Základní škola 
Ostrava-Výškovice
Srbská 2
příspěvková organizace

2.stupeň

II. stupeň

Mgr. Tomáš Günter
Aprobace: Fyzika – Základy průmyslové výroby
Třídnictví VI. A
metodik prevence
t.gunter@zs-srbska.cz
Rozvrh hodin
Mgr. Jitka Klečková
Aprobace: Matematika – Výtvarná výchova
Třídnictví VII. A
j.kleckova@zs-srbska.cz
Rozvrh hodin
Mgr. Lukáš Kosík
Aprobace: Zeměpis – Tělesná výchova
Třídnictví VII.B
l.kosik@zs-srbska.cz
Rozvrh hodin
Mgr. Irma Navrátilová
Aprobace: Český jazyk – Hudební výchova
Třídnictví VIII. A
i.navratilova@zs-srbska.cz
Rozvrh hodin
Mgr. Martina Hulenková
Aprobace: Anglický jazyk – Tělesná výchova – Pěstitelské práce
Třídnictví IX. A
m.hulenkova@zs-srbska.cz
Rozvrh hodin
Mgr. Šárka Feketsová
Aprobace: Dějepis – Německý jazyk
Třídnictví: IX. B
s.feketsova@zs-srbska.cz
Rozvrh hodin

Mgr. Petra Zemánková

Aprobace: Český jazyk – Výtvarná výchova
Netřídní
p.zemankova@zs-srbska.cz
Rozvrh hodin

Mgr. Kateřina Čechová
Aprobace: Chemie – Matematika
Netřídní
k.cechova@zs-srbska.cz
Rozvrh hodin
 Mgr. Teresie Fucimanová
Aprobace: Matematika
Netřídní
t.fucimanova@zs-srbska.cz
Rozvrh hodin


Mgr. Ondřej Jahoda
Aprobace: Anglický jazyk – Dějepis
Netřídní
o.jahoda@zs-srbska.cz
Rozvrh hodin