Základní škola 
Ostrava-Výškovice
Srbská 2
příspěvková organizace

Aktuality

 • Třídní shůzky
 • Konzultace
 • Výsledky sběrové akce
 • Pozvánka do školní jídelny
 • Finanční příspěvek Rady rodičů
 • Nabídka svačinek
 • Ovoce, školní mléko
 • Rozloučení se školou
 • 2016 – Rada rodičů

  Co nás čeká v červnu

  OZDRAVNÝ POBYT
  13.6. – 17.6. – Horská chata Mečová, Horní Bečva – 8.A

  SCHŮZKA S RODIČI
  15.6. – 16.30 – schůzka ředitele školy s rodiči žáků, kteří budou ve třídě s RVTV

  SCHŮZKA S RODIČI
  14.6. – 16.30 – schůzka p. učitelky R. Olšové s rodiči budoucích prvňáčků ve školní jídelně

  PROJEKT – VODA
  14.6. – 8.00 – 13.30 -vycházka do Poodří – 7.A

  HELLO GAMES 2016
  14.6. – 8.00 – 15.30 – soutěž ve Světě techniky – Dolní Vítkovice – vybraní žáci 1. stupně

  KRESLENÍ S MALÍŘEM DOSTÁLEM
  14.6. – 13.00 – 15.00 – pořádá ŠD pro žáky školy

ROZŠÍŘENÁ VÝUKA TĚLESNÉ VÝCHOVY NA ZŠ SRBSKÁ

Od 1. 9. 2016 otevíráme na naší škole 6. třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Žáci nebudou mít pouze navýšen počet vyučovacích hodin Tv, ale nedílnou součástí výuky bude atletická a gymnastická průprava. Zájemci, kteří se věnují závodně sportu (fotbal, hokej, florbal, atletika …) budou přednostně přijati. Rodiče své dítě mohou osobně přihlásit na naši školu do sportovní třídy do 31. 5. 2016. K pohovoru s ředitelem školy je nutno se dostavit i s dítětem a jeho letošním pololetním vysvědčením. Počet míst je omezen. O přijetí rozhoduje ředitel školy. Termíny schůzky s ředitelem školy je nutno domluvit na tel. čísle 596 737 772, e-mailem: zs-srbska@zs-srbska.cz nebo osobně. Těšíme se na Vás.