Základní škola 
Ostrava-Výškovice
Srbská 2
příspěvková organizace

Školní družina a klub

 
Vážení rodiče a milí žáci.

Od pondělí 17. 5. 2021 školní družina přechází na běžný provoz, jako na začátku školního roku. To znamená, že děti prvního stupně mají možnost navštěvovat školní družinu v čase od 6,00 hodin ráno do začátku vyučování a následně po vyučování do 17,00 hodin. Jedná se taky především o aktivní činnost vašich dětí v zájmových kroužcích, do kterých byly přihlášeny a docházely na začátku školního roku. Den a čas nabízených kroužků se téměř nezměnil, celkový přehled najdete na nástěnce školní družiny. Jsme přesvědčeni, že dětem v této době prospěje kontakt s vrstevníky, pohyb a činnosti pro ně připravené. Navíc jsou pro děti připraveny v ŠD projektové dny, ve kterých mají možnost vyzkoušet techniku zažehlování korálků, pískování, zúčastnit se společenských her a testů formou soutěží s pěknými cenami pro nejlepší. V době, kdy nám počasí alespoň trošku dopřává, využíváme možnost pohybu na čerstvém  vzduchu. Věřím, že se uskuteční alespoň pár výletů z mnoha, které jsme připravily.                                               

 Pro žáky 6. – 9. tříd zahájil svou činnost i Školní klub.  Vaření, PC, Badminton ve stejných časech jako na začátku školního roku. Novinkou je kruhový tréning, který můžete navštěvovat každou středu od 15,30 hodin.

Přihlásit se do školní družiny a školního klubu můžou ještě nezaevidované děti denně u vedoucí vychovatelky v prostorách ŠD.

Pohádkový les

Platba a vyúčtování školní družiny 2020/2021

Platba a vyúčtování školní družiny 2020-2021

Akce školní družiny a školního klubu

Smajlík

Družina

Naše školní družina nabízí:
Vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, prokládané odpočinkem a relaxací, výchovu hrou. U žáků podporujeme citlivé vztahy k lidem, přírodě, učíme je chránit si své zdraví. Vedeme je k otevřené komunikaci, schopnosti spolupracovat a respektovat druhé. Chceme, aby byl prostor školní družiny pro všechny příjemný a napomáhal vytvářet přátelskou atmosféru.
Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti žáků. Školní družina nabízí vhodné prostory pro zájmovou i relaxační činnost.

Personální a pedagogické zajištění:
Všechny vychovatelky mají potřebnou odbornou kvalifikaci . Pedagogové se sebevzdělávají, k dalšímu vzdělávání přistupují aktivně. Služby jsou rozvrženy tak, aby byla dětem zajištěna optimální pedagogická péče. V zájmových činnostech využíváme specializace vychovatelek.

Spoluúčast rodičů na mimoškolním vzdělávání:
Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči se snažíme o oboustrannou důvěru, otevřenost, vstřícnost, porozumění a respekt. Sledujeme konkrétní potřeby jednotlivých dětí, respektive rodin a snažíme se jim porozumět a vyhovět.

Řád školní družiny

Příležitostné akce:
září – turnaj v petanque, turnaj v člověče, nezlob se! malování na chodníku, školní knihovna
říjen – haloweenská noc, výtvarná soutěž
listopad – předvánoční dílna: S čerty nejsou žerty
prosinec – Mikulášské vystoupení masek a dětí kroužku zobcové flétny ve třídách školy, loutkové divadlo, jarmark – prezentace kroužků školní družiny(taneční a zobcová flétna), rozsvícení vánočního stromečku, výroba dárků k zápisu do 1.tříd
leden – turnaj ve vybíjené, výtvarná soutěž, zápis do 1. tříd
únor – pěvecká soutěž ŠD: Slavík, canisterapie, maškarní ples
březen – výstava keramických výrobků ŠD, výtvarná soutěž na jarní téma malované vejce: pracovní dílny
duben – soutěž kulinářských výrobků, vědomostní soutěž, kontaktní kreslení v ŠD – malíř a kreslíř p. Dobeš
květen – turnaj v petanque, turnaj ve florbalu
červen – sportovní den ŠD, minigolf
příležitostně – návštěvy kina, divadla, výstav pro děti, planetária, výlety na hory a na krytý bazén i o sobotách a nedělích

Vychovatelka ŠK: Magdaléna Kolarzová
Kontakt:  m.kolarzova@zs-srbska.cz

      Školní klub je školským zařízením pro zájmové vzdělávání žáků Základní školy Srbská 2 v Ostravě-Výškovicích.

Účastníky činnosti školního klubu jsou přednostně žáci 2. Stupně naší školy, účastníkem může být výjimečně i žák. 1. Stupně, pokud není přijat k pravidelné denní docházce do školní družiny.

Činnost ve školním klubu se organizuje pro přihlášené žáky pravidelnou i nepravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností ve dnech školního vyučování, v době mimo pravidelný rozvrh i ve dnech volna.

Jeho cílem je smysluplné využití volného času žáků, rozvoj jejich všestranných zájmů, je jedním z nástrojů prevence výskytu sociálně patologických jevů.

Posláním ŠK je motivovat, podporovat a vést děti k všestrannému rozvoji osobnosti, a to pestrou nabídkou aktivit v bezpečném prostředí pod profesionálním vedením.

V rámci své výchovně-vzdělávací činnosti nabízí ŠK dětem denní volnou odpočinkovou relaxaci, pravidelnou zájmovou činnost i nepravidelné společenské, zájmové i vzdělávací aktivity.

  • Volná činnost – ŠK je denně přístupný přihlášeným žákům, kterým se v klubovně nabízí otevřená nabídka spontánních činností – četba knih, časopisů, hraní společenských her, relaxace, poslech hudby, komunikace s ostatními žáky, apod.
  • Pravidelná zájmová činnost – bude se realizovat v oblasti sportovně-rekreační, výtvarně – estetické, osobnostního rozvoje, případně v dalších oblastech dle zájmu dětí.
  • Příležitostná činnost – jedná se o aktivity z výše uvedených oblastí, které se budou konat v takových časových intervalech, které budou určeny zájmem účastníků, nejméně však jedna akce měsíčně.

Poplatek za školní klub

Poplatek za školní klub je 80 Kč měsíčně (platí se za celý školní rok, po písemném odhlášení žáka ze ŠK, se zbytek peněz vrací).

O přijetí účastníka k činnosti šk. klubu se rozhoduje na základě písemné přihlášky, kterou získáte ve školní družině (budova šk. jídelny).

Pravidelná zájmová činnost ŠK

Bazén (Čapkárna) (jízdenky, peníze na vstup, plavky, ručník a mýdlo)

Florbal (velká tělocvična)  (možnost zapůjčení florb. holí)

Hobby klub (v prostorách šk. družiny)

Máte možnost se přihlásit do kroužků: šachů, francouzštiny, vaření, keramiky a nebo si přijít zacvičit na hodinu bodyformingu (vše se uskutečňuje v budově šk. družiny) a také nově badminton (velká tělocvična)

Příležitostné akce:

září – šk. florbal. turnaj
říjen – haloweenská noc, sportovní odpoledne se ŠD a ŠK
listopad – diskotéka, vyhlášení soutěže TVOJE TVÁŘ MÁ ZNÁMÝ HLAS
prosinec – Mikuláš, čert a anděl
leden – zápis do 1. tříd
únor – pěvecká soutěž: Slavík, canisterapie, maškarní ples, výtvarná soutěž „Valentýn“
březen – Soutěž, moje tvář má známy hlas
duben – Vyhlášení taneční soutěže
květen –  šk. fotbalový turnaj
červen – diskotéka s taneční soutěží

Nabídka spontánních činností – návštěvy kina, divadla, výstav pro děti, planetária, výlety na hory a na krytý bazén i o sobotách a nedělích, bowling turnaj, přátelské sportovní utkání na jiných ZŠ, ZOO