Základní škola 
Ostrava-Výškovice
Srbská 2
příspěvková organizace

Výukové materiály

Digitální učební materiály

1. stupeň

Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika a její aplikace
Matematika
Člověk a příroda
Přírodověda

2. stupeň

Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika a její aplikace
Matematika
Člověk a příroda
Zeměpis
Přírodopis
Člověk a příroda
Informační a komunikační technologie
Informační a komunikační technologie