Základní škola 
Ostrava-Výškovice
Srbská 2
příspěvková organizace

Jídelna

Zdravá školní jídelna

Informace ke školnímu stravování

Vážení rodiče,
žáci, kteří se budou učit ve škole, se budou stravovat v jídelně podle daného rozpisu tříd (viz příloha). Žáci na distanční výuce si budou moci vyzvednout oběd do jídlonosičů (z boční strany jídelny) a to pouze od 13.00 – 14.00 hodin. Tentokráte budeme připravovat svačiny pro všechny třídy.

Zkontrolujte si prosím, zda Vaše dítě má přihlášené/odhlášené obědy a svačiny. Stravu si můžete přihlásit přes web www.strava.cz nebo emailem j.fuksova@zs-srbska.cz

 


Informace ke stravování 

„Obědy do škol IV.“ rozhodné období leden 2021

informační leták

plakát pro školy


Prodej obědů a svačinek květen

Informace ke stravování pro stávající strávníky

Informace ke stravování pro nové strávníky


Naše jídelna získala certifikát Zdravá školní jídelna.

ZSJ_lg

Ceny obědů

Dle vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování ze dne 25. února 2005 se dělí kategorie dle věkových skupin. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle níže uvedených kategorií.

Nový ceník stravného – pdf.

Svačinky

7 – 10 let – 14 Kč

11 – 14 let – 17 Kč

15 – a více let – 17 Kč

 

Obědy

7 – 10 let – 26 Kč

11 – 14 let – 28 Kč

15 – a více let – 30 Kč

Zaměstnanci – 30 Kč

Dospělí cizí (do jídlonosičů) – 75 Kč

Cena nové čipové karty – 36 Kč

Mzdové a věcné režie + ziskové přirážky

    • Výdej obědů Do jídlonosičů (vstup z rampy pro zásobování ŠJ)
     Pouze 11.00 – 11.30
    • V jídelně na stolní nádobí 11.45 – 14.00

Prodej obědů

Vždy poslední dva pracovní dny školního vyučování v měsíci na měsíc další 7.00 – 8.00, 12.00 – 15.00

    • Od 1. dne nového měsíce denně jen ráno od 6.30 – 8.30

stravacz_ikona_velka

Přihlašování a odhlašování obědů je možno přes aplikaci Strava.cz (možno stáhnou v Google Play). Na návod se dostanete kliknutím na ikonu.

Odhlášky

Odhlášku lze provést do 14. hodiny a to den předem. Tuto změnu lze provést přes internet – www. strava.cz, telefonicky nebo zápisem do knihy odhlášek přímo na jídelně u výdejního okénka.

Výběr a odhláška stravy

Od ledna 2018 nabízí školní jídelna dva druhy obědů, a proto dochází ke změně odhlašování a výběru stravy. Druh obědu se dá změnit do 14 hodin, nejpozději dva dny předem. Odhláška obědu zůstává nadále do 14 hodin, nejpozději den předem. Pokud počet obědů č. 2 bude menší než 20 porcí, tak se tento druh nebude vařit a strávník bude upozorněn včas u výdejního okénka. Tato změna je platná od 12.9.2018.

Pravidla pro účastníky školního stravování

Návod na odhlašování stravy po internetu

Dodatek k návodu na přihlašování stravy

Výběr stravy

Jídelníček

Informace ke stravování pro nové strávníky

Prodej obědů a svačinek květen