Základní škola 
Ostrava-Výškovice
Srbská 2
příspěvková organizace

9. B

Nj 9. B Feketsová

Fyzika -9b-Günter

Chemie 9. B

Matematika

Lineární funkce

Podobnost

Slovní úlohy na rovnice s procenty

Slovní úlohy na soustavu rovnic

Zeměpis-9.B-Kosík

Přírodopis 9. A ,B

Český jazyk – mluvnice – 9.B – Zemánková

Aj-9.B-Hulenková

Feketsová – dějepis- pracovní list – 9. A, 9. B

Feketsová Němčina – pracovní list 9. A, 9. B

Český jazyk – literatura – 9.B – Zemánková

Český jazyk – sloh – 9.B – Zemánková

MATEMATIKA 9. B

23. 3. 2020

Feketsová-němčina-pracovní list 2 – 9.A, 9.B

Feketsová – dějepis – pracovní list 2 – 9. A, 9. B

Český jazyk – literatura2 – 9.B – Zemánková

Český jazyk – mluvnice2 – 9.B – Zemánková

30. 3. 2020

Aj2-9.B-Hulenková

Feketsová PL 3 – dějepis 9. A, 9. B

Feketsová-němčina-pracovní list 3 – 9.A, 9.B

Český jazyk – mluvnice3 – 9.B – Zemánková

1. 4. 2020

Günter -Fyzika -9 B

6. 4. 2020

Feketsová – dějepis – PL 4 – dobrovolný – 9. A, 9. B

Feketsová – němčina – PL 4 povinný – 9.A, 9. B

Aj3-9.B-Hulenková

Zeměpis-9.A,9.B-Kosík

MATEMATIKA 9.B – instrukce

Chemie 9. A a 9. B

8. 4. 2020

MATEMATIKA-1, 9.A,B

Český jazyk – 9.B – instrukce k projektu a k další práci

Př 9.A,B DĚJINY ZEMĚ

14. 4. 2020

MATEMATIKA-2, 9.A,B

Aj4-9.B-Hulenková

Pozastavení dú z němčiny a dějepisu 9. A, 9. B

15. 4. 2020

Günter-9b-Fyzika

20. 4. 2020

Aj5-9.B-Hulenková

22. 4. 2020

MATEMATIKA-3, 9.A,B

27. 4. 2020

AJ6-9.B-Hulenková

30. 4. 2020

MATEMATIKA-4, 9.A,B

4. 5. 2020

Aj7-9.B-Hulenková

6. 5. 2020

MATEMATIKA-5, 9.A,B

11. 5. 2020

Aj8-9.B-Hulenková

Český jazyk 4B – Zemánková

13. 5. 2020

MATEMATIKA- 6, 9.A,B

15. 5. 2020

Český jazyk – zhodnocení projektu Imaginární země – 9.B

18. 5. 2020

Český jazyk 5B – Zemánková

Aj9-9.B-Hulenková

21. 5. 2020

MATEMATIKA- 7, 9.A,B

25. 5. 2020

Aj10-9.B-Hulenková

28. 5. 2020

MATEMATIKA- 8, 9.A,B

1. 6. 2020

Aj11-9.B-Hulenková

8. 6. 2020

MATEMATIKA- 9, 9.A,B

Aj12-9.B-Hulenková