Základní škola 
Ostrava-Výškovice
Srbská 2
příspěvková organizace

Prosinec 2019

 

Vánoční laťka – Kdo skáče výš?

Před čtyřmi lety navázala ZŠ Štěpánkovice, ZŠ Mitušova a ZŠ Srbská vzájemnou spolupráci. Učitelé tělesné výchovy se domluvili a vymysleli tři sportovní projekty. V měsíci prosinci proběhl první sportovní plán, který se uskutečnil na Základní škole Srbské pod názvem Vánoční laťka – Kdo skáče výš? Celkem se soutěžilo ve čtyřech kategoriích. První kategorii tvořili mladší žáci, druhou mladší žákyně, třetí starší žáci a čtvrtou kategorii obsadily starší žákyně. Za každou školu nastupovali vždy čtyři skokani v každé kategorii, kteří pro své družstvo získávali body do konečného pořadí. Vítězem se vždy stala škola, která má po součtu všech bodů nejvyšší skóre.

 Jinak tomu nebylo ani 19. 12. 2019, kdy pedagogové naší školy vše připravili pro sportovní klání. S chutí a elánem se mohlo začít závodit. Atmosféra ve školní tělocvičně ZŠ Srbská byla velice bouřlivá. Diváci povzbuzovali nejen závodníky z domácí školy, ale i skokany ze spřátelených škol.  Soutěž měla vysokou úroveň a bylo vidět, že se školy na tento závod pečlivě připravovaly. Po pěti hodinách sportovního zápolení se vítězem stala „domácí škola“ ZŠ Srbská s celkovým počtem 113 bodů, na druhém místě skončila škola ze Štěpánkovic se 105 body a třetí místo obsadila Základní škola Mitušova se 73 body.

Druhým sportovním projektem bude sportovní den ve Štěpánkovicích, na který se již teď těšíme.

Vánoční Jarmark

Věstonická Venuše 7. A

Dne 3. prosince 2019 se třída 7. A zúčastnila exkurze do olomouckého Vlastivědného muzea. Nejprve navštívila výstavu Věstonická Venuše a poté pracovala na projektu Olomoucký orloj – 500 let od první písemné zmínky. Tento projekt byl částečně financován fondy EU.

Charitativní projekt – krabice od bot

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 se všichni žáci třídy 6.B se svou třídní učitelkou vypravili do střediska Diakonie ČCE v Ostravě-Vítkovicích, aby osobně předali zástupkyni tohoto střediska zabalené vánoční dárky pro děti, které nemají takové štěstí jako oni. Cílovou skupinou projektu s názvem Krabice od bot jsou děti, které žijí v sociálně znevýhodněném prostředí, na ubytovnách, příp. v dětských domovech. Pro takové kluky či holky různých věkových skupin mohli zájemci do krabic zabalit dárky, a pomoct tak vytvořit těmto dětem krásnější či bohatší nadílku. Pro mnohé to bude jediný dárek, který letos k Vánocům dostanou. Do projektu se zapojili takřka všichni žáci této třídy. Patří jim i jejich rodičům za toto krásné gesto dobroty a laskavosti veliké poděkování.

Florbal – obvodní kolo, starší dívky

Žákyně naší školy se zúčastnily obvodního kola ve florbalu, kde se umístily na 4. místě.

Florbal – obvodní kolo, starší chlapci

I starší žáci se zúčastnily obvodního kola ve florbalu, kde se umístily rovněž na 4. místě.