovi Větrovskému z 8.A velmi těsně uniklo 3. místo. Úspěšný byl i Ondra Černík z 9.A, který skončil šestý z 28. Ačkoli jsme nedosáhli na medaili, turnaj jsme si velmi užili. 

Národnostní menšiny v Ostravě - míchání kultur

Dne 6. října 2022 se žáci 9. A a 9. B zúčastnili projektu NÁRODNOSTNÍ MENŠINY V OSTRAVĚ – MÍCHÁNÍ KULTUR. Během komentované procházky Ostravou se seznámili s dějinami polské, židovské, německé, řecké a bulharské menšiny na konci 19. století a v průběhu 20. století.

Házená do škol | 2. a 6. místo (3.-5. třída)

Akce ŠD - Drakiáda

Přespolní běh 5. 10. 2022

Ve středu 5. 10. 2022 se naše škola zúčastnila závodů v přespolním běhu (soutěž družstev). Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. Závodů se zúčastnilo 15 škol z Ostravy. Naši kluci z 8. a 9. třídy vybojovali v silné konkurenci krásné 1. místo a vybojovali postup do krajského kola. Vítězné družstvo bylo ve složení: Daniel Adamčík, Maxim Knopp, Matěj Suchý, Jakub Řehák, Martin Duda a Viktor Míšan.

RD Budoucnost Frýdlant (3.B a 5.B)

Badminton 6.B

Žáci ze 6.B měli 17. 10. sportovní badmintonové dopoledne. Byli si zasportovat v hale Metalurg, kde si zahráli turnaj ve čtyřhrách i dvouhrách. Moc si to užili a těší se, až si to zase na další sportování.

Barevný podzim

Řemeslo má zlaté dno

Naši žáci 9. tříd se zúčastnili velké Ostravské soutěže “ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO”. Soutěže se zúčastnilo 18 ostravských škol. Naši žáci dosáhli velkého úspěchu, když obsadili 3. místo (9.A) a 5. místo ( 9.B).
Moc dětem blahopřejeme.

Plavecká výuka

Házená do škol (1.-2. třída)

Už několik let je naše škola zapojena do projektu HÁZENÁ DO ŠKOL. Ve čtvrtek 29. 9. 2022 si žáci 2. A vyzkoušeli házenkářský trénink pod vedením profi trenérů házené. Naučili se spoustu nového a vyzkoušeli si jaké to je být opravdový „HÁZENKÁŘ“.  Trenéři naše děti moc chválili a pozvali je na měsíc listopad, kdy proběhne turnaj v házené pro 1. a 2. třídy, kde porovnají své dovednosti s žáky jiných škol.

Baník ve škole

Pasování prvňáčků

Den otevřených dveří

Dne 6. září 2022 v 16 hodin se konal Den otevřených dveří, který proběhl formou komentované prohlídky školy.
Rodiče měli možnost nahlédnout do odborných učeben, tělocvičny a posilovny, kuchyňky, relaxační místnosti a nově zrekonstruované školní zahrady. Učitelé představili svá pracoviště a odpovídali na zvídavé dotazy rodičů.
Akce proběhla v přátelské atmosféře za hojné účasti rodičů.

První školní den

Tento web používá soubory cookies, aby vám zajistil co nejlepší zážitek z webových stránek.