Základní škola 
Ostrava-Výškovice
Srbská 2
příspěvková organizace

ŠKOLNÍ PÉBÉČKO 2023

PÉBÉČKO NA SRBSKÉ 2023 JE TADY!!!

 
Nový ročník školního participativního rozpočtu a s ním i další možnost pro žáky, aby vlastní iniciativou přispěli ke zlepšení klimatu ve škole. 
 
MOTIVAČNÍ VIDEO: 
 
 
 
Všechny potřebné informace, formuláře, harmonogram naleznete v aplikaci zde:  
 
 
 
 
 

Oznámení o přijetí uchazečů k základnímu vzdělávání

Oznámení o přijetí uchazečů k základnímu vzdělávání

„Po ukončení přijímacího řízení zveřejní ředitel školy na webových stránkách školy a na vstupu budovy školy Oznámení o výsledku zápisu dětí do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024, kde bude prostřednictvím registračních čísel zveřejněn výsledek správního řízení – seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání na zdejší škole. V případě nepřijetí dítěte obdrží zákonný zástupce dítěte do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí.

Proti tomuto rozhodnutí pak může podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy.“

Sazka olympijský víceboj – ODZNAK VŠESTRANNOSTI

PÉBÉČKO na Srbské v TV POLAR [Video]