Základní škola 
Ostrava-Výškovice
Srbská 2
příspěvková organizace

2.stupeň

II. stupeň

Mgr. Irma Navrátilová
Aprobace: Český jazyk – Hudební výchova
Třídnictví: VI. A
i.navratilova@zs-srbska.cz
Rozvrh hodin

Mgr. Petra Zemánková

Aprobace: Český jazyk – Výtvarná výchova
Třídnictví: VI. B
p.zemankova@zs-srbska.cz
Rozvrh hodin

Mgr. Šárka Feketsová
Aprobace: Dějepis – Německý jazyk
Třídnictví VII. A
s.feketsova@zs-srbska.cz
Rozvrh hodin
Mgr. Martina Hulenková
Aprobace: Anglický jazyk – Tělesná výchova – Pěstitelské práce
Třídnictví VII. B
m.hulenkova@zs-srbska.cz
Rozvrh hodin
Mgr. Tomáš Gűnter
Aprobace: Fyzika – Základy průmyslové výroby
Třídnictví VIII. AMetodik prevence
t.gunter@zs-srbska.cz
Rozvrh hodin
Mgr. Jitka Klečková
Aprobace: Matematika – Výtvarná výchova
Třídnictví IX. A
j.kleckova@zs-srbska.cz
Rozvrh hodin

Mgr. Lukáš Kosík
Aprobace: Zeměpis – Tělesná výchova
Třídnictví IX. B

ICT koordinátor
l.kosik@zs-srbska.cz
Rozvrh hodin

Mgr. Kateřina Čechová
Aprobace: Chemie – MatematikaTechnik BOZP, preventista PO
Netřídní
k.cechova@zs-srbska.cz
Rozvrh hodin
 Mgr. Teresie Fucimanová
Aprobace: Matematika
Netřídní
t.fucimanova@zs-srbska.cz
Rozvrh hodin 


Mgr. Kateřina Trnková
Aprobace: Anglický jazyk – Občanská výchova
Netřídní
k.trnkova@zs-srbska.cz

Rozvrh hodin


 

Mgr. Radovan Lokša
Aprobace: Tělesná výchova – Výchova ke zdraví
Netřídní
r.loksa@zs-srbska.cz
Rozvrh hodin