Základní škola 
Ostrava-Výškovice
Srbská 2
příspěvková organizace

Sociální pedagog

Sociální pedagog

Bc. Lenka Kubzová

Kontakt: l.kubzova@zs-srbska.cz

Pracovna: Hlavní budova, I. patro, č. dveří 118

Konzultační hodiny:

Středa: 8:00 – 11:00

Čtvrtek: 8:00 – 11:00

(V jiné hodiny či dny případně po předchozí domluvě)

Sociální pedagog

zajišťuje pomoc sociálně znevýhodněným žákům

spolupracuje s policií, odborem sociálně právní ochrany dětí ( OSPOD), soudy, pedagogicko psychologickými poradnami a dalšími institucemi

spolupracuje s pedagogickými pracovníky, psychologem, speciálním pedagogem a ostatními zaměstnanci školy

pomáhá žákům při rozvoji v oblasti osobnostní a sociální výchovy

 

Žáci a sociální pedagog:

zprostředkovává pomoc odborných poradenských pracovišť

věnuje se žákům s výchovnými obtížemi a se sociálním a kulturním znevýhodněním

výchovně pracuje se všemi žáky, posiluje efektivitu preventivního působení na žáky

provádí sociálně právní poradenství

konzultace směrem k vztahovým problémům ve třídách a k žákům vykazujícím dlouhodobě problémové chování (kázeňské prohřešky, neplnění školních povinností)

 

Rodiče a sociální pedagog:

nabízí konzultace a poradenskou činnost v sociální oblasti

poskytuje pomoc rodinám, ve kterých nejsou podmínky pro domácí přípravu žáků do školy (zprostředkování přípravy na vyučování, přijímací zkoušky)

pomáhá při spolupráci v konceptu: žák, rodič, škola

nabízí řešení konfliktních situací a poradenské činnosti

zabývá se rodinnou situací žáka (nastavení domácí přípravy do školy, začlenění dítěte do třídního kolektivu, rodinné a existenční problémy a poradenství v oblasti spolupráce s dalšími subjekty)

osobní konzultace k seznámení s výsledky šetření (např. šikany apod.)

provádí mediaci konfliktů jak mezi žáky a pedagogickými pracovníky, ale zejména mezi rodinou a pedagogickými pracovníky

motivuje k návaznému preventivnímu působení