Základní škola 
Ostrava-Výškovice
Srbská 2
příspěvková organizace

Jídelna

Zdravá školní jídelna

Informace ke školnímu stravování

Jídelníček říjen 2021

Prodej obědů říjen 2021

Přihláška ke školnímu stravování

V současné době probíhá rekonstrukce školní kuchyně. Během této rekonstrukce školní jídelna nebude připravovat svačiny. Obědy (dovážené ze školní jídelny Šeříková)se budou vydávat stále ve školní jídelně. Po dobu rekonstrukce nebude funkční webová stránka strava.cz, veškeré odhlášky je třeba řešit s vedoucí kuchyně na tel. 736 680 457. 

Stravné a přihlášení nových žáků bude probíhat v budově školní družiny (1. patro, před vstupem do družiny) ve dnech 30.8. – 31.8.2021 od 7.00 – 17.00 hodin a 1.9.2021 od 7.00 – 15.00 hodin. K přihlášení nových žáků je třeba vyplnit přihlášku, která je ke stáhnutí na stránkách školy nebo k dostání u vedoucí školní jídelny.

Ceny stravného pro školní rok 2021/2022

7-10 let – cena v září 26 Kč – cena po rekonstrukci 28 Kč
11 – 14 let – cena v září 30 Kč  – cena po rekonstrukci 30 Kč
15 a více let – cena v září 34 Kč – cena po rekonstrukci 32 Kč
cizí strávníci  75 Kč

Upozornění rodičům

Ve smyslu § 4, odst. 9 Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, má strávník
nárok na odebrání oběda za dotovanou cenu pouze v době, kdy je přítomen ve vyučování
a pouze první den jeho neplánované nepřítomnosti ve škole.

Zakoupené obědy na následující dny je nutné odhlásit, a to nejpozději do 12.00 hodin
předchozího dne. V případě, že obědy odhlášeny nebudou, bude školní jídelna
na základě sledování absence žáka ve škole nucena doúčtovávat režijní náklady
všech neodhlášených obědů dle kalkulace mzdových a věcných nákladů na 1 oběd,
který činí od 1. 9. 2020 38,- kč.


„Obědy do škol IV.“ rozhodné období leden 2021

informační leták

plakát pro školy


Naše jídelna získala certifikát Zdravá školní jídelna.

ZSJ_lg

Ceny obědů

Dle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování ze dne 25. února 2005 se dělí kategorie dle věkových skupin. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle níže uvedených kategorií.

Nový ceník stravného od 1. 10. 2021

Svačinky

7 – 10 let – 15 Kč

11 – 14 let – 18 Kč

15 – a více let – 18 Kč

 

Obědy

7 – 10 let – 28 Kč

11 – 14 let – 30 Kč

15 – a více let – 32 Kč

Zaměstnanci – 32 Kč

Dospělí cizí (do jídlonosičů) – 75 Kč

Cena nové čipové karty – 36 Kč

Strava.cz

stravacz_ikona_velka

Přihlašování a odhlašování obědů je možno přes aplikaci Strava.cz (možno stáhnou v Google Play). Na návod se dostanete kliknutím na ikonu.

Odhlášky

Odhlášku lze provést do 14. hodiny a to den předem. Tuto změnu lze provést přes internet – www. strava.cz, telefonicky nebo zápisem do knihy odhlášek přímo na jídelně u výdejního okénka.

Výběr a odhláška stravy

Od ledna 2018 nabízí školní jídelna dva druhy obědů, a proto dochází ke změně odhlašování a výběru stravy. Druh obědu se dá změnit do 14 hodin, nejpozději dva dny předem. Odhláška obědu zůstává nadále do 14 hodin, nejpozději den předem. Pokud počet obědů č. 2 bude menší než 20 porcí, tak se tento druh nebude vařit a strávník bude upozorněn včas u výdejního okénka. Tato změna je platná od 12.9.2018.

Pravidla pro účastníky školního stravování

Návod na odhlašování stravy po internetu

Dodatek k návodu na přihlašování stravy

Výběr stravy

Jídelníček

Jídelníček po dobu rekonstrukce

Informace ke stravování pro nové strávníky

Prodej obědů a svačinek