Základní škola 
Ostrava-Výškovice
Srbská 2
příspěvková organizace

Školní rok 2016/2017

Další schůzka Rady rodičů při ZŠ Srbská 2, spolku proběhne po konzultacích v úterý 10.1.2017 od 18:00  ve sborovně v hlavní budově školy.
——————————————————————————————————————————————————————————-
Vážení rodiče,
 
chtěli bychom Vás touto formou požádat, pokud budete chtít pro letošní školní rok poskytnout svůj příspěvek do Rady rodičů, abyste tak učinili prostřednictvím třídních učitelů nejpozději do 22. listopadu, do doby konání třídních schůzek.
Předem Vám velmi děkujeme za Vaši vstřícnost a ochotu. V případě dotazů jsme samozřejmě k dispozici na rrzssrbska@seznam.cz
S přáním úspěšné vzájemné spolupráce
Rada rodičů při ZŠ Srbská, spolek
——————————————————————————————————————————————————————————-

Vážení rodiče,

prázdniny i letos utekly jako voda a máme tady opět nový školní rok. Dovolte nám, abychom Vašim dětem i Vám do něj popřáli hodně úspěchů, a to jak v tom školním, tak v neposlední řadě i osobním životě.

Stejně jako v předchozích letech bude i v letošním školním roce na naší škole působit Rada rodičů, která je složená ze zástupců Vás, rodičů. Jejich prostřednictvím máte možnost tlumočit Vaše návrhy, nápady na zlepšení a dotazy vedení školy. Využijte prosím této možnosti a zvolte si na prvních třídních schůzkách v tomto školním roce svého aktivního zástupce. Všechny Vaše nápady a připomínky budou cenným příspěvkem pro úspěšný chod nejen Rady rodičů, ale i samotné školy.

Kromě aktivního řešení aktuálních problémů, které nás směrem ke škole trápí, připravuje Rada rodičů každým rokem pro Vaše děti ve spolupráci s třídními učiteli i školní družinou spoustu zajímavých akcí, soutěží a zároveň přispívá i na ostatní školní aktivity Vašich dětí. Touto cestou bychom chtěli poděkovat těm, kteří se na konci loňského školního roku zúčastnili dotazníkového šetření týkajícího se právě toho, jaké akce po děti jsou pro Vás nejzajímavější a na které oblasti by měly být v novém školním roce použity ušetřené finanční prostředky. Zároveň bychom touto cestou chtěli poděkovat všem rodičům, kteří nejsou lhostejní, podporují zmíněné akce i aktivity pro děti, a to jak svou aktivní účastí na jejich organizování, tak rovněž prostřednictvím finančního příspěvku do Rady rodičů. Jeho výše zůstává stejná jako v předchozích letech, a to 150 Kč na žáka. Prosíme o jeho odevzdání třídním učitelům ideálně do konce listopadu.

S přáním úspěšné vzájemné spolupráce v novém školním roce 2016/2017

Rada rodičů ( rrzssrbska@seznam.cz )