Základní škola 
Ostrava-Výškovice
Srbská 2
příspěvková organizace

Podzimní prázdniny a státní svátek

Informace pro rodiče a žáky k organizaci školy 25. 10. a 26. 10. 2021

Informace pro rodiče a žáky k organizaci školy - 25. 10. a 26. 10. 2021

Třídy v karanténě

Od minulého týdne se v karanténě, nařízené hygienou nachází třídy 1. A, 1. B, 3. A, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A (polovina třídy), 8. B.

Třídy, u kterých je předpoklad, že budou muset karanténu nastoupit

 1. A – (jen polovina žáků, ale je předpoklad, že druhá půlka bude muset nastoupit v tomto týdnu, protože se také setkali s pozitivní osobou, hygienici si budou vyžadovat v pondělí seznam žáků) 

     4. B – čekáme na výsledky testů PCR

Nároky všech očkovaných žáků, nebo žáků v ochranné době:

 • mohou se účastnit prezenční výuky ve škole
 • mohou si vyzvednou oběd i obědvat v jídelně

Rozvrh žáků v karanténě

 • rozvrh je dle stávajícího rozvrhu (některé hodiny budou vysílané online, u jiných zase vyučující zašlou práci do Google učebny)

Rozvrh žáků ve škole

 • rozvrh je dle stávajícího rozvrhu

Povinnost učitelů v karanténě

 • online hodiny (hodiny vysílané online jsou vygenerovány v Google kalendáři, kde se žáci připojí k online hodině)
 • pokud nevysílají v hodině, zasílají úkoly pro danou třídu v Google učebně

Vysílání učitelů v karanténě pro třídu (žáky), kteří jsou ve škole

 • ve třídě bude zajištěn dozor pedagogickým pracovníkem, který propojí vysílaní mezi třídou a vysílajícím učitelem a vykonává nad žáky dozor.

Informace pro rodiče

 • žáci na distanční výuce si mohou zapůjčit školní tablet u pana Olši viz. webové stránky školy
 • v karanténě jsou žáci pouze ti, jejichž zákonným zástupcům přijde SMS z hygieny, ostatní žáci mají právo na prezenční výuku
 • žáci, kteří jsou v karanténě si musí odhlásit oběd sami

Beseda s Městskou policií – preventivní program

Beseda s Městskou policií
preventivní program

Ve dnech 18.11. – 23.11. proběhnou na naší škole napříč všemi třídami besedy s  Městskou policií Ostrava  -úsek prevence, na různá témata jako: Prvňáčci v bezpečí, Bezpečně ze školy domů, Malý kriminalista, Mimořádné situace v běžném životě a pro starší žáky Agresivita chování, Nedělej si problém, Právní povědomí a Zájmy chráněné trestním zákonem.
 

Zapůjčení tabletů

Zapůjčení školních tabletů

Vážení rodiče,
i v letošním školním roce 2021/22 si můžete zapůjčit školní tablet, pokud by Vaše dítě přešlo na
DISTANČNÍ VÝUKU. Tablet si můžete zapůjčit na sekretariátu školy (hlavní budova), nejlépe po
telefonické domluvě nebo na emailu: t-olsa@zs-srbska.cz. Tablety pro žáky si vyzvedávají rodiče
(zákonní zástupci).
 

Školní Pébéčko

Pedikulóza

Pedikulóza

Vážení rodiče,

vzhledem k výskytu vší ve škole a vzhledem k pokynu MŠMT – Učitelé sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na další děti, ale mají informovat co nejdříve po zjištění nákazy jak rodiče daného dítěte, tak rodiče ostatních žáků. Zbavit děti vší je povinnost rodičů, nikoliv školy a jejich pedagogických pracovníků,

obracíme se na vás s žádostí o pravidelné,  důsledné a opakované kontroly vlasů svých dětí.

Upozorňujeme vás tímto, že pokud dojde k nákaze vašeho dítěte, je nutné dítě až do zcela jistého odstranění nákazy neposílat do školy a doma rovněž provést veškerá opatření (vyprat a vyžehlit lůžkoviny, šatstvo, hračky, …).

Metodický pokyn MŠMT

metodicky-pokyn-msmt-k-reseni-pedikulozy

Rozvrhy tříd

Termíny sběru pro školní rok 2021/2022

Aktuality

Termíny sběru pro školní rok 2021/2022

10. 11. 2021

12. 1. 2022

20. 4. 2022

Balíčky sběru noste svázané. Děkujeme

Ceny stravného pro školní rok 2021/2022

Aktuality

Ceny stravného pro školní rok 2021/2022

7-10 let – cena v září 26 Kč – cena po rekonstrukci 28 Kč
11 – 14 let – cena v září 30 Kč  – cena po rekonstrukci 30 Kč
15 a více let – cena v září 34 Kč – cena po rekonstrukci 32 Kč
cizí strávníci  75 Kč

Upozornění rodičům

Ve smyslu § 4, odst. 9 Vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování, má strávník
nárok na odebrání oběda za dotovanou cenu pouze v době, kdy je přítomen ve vyučování
a pouze první den jeho neplánované nepřítomnosti ve škole.

Zakoupené obědy na následující dny je nutné odhlásit, a to nejpozději do 12.00 hodin
předchozího dne. V případě, že obědy odhlášeny nebudou, bude školní jídelna
na základě sledování absence žáka ve škole nucena doúčtovávat režijní náklady
všech neodhlášených obědů dle kalkulace mzdových a věcných nákladů na 1 oběd,
který činí od 1. 9. 2020 38,- kč.