Základní škola 
Ostrava-Výškovice
Srbská 2
příspěvková organizace

2.stupeň

II. stupeň

Mgr. Radovan Lokša
Aprobace: Tělesná výchova – Výchova ke zdraví
Třídnictví: VI. A
r.loksa@zs-srbska.cz
Rozvrh hodin
Ing. Jan Nálepa      

Aprobace: Matematika
Třídnictví: VI. B

j.nalepa@zs-srbska.cz
Rozvrh hodin 

Mgr. Lukáš Kosík
Aprobace: Zeměpis – Tělesná výchova
Třídnictví: VII. A, ICT koordinátor
l.kosik@zs-srbska.cz
Rozvrh hodin
Mgr. Kateřina Trnková    

Aprobace: Anglický jazyk – Občanská výchova
Třídnictví: VII. B
k.trnkova@zs-srbska.cz
Rozvrh hodin

Mgr. Irma Navrátilová
Aprobace: Český jazyk – Hudební výchova
Třídnictví VIII. A
i.navratilova@zs-srbska.cz
Rozvrh hodin
Mgr. Petra Zemánková
Aprobace: Český jazyk – Výtvarná výchova
Třídnictví VIII. B
p.zemankova@zs-srbska.cz
Rozvrh hodin
Mgr. Šárka Feketsová
Aprobace: Dějepis – Německý jazyk
Třídnictví IX. A
s.feketsova@zs-srbska.cz
Rozvrh hodin
Mgr. Martina Hulenková
Aprobace: Anglický jazyk – Tělesná výchova – Pěstitelské práce
Třídnictví IX. B
m.hulenkova@zs-srbska.cz
Rozvrh hodin
Mgr. Tomáš Gűnter
Aprobace: Fyzika – Základy průmyslové výroby, Metodik prevence
Netřídní
t.gunter@zs-srbska.cz
Rozvrh hodin    


Mgr. Jitka Klečková
Aprobace: Matematika – Výtvarná výchova
Netřídní
j.kleckova@zs-srbska.cz

Rozvrh hodin


Mgr. Kateřina Čechová
Aprobace: Chemie – MatematikaTechnik BOZP, preventista PO
Netřídní
k.cechova@zs-srbska.cz
Rozvrh hodin


Mgr. Lukáš Kloza
Aprobace: Zeměpis
Netřídní
l.kloza@zs-srbska.cz
Rozvrh hodin