Základní škola 
Ostrava-Výškovice
Srbská 2
příspěvková organizace

Aktuality

1 2 3 5

Školní pomůcky

Školní pomůcky

Seznam pomůcek na následující školní rok 2022/2023

2.třída 3.třída 4.třída 5.třída 6.třída 7.třída 8.třída 9.třída

Škola nabízí zakoupení pomůcek hromadně. Třídní učitelé zapsali žákům do žákovských knížek informaci o částce, kterou pokud budete mít zájem, žák donese třídnímu učiteli.

Dotační program – Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách

Naše škola se zapojila do dotačního programu v rámci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji I, II, III, IV a V “ financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci MPSV, specifický cíl I – Potravinová pomoc dětem v hmotné nouzi – Obědy do škol.

Upozorňujeme všechny příjemce bezplatné stravy na nutnost vyzvedávání přihlášených obědů a včasné odhlašování v případě nepřítomnosti žáka ve škole. Protože nevyzvednutý oběd v době pobytu ve škole a 1. den nepřítomnosti není hrazen z projektu, musí zákonný zástupce cenu potravin škole uhradit.  Od 2. dne nepřítomnosti hradí zákonný zástupce strávníka veškeré náklady, tzn. cenu potravin dle věkové kategorie + ostatní náklady dle platné kalkulace pro daný školní rok.

Volná pracovní pozice – speciální pedagog

Volná pracovní pozice - speciální pedagog

Nabídka zaměstnání – speciální pedagog

Pracovní smlouva na dobu určitou – od 1. 8. 2022 do 30. 6. 2023

Poloviční úvazek

Přírodovědná učebna v přírodě ZŠ Srbská

Přírodovědná učebna v přírodě ZŠ Srbská

Přírodovědná učebna v přírodě ZŠ Srbská

 

V jarních měsících letošního roku náš zřizovatel opravil ze svého rozpočtu naší školní zahradu. Předání učebny proběhlo v měsíci květnu 2022.

Naši žáci a vyučující tak mají k dispozici nádherný prostor vybavený zastřešenými pergolami, pod kterými jsou umístěny lavice a nechybějí zde rovněž tabule.

Učebna může být využívána pro všechny předměty, je zároveň umístěna u lesa v pěkném prostředí.  Žáci mohou v tělesné výuce využít tartanový okruh v celkové délce cca 130 m. 

Dále jistě nezůstane pozadu využití tohoto krásného místa v hodinách například přírodopisu a pracovních činností. Součástí učebny jsou naučené tabule, které slouží k popisu záhonků, na kterých budou žáci pěstovat různé druhy rostlin.

Okolo nového plotu, který byl rovněž součástí projektu, máme vysazeny okrasné dřeviny a nachází se zde kačírek s květináči.

Zaměření naší školy je ekologické a vedeme tak naše žáky ke kladnému vztahu k přírodě.

Moc bychom chtěli poděkovat našemu zřizovateli Městskému obvodu Ostrava-Jih, který nám hned vedle školy vybudoval nádherné místo, kde se mohou naše děti vzdělávat v přírodě. 

Ještě jednou děkujeme :-).

 

Žáci a zaměstnanci školy 2. 5. 2022


Exkurze do Osvětimi

Exkurze do Osvětimi

Koncentrační tábor Osvětim – POLSKO

Dne 5. května 2022 se zúčastnilo 55 žáků 7. – 9. ročníku naší školy exkurze v koncentračním táboře Osvětim v Polsku.

 

 

Český den proti rakovině

Český den proti rakovině

Český den proti rakovině

11. 5. 2022 – 26. ročník celonárodní květinové sbírky

Ve středu 11. 5. 2022 může na naší škole každý žák přispět minimální částkou 20,- Kč do sbírky „Liga proti rakovině.“ Touto částkou nejenže přispěje do této sbírky, ale získá kvítek v podobě sluníčka a letáček s informacemi. Na naší škole je k výběru těchto příspěvků plně akreditována se zplnomocněním paní učitelka Kateřina Čechová.

Kup kvítek jak sluníčko, pomoz aspoň maličko!

 

Den Země

Den Země

Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970, v současnosti probíhá každoročně ve více než 193 zemích světa.

Každoročně se do této akce zapojuje i naše škola s různými aktivitami. V letošním roce se učitelé se žáky vydali do Bělského lesa na procházku a pozorování právě probouzejících se zvířat a rostlin, jiní vyrazili do ostravské ZOO, či do Polaneckých lesů. 

Žáci 6. Ročníků se svými učiteli připravili aktivity v Bělském lese pro děti od 1. Do 5. Třídy. Učili je správně třídit odpad, poznávat rostliny a živočichy, ale také poskytovat první pomoc při zlomeninách, sportovat v přírodě a spoustu dalších věcí. Nezapomněli ani na procvičení angličtiny, matematiky, či hádání hádanek s přírodní tématikou. Všichni žáci i učitelé si tento školní projekt velmi užili a na závěr zpracovali plakáty, které zachycují prožitý Den Země.

Pébéčko na Srbské

Výsledky – sběr 20. 4. 2022

Sběr plastových víček

Sběr plastových víček

– naše škola se zapojuje do sběru víček
– 3. – 5. třídy měly na toto téma přednášku a na den Země bych chtěla, aby se páťáci podělili se svými vědomostmi
– sbírají se jen víčka od nápojů (minerálky, colové nápoje, mléko, juice)
– prosím řekněte i rodičům na třídních schůzkách
– koše na sběr jsou na každém patře, vždy je jen jeden, má zelené víko
 
1 2 3 5