Základní škola 
Ostrava-Výškovice
Srbská 2
příspěvková organizace

Odkaz na další informace k povinné publicitě NPO

Aktualizovaný školní řád k 1. 9. 2022

1. Výzva k podání cenové nabídky vyvěšena dne 7. 6. 2022 – Virtuální realita pro technické a přírodovědné předměty

Dotační program – Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách

Naše škola se zapojila do dotačního programu v rámci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji I, II, III, IV a V “ financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci MPSV, specifický cíl I – Potravinová pomoc dětem v hmotné nouzi – Obědy do škol.

Upozorňujeme všechny příjemce bezplatné stravy na nutnost vyzvedávání přihlášených obědů a včasné odhlašování v případě nepřítomnosti žáka ve škole. Protože nevyzvednutý oběd v době pobytu ve škole a 1. den nepřítomnosti není hrazen z projektu, musí zákonný zástupce cenu potravin škole uhradit.  Od 2. dne nepřítomnosti hradí zákonný zástupce strávníka veškeré náklady, tzn. cenu potravin dle věkové kategorie + ostatní náklady dle platné kalkulace pro daný školní rok.

1 2 3 5