Základní škola 
Ostrava-Výškovice
Srbská 2
příspěvková organizace

Dotace pro školu – Projekty

 


Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz image004 (1)

                 

Naše škola je zapojena v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III“,

reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577

Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí na území města Ostravy, město bude zároveň působit v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách https://socialnizaclenovani.ostrava.cz/vzdelavani/

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání), státního rozpočtu České republiky a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy.

image001

image006


Mobilní učebna pro podporu talentů

Finanční prostředky byly použity v souladu s Programem na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostrava pro rok 2017.

Poskytovatel příspěvku: Statutární město Ostrava

Výše poskytnutého příspěvku: 527 000,-Kč

ostrava

webová prezentace projektu


Školní hřiště – prevence kriminality

Finanční prostředky byly použity na správce hřiště z dotací statutárního města Ostrava.

ostrava


Dotace z rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017

Finanční prostředky byly použity na přepravu žáků na plavání a zpět.

 MSMT_logotyp_text_cz

Rozvojový program MŠMT


Čtenářská učebna

Zlepšujeme čtenářskou gramotnost na ZŠ Srbská

20171003_100409

Akce ve čtenářské učebně:

Spolupráce s knihovnou Ostrava – Výškovice

Čteme dětem z MŠ Srbská

Recitační soutěž ZŠ Srbská

Tato učebna je spolufinancována z rozpočtu statutárního města Ostrava.

ostrava


Dotace pro školu

Poskytovatel grantu – dárce: BONATRANS GROUP a.s.

 Název grantového programu: BONAGRANTY PRO ZAMĚSTNANCE 2017

 Název našeho projektu: Příroda pod drobnohledem

 Výše poskytnutého daru: 19.500,–Kč vč. DPH

 Délka kontrolovaného období dárcem: 1.8.2017-1.8.2022

 Zakoupený dar: 3 mikroskopy značky Researcher ICD 20x-80x LED ACCU

BONATRANS_LOGO

 foto

Sponzorský dar   3  kusy  Mikroskop Bresser RESEARCHER ICD 20-80x společnost BONATRANS GROUP a.s.

     Děkujeme za hodnotný a velmi praktický dar pro naše žáky. Naše škola dlouhodobě nabízí odbornou praktickou činnost pro malé přírodovědce a mladé chovatele,pěstitele tropických rostlin.

     Stereoskopický mikroskop Bresser RESEARCHER ICD 20-80x  je výborný přístroj pro pozorování drobných přírodnin a mikrosvěta. Z našeho pohledu má nesporné výhody – plynule zvětšení od malého po dostatečně velké, jednoduché ovládání, výbornou optiku s ostrým obrazem.

      Darované tři sady – mikroskopy budeme pravidelně využívat ve výuce přírodovědy a přírodopisu, v předmětu přírodovědná praktika a předmětu člověk a příroda. Možnost napájení světelného zdroje baterií nám umožňuje pozorovat přírodniny přímo při terénním pozorování v Bělském lese, možnost připojení na elektrickou síť využijeme při pozorování mikrosvěta v ekologické učebně. Za nespornou výhodu považujeme schopnost mikroskopů kvalitně zobrazovat objekt nezávisle na venkovním zdroji světla.

       Žáky pozorování drobných přírodnin mikroskopem velmi baví. Toto „vědecké“ pozorování a nákres jednotlivostí pozorovaného objektu do sešitu rozvíjí jejich znalosti o okolním světě, schopnost soustředění a radost z objevování mikrosvěta. V praktické činnosti jsme si ověřili, že se jedná o velmi kvalitní přístroj umožňující dosáhnout při pozorování přírodnin výborných výsledků.

      Děkujeme firmě BONATRANS GROUP a.s. za podporu odborné činnosti ve výuce přírodovědných předmětů.

P1100753  P1100729 P1100708 P1100705 P1100696