Základní škola 
Ostrava-Výškovice
Srbská 2
příspěvková organizace

Distanční výuka

Uvolněné testové úlohy ČŠI

TIMSS

https://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/TIMSS/Uvolnene-testove-ulohy

PISA

https://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/PISA/Uvolnene-testove-ulohy

PIRLS

https://www.csicr.cz/Prave-menu/Mezinarodni-setreni/PIRLS/Uvolnene-testove-ulohy

INSTALAČNÍ SOUBORY TESTOVACÍ APLIKACE INSPIS SET PRO PC S OS WINDOWS

https://www.csicr.cz/cz/Clanky/Instalacni-soubory-testovaci-aplikace

nebo

APLIKACE InspIS SETmobile – Aplikace na Google Play

Vzdělávání žáků s SVP v době distanční výuky

Během distanční výuky mají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nárok na poskytování podpůrných opatření školou a školským poradenským zařízením

Škola během distanční výuky poskytuje žákům možnost zúčastnit se předmětů speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence, do kterých je žák na základě doporučení školského poradenského zařízení zařazen. Tyto hodiny probíhají nejčastěji on-line jako videokonference přes aplikaci Meet nebo osobní konzultací ve škole. Hodiny organizují učitelé pověření vedením tohoto podpůrného opatření. Hodiny probíhají v rozsahu stanoveném školským poradenským zařízením.

Po celou dobu uzavření škol je k dispozici žákům či jejich zákonným zástupcům školní poradenské pracoviště, které má kompetence k řešení individuálních potřeb žáka či jeho zákonného zástupce.

Kontakty: výchovná poradkyně b.sucha@zs-srbska.cz, dále speciální pedagog Mgr. Kateřina Kopřivová k.koprivova@zs-srbska.cz, školní psycholog Mgr. Alžběta Al Seify a.alseify@zs-srbska.cz a sociální pedagog Bc. Lenka Kubzová l.kubzova@zs-srbska.cz.

Žákům je možné na dobu distanční výuky zapůjčit potřebné kompenzační pomůcky a to s podmínkou, že je zákonný zástupce povinen uhradit jejich případné poškození nebo zničení. Realizace půjčení konkrétní pomůcky nebo učebnice záleží na individuální domluvě se školou. Většinou je sepsána smlouva o výpůjčce.

Podstatou individuálních konzultací není výklad učiva, ale pouze podpora při plnění úkolů zadaných vyučujícími na dobu distanční výuky. Zaměstnanci školního poradenského pracoviště nevzdělávají žáky ani je nedoučují.

V případě, že žák se speciálními vzdělávacími potřebami není schopen plnit zadané učivo, je nutné, aby zákonný zástupce nebo žák komunikoval s příslušnými vyučujícími a o této skutečnosti je informoval.

Projekt E – bezpečí

https://www.e-bezpeci.cz/

Národní projekt prevence rizikového chování v on line prostředí.

Informace, návody a instruktážní videa k Google Classroom, Meet, Kalendář

Krátká pohádka pro malé žáky – jak se připojit k Meet (a zapojit Kalendář)

https://www.tybrdo.cz/informatika/kratka-pohadka-pro-male-zaky-jak-se-pripojit-k-meet-a-zapojit-kalendar

Práce v Google kalendáři 

https://www.svetandroida.cz/sedm-tipu-triku-kalendar-google/

Podzimní noviny v Google Meet, které usnadní vaše videokonference

https://www.tybrdo.cz/informatika/podzimni-noviny-v-google-meet-ktere-usnadni-vase-videokonference

4 způsoby, jak na videokonference Google Meet

https://www.tybrdo.cz/informatika/4-zpusoby-jak-na-videokonference-google-meet

Informace pro rodiče a žáky k online výuce

Určitě jste zaregistrovali na naších webových stránkách množství odkazů na možnost online výuky. Jednou z možností, kterou jsme pro žáky zřídili je aplikace google classroom (učebna). V této aplikaci je možno se v reálný čas připojit a komunikovat se žáky, zadávat jim úkoly a písemné práce, vytvářet testy, které žáci řeší, nahrávat dokumenty. Je možno komunikovat buď přes konverzační chat (tak jako kdybyste psali sms, nebo i propojit skrz videohovor). Každému žákovi školy byl vytvořen e-mail, který bude moc používat k přihlášení do aplikace a komunikaci s vyučujícím. Skládá se stejně jako přihlášení v počítačové učebně z 5 písmen příjmení a 3 písmen ze jména (příklad Nováček Petr bude mít e-mail novacpet@zs-srbska.cz). Zasílám odkazy na videa na stránce youtube, kde je dopodrobna vysvětleno, jak se systémem pracovat jak z pozice učitele, tak z pozice žáka. Navíc si můžete google class stáhnout i jako aplikaci do mobilu.

Instruktážní videa

Návod pro žáky

Návod pro učitele

Odkazy na internetové stránky, které lze využít v procesu domácího online vzdělávání

Koronavirus aneb psychická hygiena a tipy na domácí vzdělávání

Koronavirus_otázky_a_odpovědi_pro_malé_školáky

MŠMT připravilo web pro podporu vzdělávání na dálku S ohledem na uzavření škol a školských zařízení a následné vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky z 12. března 2020 připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nový web jako podporu pro školy a učitele při vzdělávání žáků a studentů na dálku.

Na webu nadalku.msmt.cz naleznou učitelé a školy rozcestník online vzdělávacích nástrojů, aktuální informace, zkušenosti a stejně tak inspirace z oblasti vzdělávání na dálku. Cílem je poskytnout základní orientaci v dostupných nástrojích a zdrojích informací, jejichž využití usnadňuje vzdělávání s pomocí digitálních technologií.

Na jednom místě se tak nachází tipy na užitečné nástroje pro komunikaci, které mohou učitelé využít k zadávání úkolů, distribuci a opravě testů nebo domácích úkolů, ale stejně tak i ke sdílení dobré praxe. Zároveň se zde nachází i online vzdělávací zdroje, které mohou žáci při výuce na dálku využívat. K dispozici jsou také odkazy na weby, kde je možné si učivo procvičovat. V neposlední řadě web obsahuje i odkazy na metodické portály s výukovými materiály a rovněž užitečné tipy na vzdělávací programy pro učitele.

Česká školní inspekce

InspIS SET – modul pro školní a domácí testování je aplikací navazující na systém pro národní zjišťování výsledků vzdělávání žáků, která je k dispozici školám. Aplikace umožňuje školám a široké veřejnosti využít testy a úlohy zpřístupněné Českou školní inspekcí nebo zadat a využít testy a úlohy vlastní. Systém je možné využít pro testování přímo v hodinách při výuce i pro domácí přípravu. Umožní školám, žákům i rodičům získávat dle vlastního uvážení zpětnou vazbu o jimi dosažené úrovni znalostí a dovedností.

Videomanuál 1 – Úvod k modulu Domácího testování

Ve videomanuálu se dozvíte:

co je to domácí testování v systému InspIS SET, jak se do modulu registrujete, jak se přihlásíte, o profilu a nastavení profilu uživatele, jak postupovat při ztrátě hesla

Videomanuál 2 – Realizace testu I. v domácím testování 

Ve videomanuálu se dozvíte:

jak vybrat test z veřejné nabídky testů, jak vygenerovat vybraný test, jak test realizovat a zjistit výsledky, jak vymazat výsledky testu

Videomanuál 3 – Realizace testu II. v domácím testování 

Ve videomanuálu se dozvíte:

jak procházet test a vybírat odpovědi, na jaké typy úloh můžete narazit, jak se test ukončí a vyhodnotí

Scio

www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/on-line-kurzy/

Procvičovací testy 

https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

Procvičování českého jazyka a matematiky pomocí krátkých testů pro děti od 3. do 9. třídy ZŠ a I. až IV. ročníku SŠ. V průběhu objednávání vyberte kterýkoliv způsob platby, po dokončení bude objednávka automaticky zaplacena (nebude třeba nic platit). Po dokončení objednávky obdržíte do hodiny e-mail s přístupem do aplikace ScioDat.

www.sciodat.cz

Cermat

Testová zadání k procvičování

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani

https://skolaposkole.cz/prijimaci-zkousky-ss/prijimaci-zkousky-ss-testy-cermat

Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in, finanční gramotnost zase Zlatka.in (1.,2. stupeň ZŠ a SŠ), češtinu Gramar.in (1.-6. třída ZŠ a 4. ročník SŠ) a zeměpis Geograf.in.

  Nabla.cz se zaměřuje na biologii, fyziku, matematiku, češtinu, chemii a programování.

Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.

Nová škola

Milí žáci 1. ročníku,

pan učitel Miloš Novotný pro Vás zahájil online vysílání přes YouTube.

Naše nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., žákům, rodičům i učitelům nabízí bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika, český jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda, dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, výchova k občanství i anglický jazyk. MIUč+ zahrnují – kromě obsahu totožného s tištěnou učebnicí – více než 10 000 interaktivních cvičení a množství doplňkového materiálu jako jsou videa, zajímavosti atd.

K bezplatnému používání se stačí pouze zaregistrovat a kteroukoli MIUč+ pak mohou žáci, rodiče i učitelé zdarma používat 30 dní. Pokud by uzavření škol trvalo déle, licence prodloužíme do 30. 6. 2020.

Všechny MIUč+ lze používat zdarma na www.ucebnice-online.cz nebo přes instalovaný program Media Creator.

Matyskova matematika

Bezplatně poskytujeme rovněž více než  5 000 výukových videí pro matematiku v 1. až 5. ročníku na www.matyskova-matematika.cz. Volně přístupná videa obsahují výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic a lze je využít i v případě, kdy žáci používají jiné učebnice – probírané učivo je obdobné. Žáci tak mají možnost učit se matematiku z domova s učitelským výkladem.

Včelka

www.vcelka.cz

Včelka pro všechny na 6 týdnů zdarma!
Všem rodičům nyní plošně nabízíme použití aplikace Včelka a to na 6 týdnů zcela zdarma.

Jak mohou vaši žáčci Včelku získat?
Jednoduše! Pošlete jejich rodičům unikátní promo kód UCIMESEDOMA, společně s krátkým návodem, jak se do Včelky registrovat / přidat licenci zdarma.Instrukce, jak použít promo kód UCIMESEDOMA: 1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz
2. Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace
3. Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro registraci
4. Po dokončení registrace klikněte na tlačítko Přidejte prvního čtenáře
5. Postupujte dle instrukcí dokud neuvidíte seznam cvičení nově vytvořeného čtenáře
6. Klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód
7. Vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít
8. Nyní můžete Včelku zdarma využívat po dobu 6 týdnů!   Abaku Education

rádi bychom vás informovali, že vzhledem k uzavření všech škol na území ČR jsme se rozhodli pro vás zpřístupnit zdarma naši online aplikaci Abaku Education do konce školního roku.

Pro přihlášení stačí kliknout na odkaz na našem webu https://abaku.cz/

Jazyky online

Dovolujeme si Vám představit projekt  www.jazyky-online.info

Výuku 8 světových jazyků onlinepro děti a žákyzdarma naleznete na www.jazyky-online.info

Česká školní inspekce připravila opakovací a procvičovací testy k výuce v pořadu učitelka

https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Ceska-skolni-inspekce-pripravila-opakovaci-a-procv