Základní škola 
Ostrava-Výškovice
Srbská 2
příspěvková organizace

Předškoláci

 

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
 

Dokumenty ke stažení

Doc.

zápisní list

vzor žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

žádost o odklad povinné školní docházky

Pdf.

zápisní list

vzor žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost o předčasné přijetí k základnímu vzdělávání – word

Žádost o předčasné přijetí k základnímu vzdělávání – pdf.

 

JAK SE POZNÁ DÍTĚ PŘIPRAVENÉ DO ŠKOLY?

DOPORUČENÍ PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

 Předškoláci  – 1. hodina

Kliknutím na fotografii budete přesměrováni do galerie.

Naše 1. setkání proběhlo v budově družiny, kde se děti seznámily s prostředím školy. Paní učitelky připravily program zaměřený na dramatizaci v pohádkovém světě, úkoly s důrazem na procvičování ruky, povídání o škole a básničky o zvířátkách.

Předškoláci  – 2. hodina

Během  této vyučovací hodiny si zopakovali roční období  a měsíce v roce. Přiřazovali obrázky věcí, které jsou typické pro dané roční období.  Některé obrázky potom pečlivě vybarvili. Všichni byli moc šikovní, dostali za odměnu razítko a bonbon.

Předškoláci – 3. hodina

Další vyučovací hodina předškoláků byla věnována písmenkům. Děti si k vybraným písmenům si poslechly pohádku, potom je vyhledávaly na tabuli a zkusily si písmeno napsat. Dále vytleskávaly slabiky u slov a určovaly počáteční písmeno daného slova. Nakonec si zazpívaly jejich oblíbené písničky.

 

Předškoláci – 4. hodiny

Čtvrté setkání předškoláků bylo věnováno matematice. V pracovních listech děti počítaly zajíčky, ježky a květinky. Dokreslovaly přesné počty jablíček a hrušek.  Porovnávaly čísla a také poznávaly číslice od 1 do 5. Zahrály si hru na čísla a zase si zazpívaly. Všichni byli moc šikovní a hodní. Dostali velkou pochvalu.