Základní škola 
Ostrava-Výškovice
Srbská 2
příspěvková organizace

7. B

Fyzika -7.b-Günter

Dějepis 7. B Feketsová

Zeměpis-7.B-Kosík

Matematika

Opakování 1

Opakování 2

Pokyny k práci

PŘÍRODOPIS 7.A a 7. B

Aj-7.B-Hulenková

Feketsová – Dějepis – pracovní list 7.A, 7.B

Český jazyk – mluvnice – Navrátilová 7. B

23. 3. 2020

Feketsová- dějepis – pracovní list 2 -7.A,7.B

7. A, B Př

30. 3. 2020

7. B – Informatika – microsoft excel – přijímačky

Aj2-7.B-Hulenková

Feketsová PL 3 – dějepis 7. A, 7. B

31. 3. 2020

Günter-Fyzika-7.B – kopie

7. A,B Př KOŘEN

KOŘEN

6. 4. 2020

Feketsová – dějepis – PL 4 – dobrovolný – 7. A, 7. B

Aj3-7.B-Hulenková

Zeměpis-7.A,7.B-Kosík

MATEMATIKA 7.B – instrukce

8. 4. 2020

MATEMATIKA-1, 7.B

14. 4. 2020

Fyzika -7 b – Günter

Feketsová – dějepis – PL 5 – 7. A, 7. B

MATEMATIKA -2, 7.B

Aj4-7.B-Hulenková

16. 4. 2020

STONEK 7.A,B

STONEK PREZENTACE 7.TŘÍDA

20. 4. 2020

Feketsová – dějepis – PL 6 – 7. A, 7. B

Aj5-7.B-Hulenková

21. 4. 2020

M.excel – 7. B – Olša – zadání

M.excel – 7. B – Olša – příloha

22. 4. 2020

MATEMATIKA -3, 7.B

27. 4. 2020

Aj6-7.B-Hulenková

Feketsová – dějepis – PL č. 7 – 7.A, 7. B

30. 4. 2020

Fyzika 7b

MATEMATIKA-4, 7.B

4. 5. 2020

Feketsová – dějepis – PL 8 – 7.A, 7.B

Aj7-7.B-Hulenková

5. 5. 2020

LIST 7. A, B

LIST

6. 5. 2020

MATEMATIKA – 5, 7.B

11. 5. 2020

Mluvnice – 7. roč.

Feketsová – dějepis – PL 9 – 7.A, 7.B

Aj8-7.B-Hulenková

13. 5. 2020

Günter-Fyzika- 7b

MATEMATIKA – 6, 7.B

18. 5. 2020

Aj9-7.B-Hulenková

Feketsová – dějepis – PL 10 – 7.A, 7.B

19. 5. 2020

Český jazyk-mluvnice 7. A+7. B

21. 5. 2020

MATEMATIKA – 7, 7.B

25. 5. 2020

Günter-Fyzika-7b

KVĚT 7.A, B

Aj10-7.B-Hulenková

Feketsová – dějepis – PL 11 – 7.A, 7.B

28. 5. 2020

MATEMATIKA – 8, 7.B

1. 6. 2020

Feketsová – dějepis – PL 12 – 7.A, 7.B

Günter-Fyzika-7b-červen 1

Aj11-7.B-Hulenková

8. 6. 2020

Günter-Fyzika-7b-červen 2

Feketsová – dějepis – PL 13 – 7.A, 7.B

MATEMATIKA- 9, 7.B

Aj12-7.B-Hulenková

10. 6. 2020

MATEMATIKA – 10, 7.B

16. 6. 2020

Feketsová – dějepis – PL 14 – 7.A, 7.B

Aj13-7.B-Hulenková

18. 6. 2020

MATEMATIKA – 11, 7.B

22. 6. 2020

Aj14-7.B-Hulenková