Základní škola 
Ostrava-Výškovice
Srbská 2
příspěvková organizace

Nová Škola – login

Odkaz k interaktivním učebnicím

Odkaz slouží k přihlašování, nikoliv k registraci.

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php

Každý žák obdržel do žákovského emailu pozvánku pro přístup k využívání Multimediálních interaktivních učebnic (MIUč+) vydávaných nakladatelstvím NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.

Registrace
Po kliknutí na odkaz v emailu a provedení registrace budete zařazeni pod Vaši školu pro využívání MIUč+.