Základní škola 
Ostrava-Výškovice
Srbská 2
příspěvková organizace

Družina

Přehled kroužků školní družiny 2019/2020

Akce školní družiny a školního klubu

Smajlík

Naše školní družina nabízí:
Vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, prokládané odpočinkem a relaxací, výchovu hrou. U žáků podporujeme citlivé vztahy k lidem, přírodě, učíme je chránit si své zdraví. Vedeme je k otevřené komunikaci, schopnosti spolupracovat a respektovat druhé. Chceme, aby byl prostor školní družiny pro všechny příjemný a napomáhal vytvářet přátelskou atmosféru.
Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti žáků. Školní družina nabízí vhodné prostory pro zájmovou i relaxační činnost.

Personální a pedagogické zajištění:
Všechny vychovatelky mají potřebnou odbornou kvalifikaci . Pedagogové se sebevzdělávají, k dalšímu vzdělávání přistupují aktivně. Služby jsou rozvrženy tak, aby byla dětem zajištěna optimální pedagogická péče. V zájmových činnostech využíváme specializace vychovatelek.

Spoluúčast rodičů na mimoškolním vzdělávání:
Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči se snažíme o oboustrannou důvěru, otevřenost, vstřícnost, porozumění a respekt. Sledujeme konkrétní potřeby jednotlivých dětí, respektive rodin a snažíme se jim porozumět a vyhovět.

Řád školní družiny

Příležitostné akce:
září – turnaj v petanque, turnaj v člověče, nezlob se! malování na chodníku, školní knihovna
říjen – haloweenská noc, výtvarná soutěž
listopad – předvánoční dílna: S čerty nejsou žerty
prosinec – Mikulášské vystoupení masek a dětí kroužku zobcové flétny ve třídách školy, loutkové divadlo, jarmark – prezentace kroužků školní družiny(taneční a zobcová flétna), rozsvícení vánočního stromečku, výroba dárků k zápisu do 1.tříd
leden – turnaj ve vybíjené, výtvarná soutěž, zápis do 1. tříd
únor – pěvecká soutěž ŠD: Slavík, canisterapie, maškarní ples
březen – výstava keramických výrobků ŠD, výtvarná soutěž na jarní téma malované vejce: pracovní dílny
duben – soutěž kulinářských výrobků, vědomostní soutěž, kontaktní kreslení v ŠD – malíř a kreslíř p. Dobeš
květen – turnaj v petanque, turnaj ve florbalu
červen – sportovní den ŠD, minigolf
příležitostně – návštěvy kina, divadla, výstav pro děti, planetária, výlety na hory a na krytý bazén i o sobotách a nedělích

Přehled kroužků školní družiny