Základní škola 
Ostrava-Výškovice
Srbská 2
příspěvková organizace

9. A

Dějepis 9. A Feketsová

Nj 9.A Feketsová

Fyzika -9a-Günter

Chemie 9. A

Matematika

Lineární funkce

Podobnost

Slovní úlohy na rovnice s procenty

Slovní úlohy na soustavu rovnic

Zeměpis-9.A-Kosík

Přírodopis 9. A ,B

Český jazyk – mluvnice – 9.A – Zemánková

AJ-9.A-Hulenkova

Feketsová – dějepis- pracovní list – 9. A, 9. B

Feketsová Němčina – pracovní list 9. A, 9. B

Český jazyk – sloh – 9.A – Zemánková

Český jazyk – literatura – 9.A – Zemánková

MATEMATIKA 9. A

23. 3. 2020

Feketsová-němčina-pracovní list 2 – 9.A, 9.B

Feketsová – dějepis – pracovní list 2 – 9. A, 9. B

Český jazyk – literatura2 – 9.A – Zemánková

Český jazyk – mluvnice2 – 9.A – Zemánková

30. 3. 2020

Aj2-9.A-Hulenková

Feketsová PL 3 – dějepis 9. A, 9. B

Feketsová-němčina-pracovní list 3 – 9.A, 9.B

Český jazyk – mluvnice3 – 9.A – Zemánková

1. 4. 2020

Günter -Fyzika -9 A

6. 4. 2020

Feketsová – němčina – PL 4 povinný – 9.A, 9. B

Feketsová – dějepis – PL 4 – dobrovolný – 9. A, 9. B

Aj3-9.A-Hulenková

Zeměpis-9.A,9.B-Kosík

MATEMATIKA 9.A – instrukce

Chemie 9. A a 9. B

8. 4. 2020

MATEMATIKA-1, 9.A,B

Český jazyk – 9.A – instrukce k projektu a k další práci

Př 9.A,B DĚJINY ZEMĚ

14. 4. 2020

MATEMATIKA-2, 9.A,B

Aj4-9.A-Hulenková

Pozastavení dú z němčiny a dějepisu 9. A, 9. B

15. 4. 2020

Günter-9a-Fyzika

20. 4. 2020

AJ5-9.A-Hulenková

22. 4. 2020

MATEMATIKA-3, 9.A,B

27. 4. 2020

Aj6-9.A-Hulenková

30. 4. 2020

MATEMATIKA-4, 9.A,B

4. 5. 2020

Aj7-9.A-Hulenková

6. 5. 2020

MATEMATIKA-5, 9.A,B

11. 5. 2020

Český jazyk 4B – Zemánková

Aj8-9.A-Hulenková

13. 5. 2020

MATEMATIKA- 6, 9.A,B

15. 5. 2020

Český jazyk – zhodnocení projektu Imaginární země – 9.A

18. 5. 2020

Aj9-9.A-Hulenková

Český jazyk 5B – Zemánková

21. 5. 2020

MATEMATIKA- 7, 9.A,B

Aj10-9.A-Hulenková

28. 5. 2020

MATEMATIKA- 8, 9.A,B

1. 6. 2020

AJ11-9.A-Hulenková

8. 6. 2020

MATEMATIKA- 9, 9.A,B

Aj12-9.A-Hulenková